Digimarkkinointi Furia Oy Logo

Verkkokaupan hakukoneoptimointi 2024

Kuinka helposti kuluttajat voivat löytää verkkokauppasi digitaalisessa ympäristössä. Tämä näkyvyys voi olla peräisin orgaanisista hakutuloksista, maksetuista mainoksista, sosiaalisen median alustoista tai muista digitaalisista kanavista.

Verkkokaupan hakukoneoptimointi 2024

Verkkokaupan menestys vuonna 2024 riippuu yhä vahvemmin sen löydettävyydestä hakukoneissa. Hakukoneoptimointi (SEO) on vuonna 2024 kehittynyt pelkästä teknisestä säädöstä taiteelliseksi yhdistelmäksi, joka kattaa laadukkaan sisällön, käyttäjäystävällisen suunnittelun ja strategisen lähestymistavan. Tämä yhdistelmä takaa, että tuotteet ja palvelut tavoittavat kohdeyleisönsä optimaalisella hetkellä. Tässä artikkelissa pureudumme verkkokaupan SEO:n ytimeen vuonna 2024: mitä se pitää sisällään, miksi se on elintärkeää liiketoiminnan kasvulle ja kuinka se nivoutuu osaksi kokonaisvaltaista digitaalista markkinointistrategiaa. Käsittelemme kaikkea teknisestä optimoinnista ja sisällön räätälöinnistä aina avainsanatutkimukseen asti. Nämä elementit ovat perustan kulmakiviä, jotka auttavat verkkokauppaasi erottautumaan kilpailijoista ja saavuttamaan korkeampia sijoituksia hakukoneiden tulossivuilla vuonna 2024.

Verkkokaupan hakukoneoptimoinnin perusteet

Hakukoneoptimoinnin perusteiden ymmärtäminen on elintärkeää verkkokauppaa pyörittävän yrittäjän menestymiselle digitaalisessa maailmassa. Kun potentiaaliset asiakkaat etsivät tuotteita verkosta, ensisijainen tavoite on varmistaa, että juuri sinun verkkokauppasi tuotteet nousevat esille hakutuloksissa. Tämä saavutetaan optimoimalla verkkokaupan sivusto sekä sen sisältö hakukoneita varten.

SEO verkkokaupassa alkaa sivuston teknisestä rakenteesta, joka tulee olla hakukoneiden indeksoitavissa helposti. Tämä tarkoittaa

 • Selkeää ja loogista sivuston rakennetta
 • Nopeaa latausaikaa
 • Mobiiliystävällisyyttä

Nämä pystyt tarkistamaan esimerkiksi täältä:

https://pagespeed.web.dev/

Verkkokaupan sisällön merkitys

Seuraavaksi huomio kiinnitetään avainsanojen tutkimukseen ja valintaan, jotka vastaavat kohdeyleisön hakukäyttäytymistä. Avainsanat integroidaan luontevasti sivuston sisältöön, kuten tuotekuvauksiin, blogiartikkeleihin ja metatietoihin, jotta ne vastaavat mahdollisimman hyvin asiakkaiden hakuja.

Verkkokaupan sisäiset linkkaukset

Lisäksi verkkokaupan SEO:ssa korostuvat sisäiset linkit, jotka ohjaavat sekä käyttäjiä että hakukoneita sivustolla, ja auttavat ymmärtämään sivuston sisältöä paremmin. Sosiaalisen median integrointi, asiakasarviot ja ulkoiset linkit ovat myös osa SEO-strategiaa, sillä ne parantavat sivuston uskottavuutta ja näkyvyyttä hakukoneissa.

Tekninen hakukoneoptimointi verkkokauppaan

Tekninen hakukoneoptimointi on verkkokaupan menestyksen kulmakivi. Se varmistaa, että verkkokaupan tekniset elementit ovat kunnossa ja vastaavat hakukoneiden kriteereitä, mikä on välttämätöntä näkyvyyden kannalta.

Millainen verkkokaupan sivuston rakenne tulisi olla?

Sivuston rakenne on oltava selkeä: tuotekategoriat ja alakategoriat tulee jäsennellä loogisesti, mikä helpottaa sekä asiakkaiden että hakukoneiden navigointia. Nopeus on myös kriittinen tekijä, sillä hitaat latausajat voivat karkottaa asiakkaat ja vaikuttaa negatiivisesti hakukoneiden sijoitukseen. Mobiilioptimointi ei ole enää lisäetu, vaan välttämättömyys. Optimaalinen käyttökokemus eri laitteilla varmistetaan responsiivisella suunnittelulla.

Tekniset SEO-tekijät on syytä optimoida kuten:

 • Meta-tagit
 • Alt-tekstit kuvissa
 • Selkeät URL-osoitteet

Lisäksi, sivuston tulee olla turvallinen (HTTPS) ja sen tulee tukea selkeitä ja ymmärrettäviä schema-markup-rakenteita, jotka auttavat hakukoneita ymmärtämään sivuston sisältöä paremmin. Tekninen SEO on perusta, jolle muu hakukoneoptimointi rakentuu.

TARVITSETKO APUA NÄIDEN KARTOITTAMISESSA?

AUTAMME SINUA NÄISSÄ

Sisällön vaikutus verkkokaupan näkyvyyteen

Sisällöllinen hakukoneoptimointi eli sisältö-SEO on keskeinen tekijä verkkokaupan näkyvyyden parantamisessa. Sisällöllinen hakukoneoptimointi keskittyy:

 • Korkealaatuisen
 • Arvokkaan
 • Kohderyhmää puhuttelevan

Sisällön tuottamiseen, joka on samalla hakukoneystävällistä. Tuotekuvauksista blogiartikkeleihin, jokainen sana sivustollasi vaikuttaa siihen, kuinka hyvin verkkokauppa rankataan hakukonetuloksissa.

Hyvin optimoidussa sisällössä avainsanat ovat luonnollisessa yhteydessä tekstiin, vastaavat kuluttajien hakuaikeita ja tarjoavat heille lisäarvoa. Se ei ole vain avainsanojen toistoa; se on taidokasta kirjoittamista, joka yhdistää avainsanat informatiiviseen ja vakuuttavaan sisältöön.

On tärkeää myös huomioida kuinka kuvien ja videoiden alt-tekstit ja tuotteiden metakuvaukset ovat tärkeitä, jotta saat tuotteesi verkkokaupassa selkeästi näkymään. Sisällön jatkuva päivittäminen ja tuoreuden ylläpito ovat myös tärkeitä, sillä ne pitävät sivuston relevanttina ja hakukoneiden indeksoimana.

Avainsanatutkimus verkkokaupalle

Avainsanatutkimus on perusta tehokkaalle verkkokaupan hakukoneoptimoinnille. Prosessi alkaa ymmärryksellä siitä, mitä potentiaaliset asiakkaat etsivät verkosta. Käytetään hyväksi työkaluja kuten Googlen Keyword Planner, joka tarjoaa tietoa hakutermien suosiosta ja kilpailusta. Etsitään niitä avainsanoja, jotka vastaavat yrityksen tuotteita ja palveluita ja joilla on korkea hakuvoimakkuus mutta kohtuullinen kilpailu.

Avainsanatutkimuksessa pyritään löytämään sekä laajat että pitkän hännän avainsanat, jotka voivat houkutella liikennettä eri vaiheissa oleville asiakkaille. Laadukkaat avainsanat ovat niitä, jotka eivät ainoastaan tuo kävijöitä sivustolle, vaan myös muuntavat heidät ostaviksi asiakkaiksi. Tämä tarkoittaa avainsanojen valintaa, jotka heijastavat asiakkaiden aikeita ja tarpeita – olipa kyse sitten tiedonhausta, tuotteen vertailusta tai ostopäätöksen tekemisestä.

Huolellisen avainsanatutkimuksen jälkeen nämä avainsanat integroidaan luontevasti verkkokaupan sisältöön kuten:

 • Tuotekuvauksiin
 • Otsikoihin
 • Metatietoihin
 • Blogiartikkeleihin.

Avainsanojen käyttöä tulee kuitenkin tasapainottaa, jotta teksti pysyy luonnollisena ja miellyttävänä lukea, samalla kun se vastaa hakukoneoptimoinnin teknisiä vaatimuksia.

Kategoriasivujen optimointi verkkokaupassa

Kategoriasivujen optimointi on olennainen osa verkkokaupan näkyvyyden parantamista hakukoneissa. Aloita valitsemalla jokaiselle sivulle tarkkaan harkitut avainsanat, jotka kuvastavat kyseisen kategorian tuotteita. Käytä selkeitä ja kuvaavia otsikoita, jotka sisältävät kyseiset avainsanat, ja varmista, että metakuvaukset houkuttelevat klikkauksia hakutulossivulla.

Sisällön on oltava ytimekästä ja arvoa tuottavaa, kuvaten kategorian tuotteita ja tarjoten asiakkaalle tietoa, jota hän etsii. Tämän lisäksi on hyödyllistä sisällyttää laadukkaat kuvat ja videot, jotka parantavat käyttäjäkokemusta ja auttavat hakukoneita ymmärtämään sivun sisältöä paremmin.

Tärkeä osa kategoriasivujen optimointia on myös varmistaa, että sivujen sisäinen linkitys on loogista ja auttaa käyttäjiä löytämään haluamansa tuotteet helposti. Tämä ei ainoastaan paranna käyttäjäkokemusta, vaan myös vahvistaa sivuston hakukoneoptimointia ohjaamalla arvoa ja relevanssia ympäri verkkokauppaa.

Lopulta, varmista että sivut latautuvat nopeasti ja ovat mobiiliystävällisiä, sillä nämä ovat tekijöitä, jotka hakukoneet ottavat huomioon sijoituksia määritettäessä. Säännöllinen seuranta ja analyysi auttavat tunnistamaan parannuskohteita, jotta voit jatkuvasti optimoida kategoriasivuja parempaan suorituskykyyn hakukoneissa.

Verkkokaupan hakukoneoptimointi ja sen tuomat hyödyt

Laajempi hakukoneoptimointi verkkokauppaan

Tuotesivujen hakukoneoptimointi verkkokaupassa

Tuotesivujen optimointi hakukoneita varten on tärkeää, sillä se mahdollistaa yksittäisten tuotteiden löytymisen hakukoneissa, mikä voi merkittävästi kasvattaa myyntiä.

Aloita tuotesivujen SEO optimoimalla jokaisen tuotteen metatiedot:

Title-tagin tulee sisältää keskeinen avainsana sekä tuotteen nimi, ja Meta-descriptionin tulee houkutella klikkaamaan samalla kun se sisältää avainsanoja ja kuvaa tuotetta houkuttelevasti.

Esimerkkinä:

image 7 Verkkokaupan hakukoneoptimointi 2024
image 7 Verkkokaupan hakukoneoptimointi 2024

Tuotekuvauksissa avainsanat ovat yhtä lailla tärkeitä. Ne tulee valita huolella ja sijoittaa luontevasti tekstiin, jotta kuvaus on sekä informatiivinen että myyvä. Laadukkaat, ammattimaiset tuotekuvat ja mahdolliset videot lisäävät sivun houkuttelevuutta sekä parantavat käyttäjäkokemusta ja siten myös hakukonesijoituksia.

Käytä hyväksi myös arvosteluja ja asiakaspalautteita tuotesivulla. Ne eivät ainoastaan lisää luottamusta, vaan myös tuottavat ainutlaatuista sisältöä, joka tukee tuotesivun hakukoneoptimointia. Varmista, että jokainen tuotesivu latautuu nopeasti ja on responsiivinen eri laitteilla, sillä nämä ovat keskeisiä tekijöitä hakukoneiden arvostuksessa. Säännöllinen sisällön päivitys ja tuotesivujen seuranta auttavat pysymään ajan tasalla SEO-käytäntöjen kanssa ja varmistavat, että tuotesivut säilyvät kilpailukykyisinä hakukoneissa.

Verkkokaupan sivuston rakenne ja linkitys

Hyvin suunniteltu sivuston rakenne ja tehokas sisäinen linkitys ovat avainasemassa verkkokaupan hakukoneoptimoinnissa. Selkeä ja looginen sivustorakenne auttaa sekä käyttäjiä että hakukoneita ymmärtämään sivustosi hierarkian ja sen tarjoaman arvon. Kun sivustosi on järjestetty hyvin, se helpottaa hakukoneita indeksoimaan sivut tehokkaammin, mikä voi parantaa sivuston sijoituksia hakutuloksissa.

Sisäinen linkitys ohjaa käyttäjiä sujuvasti sivulta toiselle, mikä pidentää heidän vierailunsa kestoa sivustolla ja vähentää poistumisprosenttia. Lisäksi se jakaa sivustosi autoriteettia, jota kutsutaan linkkimehun jakamiseksi, auttaen tärkeimpien sivujesi rankkaamisessa. Linkkien ankkuritekstin käyttö avainsanoina on myös tekniikka, joka voi vahvistaa tiettyjen avainsanojen merkitystä. Muista, että jokaisen linkin tulisi tarjota lisäarvoa käyttäjälle, olipa kyseessä sitten tärkeän tiedon tai suositeltujen tuotteiden tarjoaminen.

Verkkokaupan konversio-optimointi

Hakukoneoptimointi (SEO) ei ole vain työkalu verkkokaupan liikenteen lisäämiseen; se on myös keskeinen tekijä konversioprosenttien parantamisessa. Kun SEO:ta käytetään harkitusti, se houkuttelee sivustolle korkealaatuista, tarkoituksenmukaista liikennettä, mikä tarkoittaa, että vierailijat ovat jo valmiiksi kiinnostuneita tarjotuista tuotteista tai palveluista.

Hyvä SEO huomioi käyttäjän aikomukset ja tarjoaa heille juuri sitä tietoa, mitä he etsivät, mikä vähentää hylkäysprosenttia ja kannustaa ostoprosessin suorittamiseen. Käyttäjäystävällinen sivusto, jossa on selkeät toimintakehotukset (CTA:t) ja intuitiivinen navigaatio, tukee konversioita. Lisäksi, kun sivuston sisältö on kohdennettu vastaamaan kävijöiden kysymyksiin ja tarpeisiin, se lisää luottamusta ja uskottavuutta, mikä johtaa parempiin konversioihin.

Hakukoneoptimoinnin mittarit verkkokaupalle

Hakukoneoptimoinnin suorituskykyä verkkokaupassa voidaan mitata useilla tärkeillä mittareilla. Nämä mittarit auttavat ymmärtämään SEO-strategioiden tehokkuutta ja ohjaavat niiden jatkuvaa kehittämistä. Hakukoneiden sijoitukset avainsanoille ovat perinteinen mittari; ne kertovat, kuinka korkealle sivustosi rankkaa tärkeimmillä hakutermeillä. Liikenteen laatu ja määrä, mukaan lukien orgaaniset kävijät, ovat myös keskeisiä mittareita, sillä ne kuvaavat kuinka monta potentiaalista asiakasta SEO-toimenpiteet tuovat sivustolle.

Lisäksi konversioprosentti, eli kuinka suuri osa sivuston kävijöistä suorittaa halutun toiminnon, kuten ostoksen, on olennainen mittari. Bounce rate eli hylkäysprosentti kertoo puolestaan siitä, kuinka moni kävijä poistuu sivustolta välittömästi saapumisen jälkeen, mikä voi viitata sivuston sisällön tai käyttökokemuksen puutteisiin. Muita tärkeitä mittareita ovat sivun katselukerrat, viipyminen sivustolla ja sivuston näkyvyysindeksi, jotka kaikki antavat kattavan kuvan SEO:n vaikutuksesta.

Schema Markup -merkinnän hyödyntäminen verkkokaupassa

Schema Markup on voimakas työkalu, joka auttaa hakukoneita ymmärtämään sivustosi sisältöä paremmin ja näyttämään rikastettuja hakutuloksia. Käyttämällä Schema Markupia voit lisätä tuotetietoja, kuten hintoja, arvosteluja ja saatavuutta, suoraan hakutuloksiin, mikä voi lisätä klikkausprosenttia ja parantaa näkyvyyttä.

image 8 Verkkokaupan hakukoneoptimointi 2024
Schema-markup saadaan esimerkiksi hinta näkymään suoraan linkkauksen alla ja esimerkiksi 5 tähteä arvostelu, jos tuotteessa on arvosteluja

Keskittämällä ponnistelusi näihin teknisen SEO:n kulmakiviin, voit rakentaa vahvan perustan, joka tukee kaikkia muita SEO-toimenpiteitäsi. Muista, että tekninen SEO on jatkuvaa työtä, ja sivuston pitäminen teknisesti ajan tasalla on kriittistä pitkäaikaiselle menestykselle hakukoneissa.

TARVITSETKO APUA ONGELMIEN KARTOITTAMISESSA?

AUTAMME SINUA NÄISSÄ

Sisällön optimointistrategiat verkkokaupoissa

Laadukas sisältö on digitaalisen markkinoinnin kulmakivi, ja tämä pätee erityisesti verkkokauppaan. Sisällön optimoinnilla tarkoitetaan prosessia, jossa verkkokauppasi sisältö muokataan houkuttelevaksi sekä käyttäjille että hakukoneille.

Laadukkaan ja relevantin sisällön tärkeys verkkokaupoissa

Kun verkkokaupan sisältö vastaa käyttäjän tarpeita ja toiveita, se sitouttaa asiakasta ja kannustaa ostamaan. Korkealaatuinen sisältö on myös keskeinen tekijä hakukoneiden sijoituksissa; se auttaa verkkokauppaasi erottumaan ja lisää uskottavuutta.

Laadukkaan sisällön luominen edellyttää kohderyhmän tuntemusta ja kykyä vastata heidän kysymyksiinsä ja tarpeisiinsa. Tämä tarkoittaa sisältöä, joka on paitsi informatiivista myös kiinnostavaa ja viihdyttävää, jotta se puhuttelee asiakasta henkilökohtaisella tasolla.

Eli suositelemme avoimesti sitä, että esimerkiksi kirjoittaa blogeja yleisesti tuotteista ja kertoo samalla miten esimerkiksi oma tuote eroaa näistä kilpailijoiden tuotteista.

Avainsanojen luonteva integrointi verkkokaupan tuotteille

Avainsanojen käyttö sisällössä on tasapainoilua. Niiden on oltava riittävän tiheässä tukeakseen SEO:a, mutta niiden on myös istuttava sisältöön luontevasti, jotta lukukokemus pysyy miellyttävänä. Avainsanatutkimus on aloituspiste, josta löydät termien lisäksi ideoita sisällön aiheiksi. Käytä avainsanoja otsikoissa, alaotsikoissa ja leipätekstissä, mutta pidä lähestymistapa ihmiskeskeisenä. Käyttäjien houkutteleminen verkkosivulle on vasta ensimmäinen askel; sisällön on vakuutettava heidät siitä, että he ovat oikeassa paikassa, ja kannustettava heitä toimintaan.

Tuotekuvaukset ja kategoriasivut verkkokaupoissa

Tuotekuvaukset ovat verkkokaupan sydän. Ne eivät ainoastaan kerro tuotteesta, vaan myös myyvät sitä. Varmista, että jokainen tuotekuvaus on informatiivinen, houkutteleva ja sisältää oleelliset avainsanat. Kuvauksissa tulisi olla selkeät ja houkuttelevat call-to-actions (CTA), jotka ohjaavat asiakasta ostamaan. Kategoriasivuillasi tulisi olla kohdennettua sisältöä, joka houkuttelee asiakasta syventymään tuotteiden maailmaan. Tämä voi olla oppaita, tuotearvosteluja tai jopa tarinoita, jotka liittyvät tuotekategoriaan. Hyvin toteutettu kategoriasivu ei ainoastaan auta hakukoneita ymmärtämään sivusi sisältöä, vaan myös parantaa asiakaskokemusta, mikä on avain parempaan konversioon ja asiakasuskollisuuteen.

Kun optimoit sisältöä, muista, että käyttäjäkokemus on aina etusijalla. Anna sisällön kertoa tarinaa ja ohjata asiakasta matkallaan, samalla kun varmistat, että SEO-elementit ovat kunnossa. Sisällön optimointi on jatkuvaa työtä, joka vaatii sekä luovuutta että analyyttista ajattelua.

Avainsanatutkimus ja valinta

Avainsanat ovat verkkokaupan hakukoneoptimoinnin ydin. Oikeiden avainsanojen tunnistaminen vaatii huolellista tutkimusta ja ymmärrystä siitä, miten asiakkaat etsivät tuotteitasi.

Työkalut ja tekniikat oikeiden avainsanojen löytämiseksi

 • Google Keyword Planner: Aloita avainsanatutkimuksesi tästä ilmaisesta työkalusta, joka tarjoaa tietoa hakuvolyymeistä ja kilpailutasosta.
 • SEMrush tai Ahrefs: Nämä maksulliset työkalut antavat kattavampaa tietoa, kuten avainsanojen sijoitusten seurantaa ja kilpailijoiden avainsanojen analysointia.
 • Kysymyksiin perustuvat työkalut kuten AnswerThePublic: Nämä auttavat ymmärtämään, mitä kysymyksiä ihmiset kysyvät tietyistä aiheista.

Ymmärrä käyttäjän aikomus

Käyttäjän aikomuksen ymmärtäminen on avainsanatutkimuksen kulmakivi. Onko hakija vain etsimässä tietoa, vai onko hän valmis ostamaan? Avainsanat voidaan yleensä luokitella kolmeen tyyppiin:

 • Tietoa etsivät: Esimerkiksi “miten valita juoksukengät”.
 • Vertailua tekevät: Kuten “parhaat juoksukengät maratonille”.
 • Ostopäätöksen tehneet: Kuten “osta Nike Air Zoom Marathonia”.

Kilpailija-analyysi

 • Tarkastele kilpailijoidesi sivuja ja selvittää, mitä avainsanoja he käyttävät.
 • Analysoi, millä avainsanoilla kilpailijasi sijoittuvat korkealle ja mieti, voitko käyttää samankaltaisia sanoja tai fraaseja.
 • Etsi aukkoja kilpailijoiden avainsanatarjonnassa, joita voit hyödyntää.

Muista, että avainsanatutkimus ei ole kertaluonteinen tehtävä. Markkinat muuttuvat, uusia trendejä ilmenee ja käyttäjien käyttäytyminen vaihtelee. Pidä avainsanatutkimuksesi ajan tasalla ja mukauta strategiaasi säännöllisesti saadaksesi parhaan mahdollisen tuloksen.

TARVITSETKO APUA NÄIDEN KARTOITTAMISESSA?

AUTAMME SINUA NÄISSÄ

Linkkien rakentaminen verkkokaupan sivustoille

Linkkien rakentaminen on keskeinen tekijä verkkokaupan hakukoneoptimoinnissa. Laadukkaat takaisinlinkit, eli backlinkit, voivat merkittävästi parantaa sivustosi asemaa hakukonetuloksissa.

Takaisinlinkkien tärkeys

 • Backlinkit toimivat suosituksina sivustollesi, mikä lisää sen luotettavuutta hakukoneiden silmissä.
 • Ne voivat myös tuoda suoraa liikennettä muilta sivustoilta ja lisätä brändin näkyvyyttä.

Menetelmiä laadukkaiden backlinkkien hankkimiseen

 • Sisältömarkkinointi: Luo arvokasta ja jaettavaa sisältöä, kuten opasartikkeleita, blogipostauksia ja infograafeja, jotka houkuttelevat luontaisesti linkkejä.
 • Vierasbloggaus: Kirjoita ja julkaise artikkeleita alan arvostetuilla sivustoilla, sisällyttäen linkkejä takaisin omaan verkkokauppaasi.
 • Yhteistyöt ja kumppanuudet: Tee yhteistyötä muiden yritysten ja vaikuttajien kanssa saadaksesi mainintoja ja linkkejä.

Vältä haitallisia SEO-käytäntöjä

 • Älä osta linkkejä tai käytä automatisoituja ohjelmia linkkien luomiseen.
 • Vältä ylioptimointia ja epäluonnollisia ankkuritekstejä, jotka eivät vastaa sisältöäsi.
 • Tarkkaile sivustosi linkkiprofiilia ja poista haitalliset linkit, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti sijoituksiisi.

Muista, että laatu on tärkeämpää kuin määrä linkkien rakentamisessa. Yksi laadukas linkki relevantilta ja arvostetulta sivustolta voi olla paljon arvokkaampi kuin kymmenet heikkolaatuiset linkit. Rakenna linkkejä johdonmukaisesti ja keskity pitkän aikavälin strategioihin, jotka tukevat verkkokauppasi luotettavuutta ja asemaa digitaalisessa maisemassa.

Käyttäjäkokemuksen parantaminen verkkokaupalle

Käyttäjäkokemuksen (UX) parantaminen on keskeinen osa nykyaikaista SEO-strategiaa. Hakukoneet, kuten Google, arvostavat sivustoja, jotka keskittyvät käyttäjäkokemuksen optimointiin. Tämä tarkoittaa, että UX- ja SEO-aloitteet kulkevat käsi kädessä parhaan mahdollisen sijoituksen saavuttamiseksi hakukonetuloksissa.

UX:n rooli SEO:ssa

 • Hakukoneet käyttävät UX-signaaleja, kuten sivulla vietettyä aikaa ja klikkausprosenttia, arvioidessaan sivuston laatua.
 • UX parantaa orgaanista näkyvyyttä hakukoneissa, koska käyttäjät viettävät enemmän aikaa ja jakavat sisältöä, kun kokemus on positiivinen.

Navigointi, hakutoiminnallisuus ja käyttäjän sitoutuminen

Navigointi: Selkeä ja intuitiivinen navigointi auttaa käyttäjiä löytämään nopeasti etsimänsä ja vähentää sivustolta poistumista.

 • Kategorisoi tuotteet loogisesti.
 • Käytä selkeitä ja ymmärrettäviä valikkojen nimiä.

Hakutoiminnallisuus: Tehokas hakutoiminto mahdollistaa käyttäjien löytävän tuotteet nopeasti, mikä lisää tyytyväisyyttä ja myyntiä.

 • Tarjoa suodatus- ja lajitteluvaihtoehtoja.
 • Sisällytä autosuggest-ominaisuus helpottamaan tuotteiden löytämistä.
 • Käytä visuaalisia elementtejä, kuten videoita ja kuvagallerioita.
 • Tarjoa interaktiivisia arvosteluita ja kysymys & vastaus -osioita.

Käyttäjän sitoutuminen: Käyttäjän sitouttaminen parantaa UX:ää ja SEO:ta, koska se lisää sivuston interaktiivisuutta ja sitouttaa käyttäjät sisältöön.

Konversio-optimointi (CRO)

Toimintakehotukset (CTA): Selkeät ja näkyvät CTA:t ohjaavat käyttäjää eteenpäin ostoprosessissa.

 • Käytä värejä ja muotoilua, jotka erottuvat ja houkuttelevat klikkaamaan.

Lomakkeiden optimointi: Helppokäyttöiset lomakkeet lisäävät todennäköisyyttä, että käyttäjät suorittavat halutun toiminnon.

 • Minimoi tarvittavien tietojen määrä.
 • Käytä virheilmoituksia, jotka auttavat käyttäjää korjaamaan virheensä helposti.

Mobiili-optimointi: Varmista, että sivusto on täysin responsiivinen ja latautuu nopeasti mobiililaitteilla.

 • Testaa sivuston mobiilinäkymää eri laitteilla ja selaimilla.
 • Pidä huolta, että kosketusnäyttöelementit ovat riittävän suuria ja helposti käytettävissä.
Miten hakukoneoptimointi auttaa verkkokauppaa?
image 8 Verkkokaupan hakukoneoptimointi 2024

SEO-analytiikka ja suorituskyvyn seuranta verkkokaupoille

SEO-analytiikan avulla voit mitata ja arvioida verkkokauppasi näkyvyyttä ja suorituskykyä hakukoneissa. Tämä antaa arvokasta tietoa, joka auttaa sinua optimoimaan sivustosi ja parantamaan käyttäjäkokemusta.

Analytiikan perustaminen ja tulkinta

Analytiikkatyökalujen asennus: Aloita asentamalla Google Analytics tai muu vastaava palvelu. Nämä työkalut keräävät tietoa verkkoliikenteestä, käyttäjien käyttäytymisestä ja paljon muusta.

Tietojen tulkinta: Opettele lukemaan ja ymmärtämään analytiikkatietoja. Seuraa erityisesti:

 • Kävijämäärät: Kuinka moni ihminen vierailee sivustollasi.
 • Liikenteen lähteet: Mistä kävijät tulevat, esimerkiksi suorat haku, sosiaalinen media, viittaussivustot.
 • Käyttäjän käyttäytyminen: Mitä he tekevät sivustollasi, mihin he klikkaavat, kuinka kauan he viipyvät.

Keskeiset suorituskykyindikaattorit (KPI:t)

 • Konversioaste: Määrä, jolla sivustovierailut muutetaan toivotuiksi toiminnoiksi kuten ostoksiin, uutiskirjeen tilauksiksi tai latauksiksi.
 • Hakusijainti: Missä avainsanasi rankkaavat hakutuloksissa ja miten ne kehittyvät ajan myötä.
 • Palautumisprosentti (Bounce Rate): Prosenttiosuus kävijöistä, jotka poistuvat sivustolta heti ensimmäisellä sivulla käymisen jälkeen.

Jatkuva parantaminen datan kautta

 • A/B-testaus: Kokeile erilaisia sivuelementtejä, kuten CTA-painikkeiden sijaintia tai väriä, ja vertaa niiden suorituskykyä.
 • SEO-kokeilut: Testaa erilaisia avainsanoja ja sisältöstrategioita, ja tarkkaile niiden vaikutusta sivustosi liikenteeseen ja sijoituksiin.
 • Käyttäjäpalaute: Kerää palautetta asiakkailta ja kävijöiltä ja käytä tätä tietoa sivuston parantamiseen.

SEO-analytiikka ja suorituskyvyn seuranta ovat prosesseja, jotka vaativat jatkuvaa tarkkaavaisuutta ja sopeutumista. Käyttämällä saatavilla olevaa dataa voit tehdä tietoon perustuvia päätöksiä, jotka ohjaavat verkkokauppasi kasvua ja kehitystä.

Usein kysytyt kysymykset verkkokaupan SEO:sta

Miten optimoit verkkokaupan hakukoneiden näkyvyyden?

Verkkokaupan hakukoneoptimointi on keskeinen strategia, joka ei pelkästään kasvata sivustosi kävijämääriä, vaan myös ohjaa ostovalmiita asiakkaita suoraan verkkokauppaasi. Tämän prosessin ydin on ymmärtää ja vastata käyttäjien hakuintentioihin: kun potentiaalinen asiakas etsii tiettyjä tuotteita tai palveluja, tehokkaasti optimoitu verkkokauppa sijoittuu korkeammalle hakutuloksissa. Tämä lisää mahdollisuuksiasi houkutella asiakkaita, jotka ovat jo valmiita ostamaan, tuoden heidät suoraan sinne, missä heidän tarpeisiinsa voidaan vastata – eli verkkokauppaasi.

Miten verkkokaupan hakukoneoptimointi toimii?

Verkkokaupan hakukoneoptimointi (SEO) on prosessi, joka parantaa verkkokauppasi näkyvyyttä hakukoneissa, kuten Googlessa. Tämä saavutetaan tunnistamalla ja käyttämällä avainsanoja, jotka vastaavat potentiaalisten asiakkaiden hakuja. Tehokas SEO sisältää optimaalisen sivustorakenteen, nopean latausajan, mobiiliystävällisyyden, laadukkaat tuotekuvaukset ja -kuvat sekä luotettavat backlinkit. Tarkoituksena on saada verkkokauppa sijoittumaan korkealle hakutuloksissa, jotta käyttäjät löytävät sen helpommin. Näin verkkokauppa houkuttelee lisää liikennettä ja parantaa mahdollisuuksiaan muuntaa sivuston vierailijat ostaviksi asiakkaiksi.

Miten tekninen SEO eroaa sisällöllisestä SEO:sta verkkokaupassa?

Tekninen SEO keskittyy sivuston rakenteeseen, nopeuteen ja mobiilioptimointiin, kun taas sisällöllinen SEO keskittyy laadukkaan ja hakukoneystävällisen sisällön tuottamiseen.

Voiko SEO auttaa parantamaan verkkokaupan konversioita?

Kyllä, tehokas SEO houkuttelee laadukasta liikennettä, mikä voi parantaa sivuston konversioprosentteja.

Vuonna 2024 verkkokauppojen kilpailu on entistäkin kovempaa, ja niiden suunnittelun merkitys korostuu. Laadukas, käyttäjäystävällinen ja visuaalisesti houkutteleva design ei ole enää pelkkä lisäarvo, vaan elintärkeä erottautumistekijä markkinoilla. Ymmärrämme näiden haasteiden merkityksen ja tarjoamme palveluita verkkokauppojen uudelleensuunnitteluun ja rakentamiseen, jotta voit pysyä kilpailun kärjessä ja houkutella tehokkaasti asiakkaita. Panosta verkkokauppasi designiin ja varmista menestyksesi digitaalisessa maailmassa.

Pyydä ilmainen Konsultaatio!

Odota hetki!

Muita postauksia

Digitaalisen markkinoinnin asiantuntija analysoi tietoja useilta näytöiltä, jotka esittävät Google Performance Max -kampanjoiden analytiikkaa ja graafeja modernissa toimistoympäristössä.
Google

Google Performance Max

Johdanto Performance Maxiin Google Performance Max on kampanjatyyppi, joka auttaa mainostajia saavuttamaan maksimaalisen tuloksen hyödyntämällä Googlen kattavaa mainosverkostoa, mukaan lukien hakukoneet, display-verkostot ja YouTube. Performance Max hyödyntää tekoälyä ja koneoppimista,

Kuvassa on ammatillinen tilanne, jossa digitaalisen markkinoinnin seminaari keskittyy Google My Businessiin. Kuvassa eri alojen pienyrittäjät osallistuvat työpajaan, jossa esittelijä näyttää, miten optimoida Google My Business -profiileja suurelta näytöltä. Osallistujat ovat keskittyneitä ja tekevät muistiinpanoja. Huone on valoisa ja moderni, liiketoimintaan keskittyvällä sisustuksella ja brändäysbannereilla.
Google

Google My Business – Mikä se on?

Google My Business on Googlen tarjoama ilmainen työkalu, joka mahdollistaa yritysten näkyvyyden hallinnan Google-haussa ja Google Mapsissa. Tämä alusta antaa yrityksille mahdollisuuden julkaista tärkeät tiedot, kuten aukioloajat, yhteystiedot ja asiakasarvostelut,

Google Ads -kampanjan optimointia analysoimalla dataa tietokoneella, mukana grafiikoita ja analytiikkatietoja. Google Ads opas kampanjoiden optimointiin.
Google

Google Ads Opas

Mikä on Google Ads? Google Ads on Googlen tarjoama online-mainonta alusta, joka mahdollistaa yritysten näkyvyyden parantamisen hakukoneiden tulossivuilla sekä muilla Googlen omistamilla alustoilla. Se toimii PPC-mallin (Pay-Per-Click) mukaisesti, eli mainostajat