Digimarkkinointi Furia Oy Logo

AIDA-malli – Mikä se on?

AIDA-malli – Mikä se on?

AIDA-malli on markkinoinnin ja myynnin peruskivi, joka juontaa juurensa vuosisatojen takaa. Mallin neljä vaihetta – Huomio (Attention), Kiinnostus (Interest), Halu (Desire) ja Toiminta (Action) – muodostavat ydinpolun, jota kuljetaan ideasta kauppaan. Mallin alkuperä löytyy 1800-luvulta, ja se on sopeutunut digiaikaan säilyttäen yhä merkityksensä.

AIDA-malli valaisee, kuinka kuluttajan huomio vangitaan ja muunnetaan lopulta arvokkaaksi toiminnaksi. Se on kuin kompassi markkinoijille, ohjaten heitä läpi myynnin ja markkinoinnin monimutkaisen maiseman. Tämä malli on kuin silta, joka yhdistää yrityksen ja asiakkaan, ja sen avulla voidaan hioa markkinointistrategioita vastaamaan kuluttajien muuttuvia tarpeita ja toiveita.

AIDA-mallin merkitys markkinoinnissa ja myynnissä on kiistaton. Se auttaa ymmärtämään kuluttajan psykologiaa ja ohjaamaan heitä kohti ostopäätöksiä. Tässä mallissa kiteytyy markkinoinnin ja myynnin ydin: luodaan yhteys kuluttajaan, herätetään hänen kiinnostuksensa ja ohjataan hänet kohti toimintaa, joka hyödyttää sekä häntä että yritystä.

AIDA malli
image 62 AIDA-malli - Mikä se on?

AIDA-mallin vaiheet

AIDA-Malli: Vaiheet

Tietoisuus (Attention)

 • Määritelmä ja Merkitys Kuluttajan Matkassa:
  • Tietoisuus on ensiarvoisen tärkeä vaihe, jossa yritys pyrkii herättämään kuluttajan huomion ja erottautumaan kilpailijoista. Tämä vaihe on kuluttajan matkan lähtöpiste, joka ohjaa hänet syvemmälle brändin maailmaan.
 • Strategiat huomion herättämiseen: Digitaalisen mainonnan esimerkki:
  • Digitaalinen mainonta, kuten sosiaalisen median ja hakukoneiden mainokset, voivat tavoittaa laajat yleisöt. Esimerkiksi, houkuttelevilla visuaaleilla ja arvolupauksilla varustetut mainokset voivat kiinnittää kuluttajien huomion ja ohjata heidät verkkosivustolle.

Kiinnostus (Interest)

 • Siirtyminen huomiosta kiinnostukseen:
  • Kun huomio on herätetty, on tärkeää pitää yleisö kiinnostuneena tarjoamalla arvokasta tietoa ja sisältöä.
 • Yleisön sitouttaminen: Bloggaamisen esimerkki:
  • Bloggaaminen voi olla tehokas tapa ylläpitää kiinnostusta. Hyvin kirjoitetut, informatiiviset blogikirjoitukset voivat auttaa kuluttajia ymmärtämään tuotetta tai palvelua paremmin ja näkemään sen hyödyt.

Halu (Desire)

 • Halu tuotteelle/palvelulle herättäminen:
  • Tässä vaiheessa markkinoijan tehtävä on muuntaa kuluttajan kiinnostus konkreettiseksi haluksi ostaa tuote tai palvelu.
 • Viitereferenssivideoiden hyödyntäminen hyötyjen esittelyssä:
  • Videot, jotka esittelevät tuotteen tai palvelun hyötyjä ja arvoa käytännössä, voivat auttaa herättämään kuluttajissa halun kokeilla sitä.

Toiminta (Action)

 • Kuluttajan ostopäätös ja vertailuostosten tekeminen:
  • Kuluttajan on tehtävä lopullinen ostopäätös, ja vertailuostosten tekeminen on yleinen osa tätä prosessia.
 • Verkkonäkyvyyden merkitys toimintavaiheessa:
  • Verkkonäkyvyys on elintärkeää toimintavaiheessa, jotta kuluttajat löytävät ja voivat verrata tuotteita ja palveluita helposti. Online-arvostelut, selkeät tuotetiedot ja helppokäyttöiset verkkosivustot ovat keskeisiä tekijöitä, jotka tukevat kuluttajan ostopäätöstä ja ohjaavat hänet toimintaan.

AIDA-malli kuvaa kuluttajan matkaa ensimmäisestä kosketuksesta ostopäätökseen. Se on vankka viitekehys, joka auttaa yrityksiä ymmärtämään ja optimoimaan markkinointi- ja myyntistrategioitaan kuluttajan näkökulmasta. Jokaisella vaiheella on oma roolinsa ja strategiansa, jotka auttavat yrityksiä rakentamaan vahvoja suhteita kuluttajiin ja ohjaamaan heitä kohti toimintaa.

Digitaalinen Markkinointi AIDA-Mallin Kautta

AIDA-malli on olennainen osa markkinoinnin suunnittelua ja toteutusta, ja digitaalisessa ympäristössä sen merkitys korostuu entisestään. Jokainen AIDA-mallin vaihe – Tietoisuus, Kiinnostus, Halu ja Toiminta – voidaan ottaa huomioon digitaalisen markkinoinnin strategioissa ja toimenpiteissä. Seuraavassa käsitellään digitaalisia strategioita kullekin AIDA-mallin vaiheelle.

Tietoisuus (Attention)

Hakukoneoptimointi (SEO), hakukonemarkkinointi (SEM) ja näyttömainonta

 • SEO: Hakukoneoptimointi on perusta digitaalisen näkyvyyden luomiselle. Hyvin optimoidut verkkosivut ja sisältö auttavat saavuttamaan korkeammat sijoitukset hakukonetuloksissa, mikä lisää näkyvyyttä ja houkuttelee uusia vierailijoita.
 • SEM: Hakukonemarkkinointi, kuten Googlen maksetut mainokset, mahdollistaa välittömän näkyvyyden hakutuloksissa ja tuo sivustolle liikennettä.
 • Näyttömainonta: Näyttömainokset, kuten bannerimainokset ja videoadit, voivat herättää huomion visuaalisesti ja ohjata liikennettä sivustolle.

Kiinnostus (Interest) ja Halu (Desire)

Sisältömarkkinointi

 • Blogit ja Artikkelit: Arvokkaan ja hyödyllisen sisällön tarjoaminen auttaa ylläpitämään ja syventämään kiinnostusta sekä herättämään halua. Blogit ja artikkelit voivat opettaa, informoida ja inspiroida yleisöä.
 • Sähköpostimarkkinointi: Personoitu ja arvokas sähköpostisisältö voi pitää yleisön kiinnostuneena ja rakentaa halua tuotteisiin tai palveluihin.
 • Sosiaalisen median markkinointi: Sosiaaliset mediat mahdollistavat yhteisön rakentamisen ja vuorovaikutuksen yleisön kanssa, mikä voi syventää kiinnostusta ja herättää halua.

Toiminta (Action)

Konversio-optimointi

 • Verkkosivuston Optimointi: Selkeät ja houkuttelevat Call-to-Action (CTA) -kehotukset, helppokäyttöinen suunnittelu ja luottamusta herättävät testimoniaalit voivat edistää konversioita.
 • Analytiikka ja Testaus: Konversioprosessin analysointi ja A/B-testaus auttavat ymmärtämään, mitkä elementit toimivat ja mitkä eivät, ja mahdollistavat jatkuvan optimoinnin.
 • Retargeting: Uudelleenmarkkinointi voi olla tehokas strategia saada vierailijat palaamaan sivustolle ja tekemään ostopäätöksen.
image 64 AIDA-malli - Mikä se on?
image 64 AIDA-malli - Mikä se on?

AIDA-Mallin Mittaus ja analytiikka

Digitaalinen markkinointi AIDA-mallin kautta mahdollistaa systemaattisen ja asiakaslähtöisen lähestymistavan markkinointiin. Jokainen vaihe vaatii omat strategiansa ja toimenpiteensä, ja digitaalinen ympäristö tarjoaa lukuisia työkaluja ja kanavia, joilla yritykset voivat ohjata kuluttajia matkallaan tietoisuudesta toimintaan. Tämä malli auttaa yrityksiä rakentamaan tehokkaita ja tuloksellisia digitaalisen markkinoinnin kampanjoita, jotka resonoi yleisön kanssa ja edistävät yrityksen tavoitteiden saavuttamista.

Mittaus ja analytiikka ovat elintärkeitä komponentteja, kun arvioidaan ja optimoidaan AIDA-pohjaisia digitaalisia strategioita. Ne mahdollistavat asiakkaan matkan seurannan ja auttavat ymmärtämään, kuinka yksittäiset vaiheet vaikuttavat kuluttajan käyttäytymiseen ja lopulliseen konversioon.

Asiakkaan matkan seuranta analytiikan avulla

 • Analytiikkatyökalut, kuten Google Analytics, mahdollistavat kuluttajien toiminnan seurannan eri vaiheissa. Näin voidaan nähdä, missä vaiheessa kuluttajat siirtyvät tietoisuudesta kiinnostukseen, haluun ja lopulta toimintaan.
 • Seurantapikselit ja evästeet voivat auttaa ymmärtämään, kuinka digitaaliset kosketuspisteet vaikuttavat kuluttajien käyttäytymiseen ja ostopäätöksiin.

AIDA-pohjaisten digitaalisten strategioiden tehokkuuden arviointi

Konversioasteet: Konversioiden seuranta antaa tietoa siitä, kuinka tehokkaasti AIDA-malli on otettu käyttöön digitaalisissa strategioissa. Korkeat konversioasteet viittaavat onnistuneeseen strategiaan.

Klikkausprosentti (CTR): Klikkausprosentti kertoo, kuinka monta prosenttia näyttökertojen määrästä johtaa klikkauksiin, ja se on merkki tietoisuuden ja kiinnostuksen herättämisestä.

Paluuliikenne ja uudelleenmarkkinointi: Paluuliikenteen analysointi ja uudelleenmarkkinoinnin tehokkuus ovat indikaattoreita siitä, kuinka halu ja toiminta vaiheet toimivat.

Analytiikka tarjoaa arvokasta tietoa siitä, mitkä digitaalisen markkinoinnin elementit toimivat ja missä on parannettavaa. Tämä tieto on perustana, kun optimoidaan digitaalisia strategioita ja pyritään parantamaan suorituskykyä AIDA-mallin mukaisesti. Se mahdollistaa jatkuvan parannusprosessin, joka on keskeinen osa digitaalista markkinointia ja sen pitkäaikaista menestystä.

Tarvitsetko verkkosivujen ylläpitoa, lue lisää täältä!

Voit lukea lisää markkinoinnista mm:

https://www.furia.fi/digitaalinen-markkinointi/suomen-digimarkkinointi/
https://www.furia.fi/yritys/konversio-optimointi/

AIDA-Malli: Tulevaisuus Markkinoinnissa

Markkinointi on aina ollut liiketoiminnan kulmakivi. Menestyvä markkinointi voi luoda brändille uskollisia asiakkaita ja kasvattaa myyntiä huomattavasti. Yksi markkinoinnin vanhimmista ja tehokkaimmista malleista on AIDA-Malli, joka on lyhenne neljästä vaiheesta: Attention (huomio), Interest (kiinnostus), Desire (halu) ja Action (toiminta). Tämä malli on ollut käytössä vuosikymmeniä, mutta miten se sopeutuu tulevaisuuden digitaaliseen maisemaan ja miten uudet teknologiat, kuten tekoäly ja koneoppiminen, vaikuttavat siihen?

Digitaalisen maiseman kehittyminen ja sen vaikutus AIDA-Malliin

Digitaalinen maisema on muuttunut dramaattisesti viime vuosikymmeninä, ja tämä muutos jatkuu edelleen. Ihmiset viettävät enemmän aikaa verkossa, mikä tarkoittaa, että yritysten on mukauduttava uusiin tapoihin tavoittaa potentiaaliset asiakkaat. Tämä muutos vaikuttaa suoraan AIDA-Malliin ja sen soveltamiseen.

Attention (huomio): Ensimmäinen vaihe AIDA-Mallissa on kiinnittää asiakkaan huomio. Tämä on aina ollut haasteellista, mutta digitaalisessa maailmassa kilpailu huomiosta on entistä kovempaa. Mainosten lisäksi käytetään nyt esimerkiksi sosiaalista mediaa, hakukonemarkkinointia ja sisältömarkkinointia huomion herättämiseen. Tulevaisuudessa voimme odottaa näiden tekniikoiden kehittyvän entisestään ja tarjoavan entistä kohdennetumpia tapoja tavoittaa asiakkaita.

Interest (kiinnostus): Kun huomio on herätetty, seuraava vaihe on herättää asiakkaan kiinnostus. Perinteisesti tämä on tehty houkuttelevilla mainoksilla ja informatiivisella sisällöllä. Digitaalisessa maailmassa tämä voi tarkoittaa personoituja suosituksia ja sisältöä asiakkaan aiemman toiminnan perusteella. Tulevaisuudessa tekoäly voi pelata entistä suurempaa roolia kiinnostuksen herättämisessä, sillä se pystyy analysoimaan suuria tietomääriä ja tarjoamaan yksilöllisiä suosituksia.

Desire (halu): Kun kiinnostus on saavutettu, seuraava vaihe on herättää asiakkaan halu. Tämä on perinteisesti tehty korostamalla tuotteen tai palvelun etuja ja ainutlaatuisia myyntipisteitä. Digitaalisessa maailmassa voimme odottaa entistä henkilökohtaisempaa ja vuorovaikutteisempaa lähestymistapaa. Esimerkiksi chatbotit voivat auttaa asiakkaita saamaan lisätietoa ja ratkaisemaan mahdolliset epäilyt reaaliajassa.

Action (toiminta): Lopullinen vaihe AIDA-Mallissa on saada asiakas toimimaan, eli tekemään ostos tai muu haluttu toiminta. Digitaalisessa maailmassa tämä voi tarkoittaa yksinkertaistettuja osto- ja maksuprosesseja sekä vakuuttavaa asiakaspalvelua. Tulevaisuudessa voimme nähdä enemmän automatisoituja toimintoja, kuten ostosuositusten tarjoamista ja tilausten automaattista toimittamista.

Uudempien teknologioiden, kuten tekoälyn, koneoppimisen integrointi AIDA-Mallin markkinointistrategioihin

Tekoäly (AI) ja koneoppiminen (Machine Learning) ovat nousemassa merkittäviksi voimavaroiksi markkinoinnissa. Ne tarjoavat mahdollisuuksia parantaa AIDA-Mallin soveltamista entisestään.

 • AI ja personointi: Tekoäly voi analysoida valtavia tietomääriä ja tunnistaa yksilölliset asiakastarpeet ja -mieltymykset. Tämä mahdollistaa yksilöllisen mainonnan ja sisällön tarjoamisen, mikä voi parantaa merkittävästi kiinnostuksen ja halun herättämistä.
 • Chatbotit ja asiakaspalvelu: Chatbotit, jotka perustuvat tekoälyyn, voivat tarjota reaaliaikaista tukea ja ratkaisuja asiakkaille. Ne voivat myös auttaa asiakkaita etenemään AIDA-Mallin vaiheissa tehokkaammin.
 • Data-analytiikka: Koneoppiminen voi analysoida markkinointitietoja ja tunnistaa trendejä ja mahdollisuuksia, jotka muuten saattaisivat jäädä huomaamatta. Tämä voi auttaa yrityksiä mukautumaan nopeasti muuttuvaan markkinointiympäristöön.
 • Automatisoitu markkinointi: Koneoppiminen voi myös auttaa automatisoimaan markkinointikampanjoiden suunnittelua ja toteutusta, mikä säästää aikaa ja resursseja.

Kaiken kaikkiaan AIDA-Malli ei ole menettänyt merkitystään digitaalisessa maailmassa. Päinvastoin, se tarjoaa edelleen arvokkaan viitekehyksen markkinoinnin suunnitteluun. Kuitenkin sen soveltaminen vaatii uudenlaista ajattelua ja teknologisten innovaatioiden hyödyntämistä. Tekoäly ja koneoppiminen avaavat uusia mahdollisuuksia, mutta on tärkeää muistaa, että ne eivät ole itsetarkoitus. Niitä on hyödynnettävä asiakkaan eduksi ja lisättävä henkilökohtaisuutta ja vuorovaikutteisuutta markkinoinnissa.

Tulevaisuuden markkinointi perustuu edelleen siihen, miten tehokkaasti yritykset voivat houkutella huomiota, herättää kiinnostusta, luoda halua ja saada asiakkaita toimimaan. AIDA-Malli on edelleen hyvä työkalu tähän tarkoitukseen, mutta sen soveltaminen vaatii jatkuvaa kehittämistä ja mukautumista digitaalisen maailman muutoksiin. Tekoäly ja koneoppiminen ovat vain yksi osa tätä muutosta, ja niitä tulee hyödyntää älykkäästi ja asiakaslähtöisesti. Tulevaisuuden markkinoinnissa menestyminen edellyttää innovatiivista ajattelua ja valmiutta hyödyntää uusia teknologioita, mutta myös kykyä ymmärtää asiakkaiden tarpeet ja odotukset.

Tarvitsetko apua tekoälyjen käytössä, lue täältä lisää.

image 63 AIDA-malli - Mikä se on?
image 63 AIDA-malli - Mikä se on?

Usein Kysytyt Kysymykset (FAQ) AIDA-Mallista

Mikä on AIDA-Malli?

AIDA-Malli on markkinoinnin ja myynnin peruskonsepti, joka koostuu neljästä vaiheesta: Attention (huomio), Interest (kiinnostus), Desire (halu) ja Action (toiminta). Se on strateginen malli, jonka avulla yritykset voivat houkutella potentiaalisia asiakkaita ja ohjata heitä tekemään toivottuja toimia, kuten ostamaan tuotteen tai palvelun.

Mikä on AIDA-Mallin alkuperä?

AIDA-Malli sai alkunsa 1800-luvulla, kun mainonnan ja markkinoinnin ammattilaiset kehittivät sen ymmärtääkseen paremmin, miten kuluttajat reagoivat mainoksiin. Mallin nimi tulee sen neljästä vaiheesta: Attention, Interest, Desire ja Action.

Miten AIDA-Mallia käytetään markkinoinnissa ja myynnissä?

AIDA-Mallia käytetään suunniteltaessa markkinointikampanjoita ja myyntistrategioita. Jokainen vaihe ohjaa toimenpiteitä, jotka auttavat asiakkaita etenemään kohti ostopäätöstä. Esimerkiksi Attention-vaiheessa käytetään huomiotaherättäviä otsikoita tai mainoksia. Interest-vaiheessa tarjotaan lisätietoa ja houkutellaan asiakasta syventymään tuotteeseen tai palveluun. Desire-vaiheessa luodaan halu tuotetta kohtaan ja Action-vaiheessa kannustetaan asiakasta tekemään ostos tai muu haluttu toiminta.

Onko AIDA-Malli edelleen tehokas markkinoinnissa?

Kyllä, AIDA-Malli on edelleen tehokas markkinoinnin ja myynnin työkalu. Vaikka markkinointimaailma on muuttunut digitaaliseksi ja monimutkaiseksi, AIDA tarjoaa yksinkertaisen ja selkeän kehyksen, jonka avulla yritykset voivat luoda vaikuttavia viestejä ja strategioita.

Voidaanko AIDA-Mallia soveltaa eri toimialoilla?

Kyllä, AIDA-Mallia voidaan soveltaa kaikilla toimialoilla. Se on joustava malli, joka soveltuu niin kuluttajamarkkinoille kuin yritysmyyntiinkin. Riippumatta siitä, myydäänkö fyysisiä tuotteita, palveluita vai ideoita, AIDA-Malli voi auttaa ohjaamaan asiakkaita ostopäätöksen tekoon.

Miten voin aloittaa AIDA-Mallin käytön liiketoiminnassani?

Aloittaaksesi AIDA-Mallin käytön liiketoiminnassasi, sinun tulee ensin tunnistaa kohdeyleisösi ja ymmärtää heidän tarpeensa ja toiveensa. Sen jälkeen voit suunnitella markkinointiviestisi ja toimenpiteesi AIDA-Mallin vaiheiden mukaisesti. Voit myös harkita ammattitaitoisen markkinointitiimin tai asiantuntijan palkkaamista, joka voi auttaa sinua hyödyntämään AIDA-Mallin voiman parhaalla mahdollisella tavalla.

AIDA-Malli on voimakas työkalu, joka voi auttaa sinua parantamaan markkinointistrategioitasi ja kasvattamaan myyntiäsi. Se on yksinkertainen, mutta tehokas, ja se voi auttaa sinua houkuttelemaan asiakkaita ja saamaan heidät tekemään toivottuja toimia liiketoimintasi hyväksi.

Pyydä ilmainen Konsultaatio!

Odota hetki!

Muita postauksia

Digitaalisen markkinoinnin asiantuntija analysoi tietoja useilta näytöiltä, jotka esittävät Google Performance Max -kampanjoiden analytiikkaa ja graafeja modernissa toimistoympäristössä.
Google

Google Performance Max

Johdanto Performance Maxiin Google Performance Max on kampanjatyyppi, joka auttaa mainostajia saavuttamaan maksimaalisen tuloksen hyödyntämällä Googlen kattavaa mainosverkostoa, mukaan lukien hakukoneet, display-verkostot ja YouTube. Performance Max hyödyntää tekoälyä ja koneoppimista,

Kuvassa on ammatillinen tilanne, jossa digitaalisen markkinoinnin seminaari keskittyy Google My Businessiin. Kuvassa eri alojen pienyrittäjät osallistuvat työpajaan, jossa esittelijä näyttää, miten optimoida Google My Business -profiileja suurelta näytöltä. Osallistujat ovat keskittyneitä ja tekevät muistiinpanoja. Huone on valoisa ja moderni, liiketoimintaan keskittyvällä sisustuksella ja brändäysbannereilla.
Google

Google My Business – Mikä se on?

Google My Business on Googlen tarjoama ilmainen työkalu, joka mahdollistaa yritysten näkyvyyden hallinnan Google-haussa ja Google Mapsissa. Tämä alusta antaa yrityksille mahdollisuuden julkaista tärkeät tiedot, kuten aukioloajat, yhteystiedot ja asiakasarvostelut,

Google Ads -kampanjan optimointia analysoimalla dataa tietokoneella, mukana grafiikoita ja analytiikkatietoja. Google Ads opas kampanjoiden optimointiin.
Google

Google Ads Opas

Mikä on Google Ads? Google Ads on Googlen tarjoama online-mainonta alusta, joka mahdollistaa yritysten näkyvyyden parantamisen hakukoneiden tulossivuilla sekä muilla Googlen omistamilla alustoilla. Se toimii PPC-mallin (Pay-Per-Click) mukaisesti, eli mainostajat