Digimarkkinointi Furia Oy Logo

Google päivitys Maaliskuu 2024: Vaikutukset & Vinkit

Google päivitys: vaikutukset & vinkit sivustosi sisältöön

Miksi päivitykset ovat tarpeen?

Google julkaisee säännöllisesti päivityksiä hakualgoritmiinsa ja politiikkoihinsa. Nämä päivitykset ovat elintärkeitä, sillä ne varmistavat, että käyttäjät saavat laadukkaita, relevantteja ja turvallisia hakutuloksia. Viimeisimmät päivitykset, erityisesti maaliskuussa 2024, keskittyvät voimakkaasti roskapostin ja matalalaatuisen sisällön torjuntaan. Tämä on tärkeää, koska:

 • Internet kasvaa eksponentiaalisesti, ja samalla kasvaa myös hyödytön sisältö.
 • Matalalaatuinen sisältö heikentää käyttäjäkokemusta tarjoamalla vähän tai ei lainkaan arvoa.
 • Roskaposti ja manipuloiva sisältö vaarantavat verkon turvallisuuden ja luotettavuuden.

Lyhyt yhteenveto päivityksen tavoitteista

Päivitysten päämääränä on parantaa hakutulosten laatua ja käyttäjäkokemusta. Maaliskuun 2024 päivitykset pyrkivät:

 • Vähentämään roskapostia ja matalalaatuista sisältöä hakutuloksissa, parantaen näin tulosten relevanssia ja turvallisuutta.
 • Kehittämään Googlen algoritmeja ja politiikkoja niin, että ne tunnistavat ja rankaisevat laaduttoman sisällön tehokkaammin.
 • Kannustamaan sisällöntuottajia tuottamaan korkealaatuista, alkuperäistä ja käyttäjille hyödyllistä sisältöä.

Päivitykset ovat osa Googlen jatkuvaa ponnistelua taistelussa roskapostia ja matalalaatuista sisältöä vastaan. Ne edustavat yrityksen pyrkimystä pysyä askeleen edellä niitä, jotka yrittävät manipuloida hakutuloksia vähäarvoisella sisällöllä. Näin ollen, jokainen päivitys on askel kohti puhtaampaa, turvallisempaa ja käyttäjäystävällisempää internetiä.

Tärkeimmät painopisteet

 • Laadun parantaminen: Google haluaa varmistaa, että korkealaatuinen ja merkityksellinen sisältö rankkaantuu korkeammalle.
 • Roskapostin torjunta: Uusilla päivityksillä pyritään estämään roskapostin leviäminen ja varmistamaan, että käyttäjät saavat turvallisia ja luotettavia hakutuloksia.
 • Käyttäjäkokemuksen parantaminen: Parantamalla hakutulosten laatua, Google pyrkii tarjoamaan käyttäjille paremman ja tyydyttävämmän kokemuksen.

Tämä jatkuva päivitysprosessi on välttämätön digitaalisen ekosysteemin terveyden ylläpitämiseksi. Se on olennainen osa Googlen missiota järjestää maailman tieto ja tehdä se yleisesti saavutettavaksi ja hyödylliseksi.

Digitaalinen markkinoija analysoi Googlen päivitus ja verkkosivuston liikenteen kasvua E-E-A-T-suuntaviivojen käyttöönoton jälkeen, mukana huomioita asiantuntemuksen, auktoriteetin ja luotettavuuden parantamisesta.

Maaliskuu 2024 Ydinpäivityksen Pääkohdat

Päivityksen tavoite: vähentää ei-toivottua sisältöä

Maaliskuun 2024 ydinpäivityksen ensisijainen tavoite on parantaa hakutulosten laatua vähentämällä ei-toivottua sisältöä. Tämä sisältää toimenpiteitä, jotka kohdistuvat erityisesti:

 • Matalalaatuiseen ja kopioituun sisältöön, joka ei tarjoa lisäarvoa käyttäjälle.
 • Harhaanjohtaviin tai manipuloiviin sivustoihin, jotka pyrkivät parantamaan sijoituksiaan keinotekoisesti.

Google pyrkii tämän päivityksen avulla vähentämään unhelpful content hakutuloksistaan jopa 40%. Tämä tarkoittaa käytännössä, että käyttäjät kohtaavat vähemmän harhaanjohtavaa, toistuvaa tai muuten hyödytöntä sisältöä etsiessään tietoa.

Uudet roskapostipolitiikat ja niiden kohdistus

Yksi maaliskuun 2024 päivityksen keskeisistä elementeistä on uusien roskapostipolitiikkojen käyttöönotto ja niiden tiukka kohdistaminen. Nämä politiikat keskittyvät erityisesti:

 • Skaalautuvan sisällön väärinkäytön torjuntaan, joka kattaa automatisoidun sisällön luomisen sekä muiden keinotekoisten tapojen tuottaa sisältöä massoittain.
 • Vanhentuneiden verkkotunnusten väärinkäytön käsittelyyn, jossa ostetaan vanhentuneita domaineja tarkoituksena hyödyntää niiden aiempaa mainetta ja parantaa näin uuden sisällön sijoituksia hakutuloksissa.

Nämä toimet on suunniteltu vähentämään sisältöä, joka ei tuo lisäarvoa käyttäjille, ja samalla kannustamaan verkkosivustojen omistajia ja sisällöntuottajia luomaan laadukasta ja informatiivista sisältöä. Tämä päivitys on osa Googlen jatkuvaa pyrkimystä tarjota käyttäjilleen mahdollisimman relevanttia ja hyödyllistä tietoa.

Kooste

 • Päivityksen tavoitteena on merkittävästi vähentää ei-toivottua sisältöä, parantaen näin hakukokemusta.
 • Uudet roskapostipolitiikat tähtäävät erityisesti laaduttoman sisällön ja manipuloinnin vähentämiseen.
 • Google jatkaa sitoutumistaan laadukkaan, relevantin ja käyttäjälähtöisen sisällön korostamiseen hakutuloksissaan.

Nämä toimet heijastavat Googlen sitoutumista E-E-A-T-periaatteiden (asiantuntemus, valtuutus, luotettavuus) mukaisen sisällön suosimiseen ja käyttäjäkokemuksen parantamiseen.

Moderni verkkosivun suunnittelu, joka esittelee korkealaatuista sisältöä Google'n E-E-A-T-suuntaviivojen mukaisesti, sisältäen mukaansatempaavat visuaalit ja selkeät otsikot.
image 6 Google päivitys Maaliskuu 2024: Vaikutukset & Vinkit

Parannetut laatuluokitukset ja roskapostipolitiikat

Google on aina pyrkinyt tarjoamaan käyttäjilleen korkealaatuista sisältöä, ja viimeisimmät päivitykset ovat entisestään vahvistaneet tätä tavoitetta. Maaliskuun 2024 päivitykset tuovat mukanaan merkittäviä parannuksia laatuluokituksiin sekä uudistuksia roskaposti sääntöihin, varmistaen näin käyttäjien pääsyn entistä relevantimpaan ja hyödyllisempään tietoon.

Kuinka laatuluokituksia on parannettu

Google on kehittänyt algoritmejaan tunnistamaan ja suosimaan korkealaatuista sisältöä entistä tarkemmin. Tämän saavuttamiseksi on otettu käyttöön useita toimenpiteitä:

 • Algoritminen ymmärrys sisällön laadusta on syvennetty, mikä tarkoittaa, että koneoppimisen ja tekoälyn avulla Google pystyy paremmin arvioimaan sisällön merkityksellisyyttä, asiantuntemusta ja luotettavuutta käyttäjien hauissa.
 • Käyttäjäkokemuksen parantaminen on ollut keskiössä, jossa sivustojen nopeus, käytettävyys ja mobiilioptimointi ovat nousseet tärkeiksi tekijöiksi sisällön laadun arvioinnissa.
 • E-E-A-T-periaatteiden (Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness) painoarvo on kasvanut sisällön arvioinnissa, korostaen asiantuntemuksen, valtuutuksen ja luotettavuuden merkitystä sisällön laadulle.

Sisältö, joka on nyt luokiteltu roskapostiksi

Maaliskuun 2024 päivityksissä Google on myös päivittänyt roskapostipolitiikkojaan, määritellen tarkemmin, mikä sisältö katsotaan ei-toivotuksi. Uusien linjausten myötä seuraavat sisällön tyypit voivat nyt olla roskapostin piirissä:

 • Skaalautuvan sisällön väärinkäyttö: Sisältö, joka on tuotettu massoittain automatisoinnin tai alihankinnan avulla ilman lisäarvoa käyttäjälle, on nyt selkeämmin roskapostiksi luokiteltua.
 • Vanhentuneiden verkkotunnusten väärinkäyttö: Taktiikat, joissa käytetään vanhentuneita domaineja sisällön sijoituksen parantamiseen hakutuloksissa, ovat nyt tiukemman seurannan alla.
 • Harhaanjohtava tai manipuloiva sisältö: Sivustot, jotka harhaanjohtavat käyttäjiä tai manipuloivat hakukoneiden algoritmeja, katsotaan roskapostiksi ja niitä rangaistaan.

Bullet Pointit

 • Algoritminen ymmärrys: Syvempi analyysi sisällön laadusta.
 • Käyttäjäkokemus: Nopeus, käytettävyys ja mobiilioptimointi korostuvat.
 • E-E-A-T: Asiantuntemuksen, valtuutuksen ja luotettavuuden suurempi painoarvo.
 • Roskapostin määritelmä laajenee: Skaalautuvan sisällön ja vanhentuneiden domainien väärinkäytöt sekä harhaanjohtava sisältö nyt selkeämmin roskapostia.

Näiden päivitysten myötä Google jatkaa edelleen käyttäjien hakukokemuksen parantamista ja internetin informaation laadun nostamista. Kehittyneiden algoritmien ja tiukentuneiden roskapostipolitiikkojen avulla voidaan entistä tehokkaammin torjua ei-toivottua sisältöä ja samalla tuoda esille korkealaatuista ja merkityksellistä tietoa käyttäjille. Tämä ei ainoastaan paranna käyttäjäkokemusta vaan myös kannustaa verkkosivustojen omistajia ja sisällöntuottajia panostamaan laatuun ja autenttisuuteen sisältöä luodessaan.

Infografiikka, joka selittää vanhentuneiden verkkotunnusten väärinkäytön vaikutusta hakutulosten sijoituksiin ja Google'n toimenpiteet tämän ongelman torjumiseksi viimeisimmän päivityksen mukaisesti.
image 7 Google päivitys Maaliskuu 2024: Vaikutukset & Vinkit

Roskapostipäivitysten Syvällinen Tarkastelu

Googlen maaliskuun 2024 päivitykset sisältävät merkittäviä toimenpiteitä, jotka tähtäävät roskapostin torjuntaan. Näiden toimien ytimessä ovat skaalautuvan sisällön väärinkäytön torjunta ja vanhentuneiden verkkotunnusten väärinkäytön käsittely. Nämä toimet osoittavat Googlen sitoutumisen tarjota käyttäjilleen laadukasta ja relevanttia sisältöä, samalla torjuen tekniikoita, jotka pyrkivät manipuloimaan hakutuloksia.

Skaalautuvan sisällön väärinkäytön torjunta

Skaalautuvan sisällön väärinkäyttö viittaa käytäntöihin, joissa tuotetaan suuria määriä sisältöä—usein automatisoidusti—ilman todellista arvoa käyttäjälle, tavoitteena parantaa näkyvyyttä hakutuloksissa. Tällainen sisältö ei ainoastaan heikennä hakukokemusta, vaan se myös sotkee verkon informaation laatua. Maaliskuun 2024 päivityksissä Google on asettanut uusia rajoituksia tällaisen sisällön tuottamiselle, erityisesti:

 • Tehostettu algoritmien kyky tunnistaa ja alentaa skaalautuvan sisällön sijoitusta hakutuloksissa, tehden näin sen näkyvyyden vähentämisestä tehokkaampaa.
 • Käyttöön otetut tiukemmat manuaaliset toimet sivustoja vastaan, jotka järjestelmällisesti tuottavat matalalaatuista, skaalautuvaa sisältöä.

Vanhentuneiden verkkotunnusten väärinkäytön käsittely

Vanhentuneiden verkkotunnusten väärinkäyttö on toinen keskeinen kohde Googlen uusissa päivityksissä. Tämä taktiikka sisältää vanhentuneiden, aiemmin arvovaltaisten verkkotunnusten ostamisen ja niiden hyödyntämisen uuden, usein laadultaan heikon sisällön sijoituksen parantamiseen. Uusien päivitysten myötä Google on ottanut käyttöön seuraavia toimenpiteitä:

 • Tiukempi politiikka ja toimet vanhentuneiden domainien väärinkäyttöä vastaan, mukaan lukien niiden sijoituksen alentaminen hakutuloksissa tai jopa poistaminen indeksistä, mikäli ne havaitaan syyllisiksi manipulaation yritykseen.
 • Valistus ja ohjeistus verkkosivustojen omistajille parhaista käytännöistä, välttääkseen rangaistuksia tämän tyyppisen väärinkäytön seurauksena.
Yhteenveto

Nämä päivitykset osoittavat Googlen jatkuvaa pyrkimystä parantaa hakukoneensa laatua ja käyttäjäkokemusta, samalla torjuen aktiivisesti niitä tekniikoita, jotka pyrkivät manipuloimaan hakutuloksia. Skaalautuvan sisällön väärinkäytön torjunta ja vanhentuneiden verkkotunnusten väärinkäytön käsittely ovat keskeisiä askelia kohti puhtaampaa, käyttäjälähtöisempää internetiä, jossa korkealaatuinen ja relevantti sisältö palkitaan.

Digitaalisen sisällöntuottajan visuaalinen esitys, joka noudattaa Google'n päivitettyjä roskapostipolitiikkoja tuottaakseen mukaansatempaavaa, arvopohjaista sisältöä, symboleina parantunut sivuston maine ja käyttäjien luottamus.
image 8 Google päivitys Maaliskuu 2024: Vaikutukset & Vinkit

Ydinpäivityksen vaikutus hakutulosten laatuun

Uusien algoritmimuutosten esittely

Maaliskuun 2024 Google ydinpäivitys toi mukanaan merkittäviä algoritmimuutoksia, jotka on suunniteltu parantamaan hakutulosten laatua. Näiden muutosten tavoitteena on ensisijaisesti:

 • Tunnistaa ja palkita laadukasta sisältöä paremmin, erityisesti sisältöä, joka tarjoaa todellista arvoa ja hyödyttää käyttäjää.
 • Vähentää roskapostia ja matalalaatuista sisältöä hakutuloksissa, parantamalla näin käyttäjäkokemusta.

Muutokset kohdistuvat muun muassa:

 • Sisällön relevanssin ja asiantuntemuksen parantamiseen, hyödyntämällä syvällisempää ymmärrystä sisällön kontekstista ja laadusta.
 • Käyttäjäkokemuksen optimointiin, arvioimalla sivustojen käytettävyyttä, nopeutta ja mobiiliystävällisyyttä.
 • Manipuloivan ja harhaanjohtavan sisällön tunnistamiseen ja rangaistuksiin, tehostamalla toimenpiteitä roskapostia ja keinotekoista sijoitusten manipulointia vastaan.

Hakutulosten laadun parantamisen odotukset

Tämän päivityksen myötä Google odottaa merkittäviä parannuksia hakutulosten laatuun. Eri arvioiden ja asiantuntijoiden mukaan päivityksen seurauksena:

 • Laadukkaan sisällön näkyvyys paranee, kun Google pystyy paremmin tunnistamaan ja nostamaan esille sivustoja, jotka tarjoavat arvokasta tietoa ja vastaavat käyttäjien kysymyksiin.
 • Hakutulosten relevanssi kasvaa, kun algoritmit pystyvät entistä tarkemmin yhdistämään käyttäjien haut ja niitä vastaavan sisällön.
 • Käyttäjien luottamus hakukoneen tarjoamaan tietoon vahvistuu, kun vähemmän luotettava ja matalalaatuinen sisältö siivotaan pois ja korvataan hyödyllisemmällä sisällöllä.

Bullet Pointit

 • Algoritmimuutokset: Parannetaan sisällön tunnistamista ja palkitaan laadukasta sisältöä.
 • Roskapostin ja matalalaatuisen sisällön vähentäminen: Puhdistetaan hakutulokset tarpeettomasta ja harhaanjohtavasta sisällöstä.
 • Laadun ja relevanssin kasvu: Hakutulokset vastaavat paremmin käyttäjien odotuksia ja tarpeita.
 • Käyttäjäkokemuksen ja luottamuksen vahvistuminen: Hakukoneen tarjoaman tiedon arvo ja luotettavuus kasvavat.

Digitaalisen Markkinoinnin Ammattilaisten Valmistautuminen

Miten päivitys vaikuttaa sivustoihin, jotka on suunniteltu hakukoneille

Sivustot, jotka on rakennettu pääasiassa hakukoneiden manipuloimiseksi sisältämällä avainsanojen täyttöä, ohutta sisältöä tai muuta keinotekoista SEO:tä, voivat nähdä merkittävän laskun sijoituksissaan. Tämä johtuu siitä, että Google’n uudet algoritmit ja päivitetyt suuntaviivat painottavat entistä enemmän sisällön laatua, käyttäjäkokemusta ja sivuston aitoutta. Tämän seurauksena:

 • Aitous ja arvo ovat avainasemassa. Sivustot, jotka tuottavat alkuperäistä, arvokasta ja yleisöään palvelevaa sisältöä, tulevat näkemään parannuksia sijoituksissaan.
 • Käyttäjäkeskeisyys korostuu. Google haluaa palkita sivustoja, jotka tarjoavat erinomaisen käyttäjäkokemuksen, mukaan lukien nopea latausaika, mobiiliystävällisyys ja helppokäyttöisyys.

E-E-A-T ohjeiden merkitys ja noudattaminen

E-E-A-T (Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness) eli asiantuntemus, valtuutus ja luotettavuus, on noussut keskeiseen rooliin Google:n arvioinnissa. Digitaalisen markkinoinnin ammattilaisten on ymmärrettävä ja sovellettava näitä periaatteita verkkosisältöönsä:

 • Asiantuntemus: Korosta sisällössäsi asiantuntemusta ja osaamista. Käytä alan asiantuntijoita tai koulutettua henkilöstöä sisällön luomiseen.
 • Valtuutus: Rakenna ja esitä sivustosi auktoriteettia alallasi. Julkaise kattavaa ja perusteltua sisältöä, joka resonoi kohdeyleisösi kanssa.
 • Luotettavuus: Varmista, että sivustosi ja sen sisältö ovat luotettavia. Lisää läpinäkyvyyttä esimerkiksi julkaisemalla yhteystiedot ja tekijätiedot.
Bullet Pointit
 • Aitouden ja arvon korostaminen: Vältä keinotekoista sisällön optimointia, keskity arvon tarjoamiseen.
 • Käyttäjäkokemuksen merkitys: Panosta sivustosi käyttäjäystävällisyyteen ja tekniseen suorituskykyyn.
 • E-E-A-T:n noudattaminen: Sovella asiantuntemuksen, valtuutuksen ja luotettavuuden periaatteita kaikessa sisällössäsi.

Nämä muutokset edellyttävät, että digitaalisen markkinoinnin ammattilaiset mukautuvat ja ottavat käyttöön pitkäjänteisiä strategioita, jotka keskittyvät laadukkaan sisällön tuottamiseen ja aitoon käyttäjäarvoon.

Tarvitsetko apua SEO:ssa

Pyydä ilmainen kartoitus!

Usein kysytyt kysymykset pävitykseen liittyen

Mikä on Googlen maaliskuun 2024 ydinpäivityksen tavoite?

Googlen maaliskuun 2024 ydinpäivityksen tavoite on parantaa hakutulosten laatua vähentämällä matalalaatuista ja manipuloivaa sisältöä. Päivitys keskittyy erityisesti roskapostin, harhaanjohtavan sisällön ja keinotekoisten hakukoneoptimointitekniikoiden torjuntaan.

Kuinka voin varmistaa, että sivustoni ei vaikuta negatiivisesti päivitykseen?

Paras tapa varmistaa, että sivustosi ei kärsi negatiivisesti päivityksestä, on keskittyä luomaan korkealaatuista, alkuperäistä ja käyttäjälle hyödyllistä sisältöä. Varmista, että noudatat Googlen E-E-A-T (Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness) ohjeita ja optimoi sivustosi tekninen suorituskyky, mukaan lukien latausnopeudet ja mobiiliystävällisyys.

Vaikuttaako päivitys kaikkiin sivustoihin samalla tavalla?

Ei, päivitys ei vaikuta kaikkiin sivustoihin samalla tavalla. Sivustot, jotka ovat jo keskittyneet tarjoamaan korkealaatuista sisältöä ja hyvää käyttäjäkokemusta, saattavat jopa hyötyä päivityksestä. Sivustot, jotka luottavat ohueen sisältöön, harhaanjohtaviin otsikoihin tai muuhun manipuloivaan SEO-käytäntöön, voivat kokea sijoitustensa laskevan.

Kuinka nopeasti päivityksen vaikutukset alkavat näkyä?

Päivityksen vaikutukset voivat alkaa näkyä jo muutaman päivän kuluessa sen käyttöönotosta, mutta täydelliset vaikutukset voivat kestää viikkoja tai jopa kuukausia tulla täysin näkyviksi. Tämä johtuu siitä, että Google arvioi sivustoja jatkuvasti ja päivityksen vaikutukset voivat levitä vähitellen.

Voinko palauttaa sijoitukseni, jos ne laskevat päivityksen jälkeen?

Jos sivustosi sijoitukset laskevat päivityksen seurauksena, on tärkeää keskittyä parantamaan sivustosi laatua Googlen ohjeiden mukaisesti. Tämä sisältää sisällön parantamisen, teknisen SEO:n optimoinnin ja käyttäjäkokemuksen parantamisen. Vaikka ei ole takeita, että sijoitukset palautuvat nopeasti, nämä toimenpiteet ovat parhaat askeleet sijoitusten parantamiseksi pitkällä tähtäimellä.

Pyydä ilmainen Konsultaatio!

Odota hetki!

Muita postauksia

Liiketoimintaprofessionaali suunnittelee ja analysoi LinkedIn-markkinointikampanjaa kannettavalla tietokoneellaan modernissa toimistoympäristössä.
Digitaalinen Markkinointi

LinkedIn-markkinointi

Miksi LinkedIn-markkinointi? LinkedIn, maailman suurin ammattilaisten verkosto, on noussut keskeiseen asemaan digitaalisessa B2B-markkinoinnissa. Sen ainutlaatuinen asema tarjoaa yrityksille mahdollisuuden kohdentaa viestintänsä tarkasti, tavoittaa potentiaaliset asiakkaat ja rakentaa merkityksellisiä liikesuhteita. Tässä

Google SGE käyttäminen ja mille se tulee näyttämään tulevaisuudessa
SEO

Google SGE – Mikä se on?

Google SGE, lyhenne termistä Search Generative Experience, on Googlen kehittämä uuden sukupolven hakuteknologia, joka käyttää kehittynyttä generatiivista tekoälyä tarjotakseen käyttäjille kattavia, syvällisiä ja kontekstiin sidottuja vastauksia heidän hakukysymyksiinsä. Tämä teknologia

Claude 3 Anhropicilta on nyt julkaistu. Tämä tekoäly malli mullistaa tapaa käyttää tekoälyä.
Tekoäly

Claude 3 tekoäly on julkaistu

Johdanto Claude 3:een Claude 3:n määritelmä ja perustiedot Claude 3 on tekoälyn uusin virstanpylväs, jonka on kehittänyt edelläkävijäyritys Anthropic. Tämän huipputeknologian lanseerauspäivämäärä oli maaliskuun 4. päivä, 2024, merkiten merkittävää hetkeä