Nettisivujen suunnittelu

Nettisivujen suunnittelu

Mitä on nettisivujen suunnittelu?

Nettisivujen suunnittelu on digitaalisen maailman kulmakivi, joka määrittää, kuinka yritykset ja yksilöt esittäytyvät verkossa. Sen merkitys on kasvanut eksponentiaalisesti internetin ja digitaalisen teknologian kehittyessä, muuttuen välttämättömyydeksi jokaiselle, joka haluaa rakentaa tai ylläpitää näkyvyyttä verkossa.

 • Ensivaikutelma: Verkkosivusto on usein ensimmäinen kosketuspinta potentiaalisen asiakkaan ja brändin välillä. Sen on välitettävä luotettavuutta, ammattimaisuutta ja brändin arvoja sekä houkuteltava kävijää tutkimaan lisää.
 • Käyttäjäkokemus (UX): Suunnittelu ei ole vain visuaalista ilmettä; se on myös käyttäjäkokemuksen optimointia. Hyvin suunnitellut sivustot tarjoavat intuitiivisen navigoinnin ja nopean latausajan, mikä parantaa käyttäjätyytyväisyyttä ja pitää kävijät sivustolla pidempään.
 • SEO ja Näkyvyys: Hakukoneoptimointi (SEO) on olennainen osa nettisivujen suunnittelua. Rakenne, sisältö ja tekniset elementit vaikuttavat siihen, kuinka hyvin sivusto rankkaantuu hakukoneissa. Optimoitu sivusto houkuttelee enemmän liikennettä ja saavuttaa paremman sijoituksen hakutuloksissa.
 • Brändin Identiteetti: Verkkosivusto on digitaalinen käyntikortti, joka ilmentää brändin persoonallisuutta ja arvoja. Visuaaliset elementit, kuten värimaailma, typografia ja kuvitus, ovat avainasemassa, kun luodaan tunnistettavaa ja mieleenpainuvaa brändi-ilmettä.

Google E-E-A-T (asiantuntemus, auktoriteetti, luotettavuus ja laadun osoittaminen) on keskeinen tekijä, kun halutaan rakentaa ja ylläpitää luotettavaa läsnäoloa verkossa. Nettisivujen suunnittelussa on siis tärkeää yhdistää tekniset taidot ja luova näkemys, jotta voidaan luoda sivustoja, jotka eivät ainoastaan näytä hyvältä, vaan myös palvelevat käyttäjiään parhaalla mahdollisella tavalla, edistäen samalla brändin tavoitteita ja arvoja.

Nettisivujen suunnittelu ja Kuva modernista ja selkeästä verkkosivuston etusivusta, joka esittelee yrityksen digitaalisia palveluita ja heijastaa korkealaatuista käyttäjäkokemusta.

Miksi Nettisivut ovat yritykselle tärkeät

Yrityksen nettisivut ovat nykypäivän digitaalisessa maailmassa paljon enemmän kuin vain online-läsnäolo; ne ovat keskeinen osa yrityksen menestystä. Ne tarjoavat alustan, jolla yritykset voivat viestiä arvoistaan, palveluistaan ja tuotteistaan potentiaalisille asiakkaille. Nettisivujen merkitys voidaan jakaa neljään pääkohtaan: konversioiden lisääminen, brändi-identiteetin vahvistaminen, asiakkaiden sitouttaminen ja näkyvyyden lisääminen.

Konversioiden lisääminen

 • Kohdennettu Liikenne: Hyvin suunnitellut sivustot houkuttelevat kohdennettua liikennettä, mikä johtaa korkeampiin konversioihin.
 • Käyttäjäkokemuksen Optimointi: Intuitiivinen navigointi ja nopeat latausajat vähentävät poistumisprosenttia ja kannustavat kävijöitä toimintaan.

Brändi-identiteetin vahvistaminen

 • Visuaalinen Ilme: Nettisivut ovat usein ensimmäinen kosketuspinta asiakkaaseen, ja niiden avulla voidaan luoda vahva ja tunnistettava brändi-ilme.
 • Arvojen ja Visioiden Jakaminen: Sivuston sisältö tarjoaa mahdollisuuden kertoa yrityksen tarina ja jakaa sen arvot ja visiot.

Asiakkaiden sitouttaminen

 • Vuorovaikutteisuus: Interaktiiviset elementit, kuten chatbotit ja yhteydenottolomakkeet, lisäävät asiakkaan sitoutumista.
 • Sisällön Räätälöinti: Kävijöiden tarpeisiin räätälöity sisältö lisää käyttäjäkokemuksen arvoa ja sitouttaa asiakasta pidempään.

Näkyvyyden lisääminen

 • Hakukoneoptimointi (SEO): Optimoidut sivustot rankkaavat korkeammalle hakukonetuloksissa, mikä lisää näkyvyyttä ja houkuttelee enemmän kävijöitä.
 • Sosiaalisen Median Integraatio: Sosiaalisen median upotukset ja jakopainikkeet laajentavat yrityksen ulottuvuutta ja lisäävät sen näkyvyyttä verkossa.

Hakukoneoptimointi on tärkeä osa verkkosivujen “ylläpitoa” tässä vaiheessa sisältöä päivitetään ja pyritään saada verkkosivusto näkymään oikealle kohderyhmälle. Tämä on pitkäjänteinen prosessi, jossa suunnitelmallisuus on erittäin tärkeää, jotta voidaan taata varma loppu tulos asiakkaiden kasvulle. Tarjoamme hakukoneoptimointia yritykselle.

Nettisivujen suunnitteluprosessin vaiheet

Nettisivujen suunnitteluprosessi on monivaiheinen toimenpide, joka vaatii huolellista suunnittelua ja toteutusta. Se on kriittinen menestystekijä digitaalisen läsnäolon rakentamisessa ja ylläpitämisessä. Prosessi jakautuu kolmeen päävaiheeseen: alustava suunnittelu, layoutin merkitys ja sisältöjen laadun huomioiminen. Kunkin vaiheen tarkoituksena on varmistaa, että sivusto ei vain näytä hyvältä, vaan myös palvelee käyttäjiään parhaalla mahdollisella tavalla.

1. Alustava suunnittelu

 • Tavoitteiden Asettaminen: Selkeiden tavoitteiden määrittäminen on ensimmäinen askel. Tämä sisältää ymmärryksen siitä, mitä yritys haluaa saavuttaa verkkosivustollaan.
 • Kohderyhmän Analysointi: Ymmärrä, keitä sivustosi käyttäjät ovat ja mitä he tarvitsevat.
 • Sivuston Rakenne: Suunnittele sivuston rakenne ja sivukartta, joka määrittelee kaikkien sivujen hierarkian ja suhteen toisiinsa.

2. Layoutin merkitys

 • Visuaalinen Vaikutus: Layout eli sivuston asettelu vaikuttaa suoraan käyttäjäkokemukseen. Sen tulee olla intuitiivinen ja helppokäyttöinen.
 • Responsiivisuus: Layoutin on toimittava saumattomasti eri laitteilla, alkaen pöytäkoneista ja päättyen älypuhelimiin.
 • Brändi-identiteetti: Asettellun visuaalisen ilmeen tulee olla linjassa yrityksen brändi-identiteetin kanssa, vahvistaen brändin tunnistettavuutta.

3. Sisältöjen laadun huomioiminen

 • Relevantti ja Arvokas Sisältö: Sisällön on vastattava käyttäjän tarpeisiin ja tarjottava heille arvoa.
 • Hakukoneoptimointi (SEO): Laadukas, optimoitu sisältö parantaa sivuston sijoitusta hakukoneissa, mikä lisää sen näkyvyyttä.
 • Jatkuvuus ja Päivitykset: Sivuston sisältöä tulee päivittää säännöllisesti, jotta se pysyy ajankohtaisena ja relevanttina käyttäjille.

Jokainen näistä vaiheista on olennainen osa E-E-A-T-periaatteiden mukaista prosessia, jossa asiantuntemus, auktoriteetti, luotettavuus ja laadun todistaminen ovat avainasemassa. On tärkeää muistaa, että nettisivujen suunnittelu ei ole staattinen projekti, vaan jatkuva prosessi, joka vaatii säännöllistä arviointia ja optimointia vastaamaan käyttäjien muuttuviin tarpeisiin ja teknologian kehitykseen.

Yleisimmät virheet nettisivujen suunnittelussa

Nettisivujen suunnittelu on taitolaji, jossa yhdistyvät luovuus, tekninen osaaminen ja strateginen näkemys. Vaikka jokainen projekti on ainutlaatuinen, on olemassa yleisiä virheitä, jotka toistuvat usein ja voivat heikentää sivuston suorituskykyä ja käyttäjäkokemusta. Tunnistamalla ja välttämällä näitä sudenkuoppia, voit parantaa sivustosi laatua ja saavuttaa parempia tuloksia.

1. Huonosti määritelty tavoite

 • Puuttuva Selkeä Tavoite: Sivuston tarkoituksen epäselvyys. Jokaisella sivustolla tulisi olla selkeä tavoite, olipa se sitten tiedon jakaminen, myynnin edistäminen tai yhteydenpito asiakkaisiin.

2. Käyttäjäkokemuksen laiminlyönti

 • Huono Navigointi: Vaikeasti löydettävät tai sekavat valikot. Käyttäjien tulisi pystyä liikkumaan sivustolla vaivattomasti.
 • Pitkät Latausajat: Käyttäjät odottavat nopeita latausaikoja. Raskaat kuvat ja huonosti optimoitu koodi voivat hidastaa sivustoa merkittävästi.
 • Ei Ole Responsiivinen: Sivuston pitäisi toimia moitteettomasti kaikilla laitteilla ja näytön ko’oilla.

3. Visuaalisen ilmeen virheet

 • Ylitsepursuava Design: Liian monimutkainen tai sekava ulkoasu voi häiritä ja karkottaa käyttäjiä.
 • Huono Fonttien ja Värien Käyttö: Värien ja fonttien tulisi olla luettavia ja edustaa yrityksen brändiä. Liian monta fonttia tai sopimattomat väriyhdistelmät voivat heikentää luettavuutta ja ammattimaisuutta.

4. Sisällön laadun ohittaminen

 • Vanha tai Epärelevantti Sisältö: Sivuston sisällön tulisi olla ajan tasalla ja relevanttia kohderyhmälle.
 • Hakukoneoptimoinnin (SEO) Unohtaminen: SEO:n laiminlyönti voi johtaa siihen, että sivusto ei tule näkyviin hakukoneiden tuloksissa.

5. Teknisten seikkojen huomiotta jättäminen

 • Turvallisuuden Puute: Tietoturvaan liittyvien toimenpiteiden, kuten HTTPS:n puuttuminen, voi altistaa sivuston ja sen käyttäjät riskeille.
 • Analytiikan Puuttuminen: Ilman verkkosivuston analytiikkaa on vaikeaa ymmärtää, miten kävijät käyttäytyvät sivustolla ja miten sitä voisi parantaa.

Välttämällä näitä yleisimpiä virheitä, voit luoda käyttäjäystävällisiä, visuaalisesti houkuttelevia ja tehokkaita nettisivuja, jotka palvelevat sekä yrityksesi että käyttäjiesi tarpeita. Muista, että jatkuva kehitys ja käyttäjäpalautteen hyödyntäminen ovat avain menestyksekkääseen nettisivuprojektiin.

SEO ja sisällön optimointi

Hakukoneoptimointi (SEO) on prosessi, jonka tavoitteena on parantaa verkkosivuston näkyvyyttä hakukoneissa. SEO:n ydin perustuu kahteen pääelementtiin: tekniseen optimointiin ja sisällön laatuun. Molemmat ovat ratkaisevan tärkeitä verkkosivuston menestykselle hakukoneiden tulossivuilla (SERPs).

Hakukoneoptimoinnin perusteet

SEO:n perusteet voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen, jotka kaikki tukevat toisiaan:

 • Tekninen SEO: Varmistaa, että sivusto on hakukoneiden indeksoitavissa ja luettavissa. Tähän sisältyy sivuston nopeus, mobiiliystävällisyys ja selkeä sivustorakenne.
 • Avainsanojen Tutkimus: Avainsanojen tunnistaminen ja niiden tehokas käyttö sisällössä. Avainsanat ovat sanoja tai lauseita, joita potentiaaliset asiakkaat käyttävät etsiessään tuotteitasi tai palveluitasi verkosta.
 • Backlinkit: Laadukkaat takaisinlinkit, eli muilta sivustoilta sivustollesi osoittavat linkit, parantavat sivustosi uskottavuutta hakukoneiden silmissä.

Sisällön merkitys näkyvyydelle

 • Laadukas ja Relevantti Sisältö: Sisällön on vastattava käyttäjien kysymyksiin ja tarjottava heille arvoa. Google E-E-A-T (Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness) periaatteet korostavat asiantuntemuksen, auktoriteetin ja luotettavuuden merkitystä sisällön laadussa.
 • Sisällön Optimointi Avainsanoille: Sisällön räätälöinti kohdennettujen avainsanojen ympärille auttaa parantamaan sivuston sijoitusta hakutuloksissa. On tärkeää käyttää avainsanoja luonnollisesti ja kontekstiin sopivasti.
 • Jatkuva Päivitys ja Tuoreus: Hakukoneet suosivat ajantasaista sisältöä. Säännölliset päivitykset ja uuden sisällön julkaiseminen auttavat pitämään sivustosi relevanttina ja houkuttelevana sekä käyttäjille että hakukoneille.

Yhteenveto: SEO ja sisällön optimointi ovat kriittisiä tekijöitä digitaalisen markkinoinnin strategiassa. Ne auttavat parantamaan sivuston näkyvyyttä, houkuttelemaan laadukasta liikennettä ja lisäämään konversioita. Sisällön laadulla on suora vaikutus sivuston uskottavuuteen ja sijoitukseen hakukoneissa, mikä tekee siitä erottamattoman osan tehokasta SEO-strategiaa.

Kuva kreatiivisesta työpöydästä, jossa on avoin kannettava tietokone, vihkoja ja värikyniä, symboloiden visuaalisen identiteetin ja brändäyksen suunnitteluprosessia.

Visuaaliset elementit: Kuvat ja typografia

Luomalla vahvan visuaalisen identiteetin, yritykset voivat välittää arvojaan, parantaa tunnistettavuutta ja luoda syvemmän yhteyden yleisöönsä. Kaksi keskeistä elementtiä tässä prosessissa ovat kuvat ja typografia, jotka ovat elintärkeitä viestinnässä ja käyttäjäkokemuksen parantamisessa.

Fonttien valinta

 • Yhtenäisyys ja Luettavuus: Fonttien tulee olla luettavia ja yhtenäisiä läpi koko sivuston. Liian monta erilaista fonttia voi sekoittaa lukijaa ja heikentää sivuston ammattimaisuutta.
 • Brändin Ääni: Fonttien tulisi heijastaa yrityksen brändiä ja ääntä. Esimerkiksi luoville aloille voi sopia rennompi ja uniikki fontti, kun taas perinteisemmille aloille sopii klassinen ja selkeä fontti.

Värien käyttö

 • Väripsykologia: Värien valintaan tulisi sisältyä ymmärrys väripsykologiasta, sillä eri värit voivat herättää erilaisia tunteita ja assosiaatioita.
 • Brändin Värit: Käytä yrityksen brändivärejä johdonmukaisesti kaikissa visuaalisissa elementeissä. Tämä auttaa luomaan vahvan ja tunnistettavan brändi-ilmeen.
 • Kontrasti ja Saavutettavuus: Varmista riittävä kontrasti tekstin ja taustan välillä, jotta sisältö on helppolukuista kaikille käyttäjille.

Visuaalisen identiteetin luominen

 • Kuvien Laatu ja Relevanssi: Käytä korkealaatuisia, ammattimaisia kuvia, jotka ovat relevantteja sisällölle ja välittävät haluttua viestiä.
 • Yhtenäinen Ulkoasu: Yhtenäinen visuaalinen ilme kaikissa markkinointimateriaaleissa, kuten verkkosivustolla, sosiaalisessa mediassa ja painotuotteissa, vahvistaa brändin tunnettavuutta.
 • Kustomointi: Räätälöidyt kuvat ja grafiikat voivat erottaa yrityksen kilpailijoista ja lisätä ainutlaatuisuutta.

Visuaalisten elementtien, kuten fonttien ja värien, strateginen valinta ja käyttö ovat avainasemassa tehokkaan ja mieleenpainuvan brändi-identiteetin luomisessa. Ne eivät ainoastaan paranna sivuston estetiikkaa, vaan myös tukevat ja välittävät yrityksen viestiä tehokkaasti. Kun nämä elementit sovitetaan yhteen johdonmukaisesti ja harkitusti, ne voivat merkittävästi parantaa käyttäjäkokemusta ja edistää positiivista brändikuvaa.

Kysy lisää tietoa

Muita artikkeleita

Henkilö käyttämässä tietokonetta, jossa näkyy hyvin suunniteltu verkkosivusto, joka esittelee nettisivujen tekoa otteella.

Nettisivujen teko: Opas Verkkosivujen rakentamiseen

Nettisivujen suunnittelu ja valmistelu Johdanto nettisivujen tekoon Nettisivut ovat nykyään paljon enemmän kuin vain digitaalinen käyntikortti; ne ovat liiketoiminnan kulmakivi, joka määrittää, kuinka yrityksesi nähdään digitaalisessa maailmassa. Hyvin suunnitellut verkkosivut

Lue lisää!
Moderni yritysverkkosivusto tietokoneen ruudulla, jossa on näkyvissä palvelut ja yhteystiedot sekä tehokkaat toimintakehotuspainikkeet. Kuvaan liittyy kotisivut hinta hakusanalla.

Paljon kotisivut yritykselle maksavat?

Miksi kotisivut ovat tärkeitä yritykselle? Nykyisessä digitaalisessa maisemassa kotisivut ovat ensisijainen työkalu yrityksille saavuttaa näkyvyyttä ja houkutella uusia asiakkaita. Verkkosivu on usein potentiaalisen asiakkaan ensimmäinen kosketuspinta yritykseen, ja se luo

Lue lisää!
Google Performance Max

Google Performance Max

Johdanto Performance Maxiin Google Performance Max on kampanjatyyppi, joka auttaa mainostajia saavuttamaan maksimaalisen tuloksen hyödyntämällä Googlen kattavaa mainosverkostoa, mukaan lukien hakukoneet, display-verkostot ja YouTube. Performance Max hyödyntää tekoälyä ja koneoppimista,

Lue lisää!