Digimarkkinointi Furia Oy Logo

Myynnin kasvattaminen digitaalisen markkinoinnin avulla

Myynnin kasvattaminen

Myynnin kasvattaminen digitaalisen markkinoinnin avulla on nykyajan liiketoiminnassa olennaista. Digitaalinen ympäristö on muuttanut tapaa, jolla yritykset ja asiakkaat ovat yhteydessä toisiinsa. Yritykset voivat tavoittaa laajan yleisön verkkotyökaluilla ja -kanavilla, joiden kautta ne voivat markkinoida tuotteitaan ja palvelujaan. Tämä tekee digitaalisesta markkinoinnista välttämättömän myynnin kasvattamisessa.

Nykyisen digitaalisen ympäristön merkitys myynnille

Nykypäivänä asiakkaat tekevät ostopäätöksiä verkossa saatavilla olevan tiedon perusteella. Asiakkaat tutkivat tuotteita, vertailevat niitä ja jopa ostavat niitä suoraan verkosta. Tämä korostaa tarvetta yritysten olla läsnä oikeissa kanavissa oikeaan aikaan. SEO, sisältömarkkinointi, ja sosiaalisen median strategiat ovat avainasemassa tässä ympäristössä.

Miten digitaalinen markkinointi vaikuttaa myyntiin

Digitaalinen markkinointi tarjoaa yrityksille useita tapoja lisätä myyntiä:

 • Verkkosivuston optimointi takaa, että potentiaaliset asiakkaat löytävät yrityksen tuotteet ja palvelut.
 • Maksettu mainonta kuten PPC, tuo välittömiä tuloksia oikealla budjetilla ja kohdistuksella.
 • Sähköpostimarkkinointi sitouttaa asiakkaita henkilökohtaisilla viesteillä ja tarjouksilla.
 • Sosiaalisen median markkinointi vahvistaa brändin näkyvyyttä ja edistää asiakasvuorovaikutusta.

Nämä markkinointistrategiat, yhdistettynä analytiikkaan ja tulosten mittaamiseen, auttavat yrityksiä tehostamaan markkinointiaan ja kasvattamaan myyntiään. Digitaalinen markkinointi ei ainoastaan tuo lisää asiakkaita vaan myös rakentaa pitkäaikaisia asiakassuhteita, mikä puolestaan vahvistaa liiketoimintaa pitkällä aikavälillä.

Myynnin kasvattaminen digitaalisella markkinoinnilla helposti ja vaivattomasti
image 1 Myynnin kasvattaminen digitaalisen markkinoinnin avulla

Digitaalisen markkinoinnin merkitys myyntiin

Miksi digitaalinen markkinointi on välttämätöntä?

Digitaalinen markkinointi on kriittistä yrityksen kasvulle ja menestykselle nykyaikana. Se mahdollistaa laajemman tavoittavuuden kuin perinteiset markkinointikeinot, jolloin yritykset voivat saavuttaa potentiaalisia asiakkaita maailmanlaajuisesti. Digitaalisessa ympäristössä asiakkaat voivat olla vuorovaikutuksessa brändin kanssa ja tehdä ostopäätöksiä reaaliajassa, mikä nopeuttaa myyntisykliä. Lisäksi digitaalinen markkinointi antaa yrityksille mahdollisuuden kohdistaa kampanjoitaan tarkasti, saavuttaen näin oikeat asiakkaat oikeaan aikaan ja näin maksimoiden myyntitulot.

Digitaalisen markkinoinnin eri kanavat ja niiden vaikutus myyntiin

On monia digitaalisen markkinoinnin kanavia, joita yritykset voivat hyödyntää myynnin kasvattamiseksi:

 • SEO: Hakukoneoptimointi auttaa yritystä näkymään orgaanisissa hakutuloksissa, tuoden lisää kävijöitä verkkosivustolle.
 • PPC-mainonta: Maksettu mainonta mahdollistaa yrityksille nopean näkyvyyden, tavoittaen potentiaaliset asiakkaat tarkoin kohdennetuilla viesteillä.
 • Sosiaalinen media: Sosiaalisen median avulla yritykset voivat rakentaa bränditietoisuutta ja sitouttaa asiakkaita ainutlaatuisella tavalla.
 • Sähköpostimarkkinointi: Sähköpostin avulla voidaan lähettää kohdennettuja viestejä, jotka herättävät kiinnostusta ja edistävät suoraa myyntiä.

Jokainen kanava vaikuttaa myyntiin eri tavoin, ja optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi yritysten tulisi hyödyntää useita kanavia yhdessä.

Mitä hyötyjä digitaalinen markkinointi tuo verrattuna perinteisiin markkinointikeinoihin?

Digitaalinen markkinointi tarjoaa useita etuja verrattuna perinteisiin markkinointikeinoihin:

 • Mittaaminen ja analysointi: Yritykset voivat tarkasti mitata kampanjoidensa tehokkuutta ja tehdä dataan perustuvia päätöksiä.
 • Kustannustehokkuus: Usein digitaalinen markkinointi voi olla kustannustehokkaampaa ja tuottaa korkeamman ROI:n kuin perinteiset menetelmät.
 • Kohdentaminen: Tarkka kohdentaminen mahdollistaa viestien suuntaamisen tietyille asiakassegmenteille.

Digitaalinen markkinointi tarjoaa modernille yritykselle tehokkaat työkalut myynnin kasvattamiseen nopeasti muuttuvassa ympäristössä, korostaen sen välttämättömyyttä.

Verkkosivujen optimointi ja hakukoneoptimointi (SEO)

Verkkosivujen rooli myynnissä

Yrityksen verkkosivut ovat yksi tärkeimmistä työkaluista myynnin kasvattamisessa. Niiden kautta asiakkaat tutustuvat brändiin, tuotteisiin ja palveluihin. Verkkosivujen optimointi varmistaa, että potentiaaliset asiakkaat löytävät yrityksen helposti ja saavat positiivisen kokemuksen, mikä edistää ostopäätöksiä. Hyvin optimoidut verkkosivut houkuttelevat kävijöitä, tarjoavat heille hyödyllistä tietoa ja ohjaavat heidät tehokkaasti ostotapahtumaan.

SEO:n merkitys myynnin kasvattamisessa

Hakukoneoptimointi (SEO) on olennainen osa verkkosivujen optimointia. Se parantaa verkkosivujen näkyvyyttä hakukoneissa ja houkuttelee näin enemmän kävijöitä. Tämä on erityisen tärkeää, sillä suurin osa verkkosivujen liikenteestä tulee orgaanisten hakutulosten kautta. Kun yrityksen verkkosivut löytyvät helposti relevanttien avainsanojen avulla, lisääntyy todennäköisyys, että kävijät muuttuvat asiakkaiksi. SEO:n avulla yritykset voivat:

 • Parantaa hakukonenäkyvyyttä: Nousemalla hakutuloksissa ylemmäs yritys voi tavoittaa enemmän potentiaalisia asiakkaita.
 • Rakentaa luottamusta: Hakutulosten kärjessä oleminen viestii luotettavasta ja arvostetusta brändistä.
 • Lisätä konversioita: Oikeiden avainsanojen kautta yritys voi tavoittaa ostohousuissa olevia asiakkaita, mikä johtaa myynnin kasvattamiseen.

Avainsanatutkimus ja sen vaikutus myynnin lisäämiseen

Avainsanatutkimus on olennainen osa hakukoneoptimointia. Se auttaa yrityksiä ymmärtämään, millä termeillä asiakkaat etsivät tietoa verkosta. Oikeiden avainsanojen valinta ja käyttäminen verkkosivujen sisällössä voi:

 • Lisätä liikennettä: Hyvin valitut avainsanat houkuttelevat sivustolle oikeanlaista kävijäliikennettä.
 • Tavoittaa kohdeyleisöä: Avainsanatutkimuksen avulla yritykset voivat kohdentaa sisältönsä juuri niille käyttäjille, jotka ovat kiinnostuneita heidän tuotteistaan ja palveluistaan.
 • Parantaa konversioita: Käyttäjät, jotka löytävät etsimänsä verkkosivustolta, ovat todennäköisemmin valmiita ostamaan.

Verkkosivujen nopeuden, rakenteen ja sisällön merkitys

Verkkosivujen nopeus, rakenne ja sisältö vaikuttavat merkittävästi sivuston suorituskykyyn ja asiakaskokemukseen:

 • Nopeus: Sivuston latausnopeus vaikuttaa suoraan käyttäjäkokemukseen ja hakukonesijoituksiin. Hitaat sivut karkottavat kävijöitä, kun taas nopeat sivut parantavat konversioita.
 • Rakenne: Selkeä ja käyttäjäystävällinen rakenne auttaa kävijöitä löytämään etsimänsä tiedon nopeasti ja helposti.
 • Sisältö: Laadukas ja relevantti sisältö houkuttelee kävijöitä ja pitää heidät sivustolla pidempään, mikä lisää mahdollisuutta konversioon.

Verkkosivujen optimointi ja SEO ovat keskeisessä asemassa myynnin kasvattamisessa. Kun sivusto on nopea, selkeästi rakennettu ja sisältää relevanttia sisältöä, sen avulla voi saavuttaa merkittävää kasvua liiketoiminnassa.

Voit tarkastaa verkkosivujesi nopeuden tästä!

Maksettu mainonta ja PPC

Maksetun mainonnan merkitys myynnin kasvattamisessa

Maksettu mainonta on keskeinen osa digitaalista markkinointistrategiaa, joka auttaa yrityksiä lisäämään myyntiä nopeasti ja tehokkaasti. Sen avulla yritykset voivat kohdistaa mainontansa tarkasti oikeille yleisöille, mikä parantaa näkyvyyttä ja ohjaa potentiaalisia asiakkaita suoraan verkkosivustolle. Tämä mainonnan muoto on erityisen hyödyllinen niille yrityksille, jotka haluavat saavuttaa nopeita tuloksia ja vahvistaa brändin läsnäoloa digitaalisessa ympäristössä.

PPC (pay-per-click) -mainonta ja miten se voi lisätä myyntiä

PPC-mainonta (pay-per-click) on yksi maksetun mainonnan tehokkaimmista muodoista. Tässä mallissa mainostajat maksavat vain silloin, kun käyttäjä klikkaa mainosta, mikä tekee siitä kustannustehokkaan ja tarkasti mitattavan tavan lisätä myyntiä. PPC-mainonnan kautta yritykset voivat:

 • Tavoittaa oikean yleisön: Tarkka kohdistus mahdollistaa mainosten näyttämisen niille käyttäjille, jotka todennäköisesti ovat kiinnostuneita tuotteista tai palveluista.
 • Lisätä näkyvyyttä nopeasti: Maksettu mainonta tarjoaa välitöntä näkyvyyttä hakutuloksissa ja muilla mainosalustoilla.
 • Ohjata laadukasta liikennettä: PPC-mainokset houkuttelevat sivustolle käyttäjiä, jotka ovat jo osoittaneet kiinnostusta tarjottuun sisältöön.

Strategioiden asettaminen tehokkaaseen mainontaan

Tehokas maksetun mainonnan strategia edellyttää:

 • Selkeiden tavoitteiden asettamista: Tavoitteiden avulla voi arvioida kampanjan tehokkuutta ja suuntaa investointeja uudelleen.
 • Kohderyhmän tarkkaa määrittelyä: Ymmärtämällä kohdeyleisön tarpeet ja käyttäytymisen voi kohdistaa mainoksia tehokkaammin.
 • Mainosten optimointia: A/B-testauksen avulla voi parantaa mainosten tehokkuutta ja parantaa konversioita.

Maksettu mainonta ja PPC ovat keskeisiä välineitä yrityksille, jotka haluavat lisätä myyntiään digitaalisessa ympäristössä nopeasti ja tarkasti mitattavalla tavalla.

Sähköpostimarkkinointi

Sähköpostimarkkinoinnin tehokkuus myynnin lisäämisessä

Sähköpostimarkkinointi on yksi kustannustehokkaimmista ja suoraan mitattavista markkinointityökaluista, jotka voivat lisätä myyntiä merkittävästi. Sen avulla yritykset voivat olla suoraan yhteydessä asiakkaisiin ja tarjota heille kohdennettua sisältöä, mikä voi parantaa asiakasuskollisuutta ja kasvattaa myyntiä. Koska sähköposti on yleinen ja laajasti käytetty viestintäkanava, se mahdollistaa yrityksille tehokkaan ja säännöllisen yhteydenpidon asiakkaiden kanssa.

Kohderyhmän segmentointi ja personointi

Kohderyhmän segmentointi ja personointi ovat avainasemassa tehokkaan sähköpostimarkkinoinnin toteuttamisessa. Segmentoimalla yleisönsä yritykset voivat:

 • Kohdentaa viestit tietyille asiakasryhmille heidän kiinnostustensa ja käyttäytymisensä perusteella.
 • Lisätä relevanttiutta: Personoitu sisältö tekee viesteistä osuvampia ja houkuttelevampia vastaanottajille.
 • Parantaa konversioita: Asiakaskohtaisesti räätälöidyt viestit johtavat suurempaan sitoutumiseen ja lisäävät todennäköisyyttä ostamiseen.

Automaatiot ja niiden käyttö myynnin kasvattamisessa

Sähköpostiautomaation avulla yritykset voivat lähettää oikeita viestejä oikeaan aikaan, mikä tekee markkinoinnista tehokkaampaa:

 • Tervetuloa-viestit: Uudet tilaajat saavat heti yhteyden yritykseen ja oppivat sen tarjoamista tuotteista tai palveluista.
 • Hylätyt ostoskoriviestit: Asiakkaille, jotka ovat jättäneet ostoksen kesken, voidaan lähettää muistutusviestejä, mikä voi parantaa konversioita.
 • Jatkuva viestintä: Automatisoidut sarjat ylläpitävät yhteyttä asiakkaisiin säännöllisesti, mikä vahvistaa brändiuskollisuutta.

Hyvin suunniteltu sähköpostimarkkinointi voi merkittävästi lisätä myyntiä tarjoamalla asiakkaille arvokasta tietoa ja edistämällä sitoutumista. Suosittelemme tutustumaan esimerkiksi MailChimp:iin.

Sosiaalisen median markkinointi

Sosiaalisen median vaikutus ostokäyttäytymiseen

Sosiaalinen media on muuttanut kuluttajien ostokäyttäytymistä. Ihmiset luottavat yhä enemmän sosiaalisen median arvosteluihin, suosituksiin ja sisältöihin ennen ostopäätöksen tekemistä. Brändit voivat käyttää sosiaalista mediaa houkutellakseen asiakkaita tuotteidensa tai palvelujensa äärelle ja luoda vahvemman yhteyden kohdeyleisöönsä. Sosiaalisen median vaikutus ulottuu ostokäyttäytymisen kaikkiin vaiheisiin, aina tietoisuuden herättämisestä suoraan myyntiin.

Kuinka sosiaalista mediaa voi hyödyntää myynnin lisäämiseen

Yritykset voivat hyödyntää sosiaalista mediaa myynnin kasvattamiseksi monella tavalla:

 • Mainonta: Sosiaalisen median maksetut mainoskampanjat mahdollistavat tarkan kohdentamisen, jonka avulla yritys voi tavoittaa juuri oikean yleisön.
 • Sisältömarkkinointi: Houkuttelevat sisällöt kuten videot, blogit ja infografiikat voivat lisätä brändin tunnettuutta ja herättää kiinnostusta tuotteita kohtaan.
 • Verkkokauppaintegraatiot: Useat sosiaalisen median alustat tukevat suoraa kaupankäyntiä, mikä helpottaa asiakkaiden siirtymistä kaupankäyntiprosessin läpi.

Brändin rakentaminen ja asiakasvuorovaikutus sosiaalisessa mediassa

Sosiaalinen media on vahva työkalu brändin rakentamiseen ja asiakasvuorovaikutuksen luomiseen:

 • Brändin rakentaminen: Yritykset voivat vahvistaa brändiään jakamalla sisältöä, joka resonoi kohdeyleisönsä kanssa. Johdonmukainen viestintä ja visuaalinen ilme auttavat luomaan tunnistettavan brändin.
 • Asiakasvuorovaikutus: Vuorovaikutus asiakkaiden kanssa reaaliajassa on tärkeää asiakasuskollisuuden vahvistamiseksi. Kommenttien, kysymysten ja palautteen käsittely sosiaalisessa mediassa auttaa luomaan positiivista asiakaskokemusta.

Sosiaalinen media on voimakas työkalu, joka voi merkittävästi vaikuttaa brändin tunnettuuteen ja myynnin kasvuun. Sen tehokas hyödyntäminen edellyttää strategista lähestymistapaa, joka painottaa sekä maksettua että orgaanista sisältöä, vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa ja yhdenmukaista brändiviestintää.

Sisältömarkkinointi

Sisältömarkkinoinnin merkitys myynnissä

Sisältömarkkinointi on olennainen osa digitaalista markkinointia ja tärkeä väline myynnin kasvattamisessa. Sen avulla yritykset voivat rakentaa brändiä ja luoda arvoa kohdeyleisölleen tarjoamalla informatiivista ja viihdyttävää sisältöä. Hyvin suunniteltu sisältö houkuttelee asiakkaita ja auttaa yrityksiä saavuttamaan pitkän aikavälin myyntitavoitteet. Lisäksi sisältömarkkinointi edistää asiakasuskollisuutta ja vahvistaa yrityksen asemaa alansa asiantuntijana.

Erilaisten sisältömuotojen käyttö myynnin kasvattamiseen

Myynnin kasvattamiseen voi käyttää monenlaisia sisältömuotoja, jotka tavoittavat erilaisia kohderyhmiä ja palvelevat monia tarkoituksia:

 • Blogikirjoitukset: Informatiiviset ja hyvin optimoidut blogit houkuttelevat orgaanista liikennettä ja vastaavat asiakkaiden kysymyksiin, mikä parantaa konversioita.
 • Videot: Videomarkkinointi on erittäin tehokas keino sitouttaa yleisöä ja esitellä tuotteita tai palveluita elävästi ja kiinnostavasti.
 • Infografiikat: Visualisointi tekee monimutkaisesta tiedosta helposti ymmärrettävää ja jaettavaa, mikä voi lisätä brändin tunnettuutta.

Blogikirjoitusten, videoiden ja infografiikoiden hyödyntäminen

 • Blogikirjoitukset: Säännöllisesti julkaistut blogit lisäävät verkkosivuston näkyvyyttä hakukoneissa ja tarjoavat arvokasta tietoa, joka voi johtaa myyntiin.
 • Videot: Tuote-esittelyvideot, opetusvideot ja asiakaskertomukset voivat inspiroida katsojia ja lisätä heidän sitoutumistaan brändiin.
 • Infografiikat: Yhteenvedot ja tietojen visualisointi tekevät tiedosta helposti sulateltavaa ja parantavat tiedon jakamista, mikä voi edistää ostoaikeita.

Hyvin toteutettu sisältömarkkinointi yhdistää erilaiset sisältömuodot ja luo kattavan strategian, joka auttaa kasvattamaan myyntiä tarjoamalla yleisölle arvokasta tietoa ja viihdettä.

FAQ – Usein kysytyt kysymykset

Kuinka nopeasti digitaalisen markkinoinnin tuloksia voi odottaa?

Digitaalisen markkinoinnin tulokset vaihtelevat käytetystä strategiasta riippuen. SEO- ja sisältömarkkinointi voivat tuottaa tuloksia useiden kuukausien jälkeen, sillä ne perustuvat orgaanisen näkyvyyden rakentamiseen. Toisaalta PPC-kampanjat ja maksettu mainonta voivat tuoda nopeampia tuloksia, sillä ne tarjoavat välitöntä näkyvyyttä ja liikennettä. On tärkeää muistaa, että pitkäaikaiset tulokset vaativat johdonmukaista strategiaa ja jatkuvaa optimointia.

Mitkä ovat parhaat kanavat digitaaliseen markkinointiin?

Parhaat kanavat riippuvat yrityksen kohdeyleisöstä ja tavoitteista. Yleisimpiä kanavia ovat:

 • Hakukoneoptimointi (SEO): Parantaa verkkosivuston orgaanista näkyvyyttä.
 • Sosiaalisen median markkinointi: Mahdollistaa suoran yhteydenpidon asiakkaisiin.
 • Sähköpostimarkkinointi: Pitää yllä suhdetta olemassa oleviin asiakkaisiin.
 • PPC-mainonta: Välitön näkyvyys ja liikenne maksetun mainonnan kautta.

Kuinka paljon digitaaliseen markkinointiin kannattaa investoida?

Investoinnin määrä riippuu yrityksen koosta, tavoitteista ja markkinoista. Yleisesti suositellaan, että markkinointibudjetti olisi 5-10 % yrityksen liikevaihdosta, josta merkittävä osuus tulisi kohdentaa digitaaliseen markkinointiin. Pienemmillä yrityksillä voi olla pienempi budjetti, kun taas suuremmat yritykset saattavat investoida enemmän.

Mikä on paras tapa aloittaa digitaalinen markkinointi?

Aloittaminen edellyttää:

 1. Tavoitteiden asettamista: Selkeät tavoitteet auttavat määrittelemään sopivat strategiat.
 2. Kohdeyleisön ymmärtämistä: Tietäen, missä kanavissa kohdeyleisö viettää aikaansa, strategiat voidaan kohdentaa paremmin.
 3. Kattavaa strategiaa: Yhdistäen SEO:n, sosiaalisen median, sähköpostimarkkinoinnin ja maksetun mainonnan yritys voi saavuttaa laajemman yleisön.

Pyydä ilmainen Konsultaatio!

Odota hetki!

Muita postauksia

Futuristinen laboratoriomiljöö, jossa tutkijat testaavat ja analysoivat GPT-4o-mallia. Ympärillä on kehittynyttä tekoälyteknologiaa, holografisia näyttöjä ja tiedemiehiä työskentelemässä digitaalisten käyttöliittymien parissa.
Tekoäly

Mikä on GPT-4o?

Mikä on GPT-4o? GPT-4o on uusin versio OpenAI:n kehittämästä Generative Pre-trained Transformer -sarjasta, joka tunnetaan myös nimellä GPT. Tämä tekoälymalli on suunniteltu parantamaan merkittävästi luonnollisen kielen käsittelyä, ja se on

MItä on hakukoneet
Google

Mitä on hakukoneet?

Hakukoneen määritelmä ja perustoiminnot Hakukone on digitaalinen työkalu, jonka tarkoituksena on järjestää ja indeksoida Internetissä olevaa tietoa, jotta käyttäjät voivat löytää tarvitsemansa tiedon tehokkaasti. Hakukoneet toimivat keräämällä tietoa verkkosivuilta, järjestämällä

nettisivun optimointi 3 vinkkiä
Verkkosivun optimointi

Nettisivun optimointi: 3 vinkkiä kävijäliikenteen kasvuun

Nettisivun optimointi on kuin kukkien kasvatus, se vaatii säännöllistä ylläpitoa, jotta voit menestyä siinä tehokkaasti. Tarkasteltaessa digitaalista ekosysteemiämme voidaan todeta, että nettisivusto toimii usein ensikosketuksen tarjoavana alustana potentiaalisille asiakkaille. Kuten