Digimarkkinointi Furia Oy Logo

Mitä on tekoäly?

Mitä on tekoäly?

Tervetuloa matkalle ymmärtämään tekoälyä (artificial intelligence), ilmiötä, joka on uudelleenmuotoillut maailmaamme ja jatkaa muutosvoimana modernissa yhteiskunnassamme. Mutta mitä tekoäly oikein on? Sen juuret ulottuvat kauas ihmiskunnan historiassa, vaikka sen nykyinen merkitys on huomattavasti muuttunut.

 • Määritelmä: Tekoäly on tietokone tai tietokoneohjelma, joka kykenee tekemään älykkäinä pidettäviä toimintoja, kuten puheentunnistus, tietokonenäkö ja kääntäminen luonnollisten kielten välillä​​. Sen ytimessä on kyky oppia, arvioida ja tehdä päätöksiä autonomisesti.
 • Modernin Yhteiskunnan Merkitys: Tekoäly ei ole enää tulevaisuuden konsepti. Se on täällä ja nyt. Sen vaikutus yhteiskuntaan on syvä ja laaja. Se voi auttaa ennustamaan luonnonkatastrofeja, tekemään sijoituspäätöksiä ja edesauttamaan koulutusta, muutamia esimerkkejä mainitaksemme​.
 • Historiallinen Evoluutio: Tekoälyn historia on rikas ja monimutkainen. Se alkoi yksinkertaisista algoritmeista ja on kasvanut eksponentiaalisesti ajan myötä. Nykypäivän tekoäly on kaukana sen alkuperäisestä muodosta, ja se jatkaa kasvamistaan ja kehittymistään päivittäin.

Tämä on vasta raapaisu tekoälyn jännittävään maailmaan. Tulevissa osioissa syvennymme yhä enemmän sen ydinkonsepteihin, sovelluksiin ja vaikutuksiin yhteiskuntaamme ja tulevaisuuteemme. Tekoäly on epäilemättä yksi merkittävimmistä ja mullistavimmista teknologisista edistysaskelista ihmiskunnan historiassa.

Oletko kiinnostunut oppimaan tekoälyä käytännössä? Käy katsomassa tarjoamamme koulutus, voit myös ehdottaa. https://www.furia.fi/tekoalykoulutus-yrityksille/

Tekoäly - Mikä se on?
image 72 Mitä on tekoäly?

Tekoälyn ydinperjaatteet

Astuessamme tekoälyn ydinkonseptien maailmaan, avaamme oven mahdollisuuksien ja innovaatioiden äärettömään maailmaan. Tässä osassa tutkimme tekoälyn muotoja ja sen peruskäsitteitä, jotka ovat machine learning, neural networks ja deep learning.

Tekoälyn muodot

Heikko Tekoäly (Narrow or Weak AI)

Heikko tekoäly on tekoälyn muoto, joka on räätälöity suorittamaan erityinen tehtävä tai joukko tehtäviä äärimmäisen tehokkaasti. Se ei pyri ymmärtämään tai soveltamaan tietoa ulkopuolella määriteltyä tehtäväalueettaan. Esimerkkejä heikosta tekoälystä ovat chatbotit, kuvantunnistusjärjestelmät ja hakukoneet. Tällainen tekoäly on jo yleisesti käytössä monilla eri toimialoilla.

Yleinen Tekoäly (General AI)

Yleinen tekoäly on kunnianhimoisempi tavoite, jossa pyritään luomaan tekoälyjärjestelmiä, jotka kykenevät ymmärtämään maailmaa ja soveltamaan tietoa yhtä monipuolisesti kuin ihmiset. Yleinen tekoäly voisi teoriassa oppia, sopeutua ja toimia monenlaisissa ympäristöissä ilman ihmisen ohjausta. Tämä taso tekoälystä on vielä suurelta osin saavuttamatta, mutta se herättää paljon toivoa ja huolta sen potentiaalisten mahdollisuuksien ja riskien vuoksi.

Ylivoimainen Tekoäly (Superintelligent AI)

Ylivoimainen tekoäly on äärimmäinen tekoälyn kehitysaste, jossa tekoäly ohittaa ihmisen älykkyyden kaikilla mahdollisilla alueilla, mukaan lukien luovuus, ongelmanratkaisu, yleistieto ja sosiaalisten suhteiden ymmärtäminen. Tämän tason tekoäly voisi teoriassa kehittää uusia tieteellisiä teorioita, luoda uusia teknologioita ja hallita monimutkaisia sosiaalisia dynamiikkoja paremmin kuin ihmiset. Ylivoimaisen tekoälyn mahdollisuudet ja riskit ovat valtavat, ja ne haastavat meitä pohtimaan perustavanlaatuisia kysymyksiä tekoälyn ja ihmisen välisestä suhteesta, sekä tulevaisuuden yhteiskunnasta.

Peruskäsitteet

Machine Learning (Koneoppiminen)

 • Tämä on tekoälyn kulmakivi, jossa tietokonejärjestelmät oppivat ja paranevat kokemuksesta ilman ohjelmointia. Ne analysoivat suuria tietomääriä, tunnistavat kuvioita ja tekevät ennusteita.
 • Esimerkiksi, machine learning algoritmit voivat ennustaa osakemarkkinoiden suuntauksia tai auttaa suosittelemaan tuotteita verkkokaupoissa.

Neuroverkot (Neural Networks):

Neuroverkot ovat keskeinen osa tekoälyn ja koneoppimisen nykyisiä sovelluksia, ja ne ovat innoittuneet ihmisen aivojen rakenteesta ja toiminnasta. Ne koostuvat solmuista, jotka vastaavat neuroneja, ja näiden solmujen välisistä yhteyksistä, jotka vastaavat hermosoluja. Jokainen solmu prosessoi tietoa ja välittää sen eteenpäin, ja yhteydet määrittävät, kuinka solmut kommunikoivat keskenään. Neuroverkot ovat kyvykkäitä oppimaan ja mukautumaan, kun ne altistuvat enemmän datalle, mikä tekee niistä erittäin voimakkaita monilla eri sovellusalueilla.

 • Opetus ja Oppiminen: Neuroverkot oppivat esimerkkidatan avulla. Kun ne käsittelevät dataa, ne säätävät solmujen välisten yhteyksien painoarvoja parantaakseen suorituskykyään ja vähentämään virheitä. Oppimisprosessi mahdollistaa neuroverkkojen parantavan tarkkuuttaan ja tehokkuuttaan ajan myötä.
 • Syväoppiminen (Deep Learning): Syväoppiminen on neuroverkkojen laajennus, joka käyttää monikerroksisia neuroverkkoja monimutkaisten suhteiden ja piirteiden tunnistamiseen datassa. Syväoppimisverkot pystyvät erottamaan erittäin monimutkaisia piirteitä ja suhteita, mikä tekee niistä erittäin tehokkaita monilla eri toimialoilla.
 • Sovellusalueet: Neuroverkkoja käytetään laajasti monilla eri alueilla, kuten kuvan ja puheentunnistuksessa, luonnollisen kielen käsittelyssä, ennustavassa analytiikassa ja autonomisissa järjestelmissä. Ne ovat erityisen hyödyllisiä monimutkaisissa ja epävarmoissa ympäristöissä, joissa perinteiset ohjelmointi- ja analyysimenetelmät eivät välttämättä toimi tehokkaasti.
 • Haasteet ja Tulevaisuus: Vaikka neuroverkot ovatkin erittäin voimakkaita, ne tuovat mukanaan myös haasteita. Niiden “mustan laatikon” luonne voi tehdä niistä vaikeasti ymmärrettäviä ja tulkittavia. Lisäksi, tarve suurille datajoukoille ja laskentaresursseille voi olla esteenä. Tulevaisuudessa neuroverkkojen kehitys ja optimointi, sekä uudet tekniikat, kuten kapseliverkot ja huomion mekanismit, voivat mahdollisesti ratkaista joitakin näistä haasteista ja avata uusia mahdollisuuksia tekoälyn alalla.

Deep Learning (Syväoppiminen):

 • Deep learning on neural verkkojen ja koneoppimisen kehittynyt muoto. Se käyttää syviä neural verkkoja monimutkaisten suhteiden ja rakenteiden ymmärtämiseen datasta.
 • Tämä on tekoälyn huipputeknologiaa, joka mahdollistaa monimutkaisten ongelmien ratkaisemisen ja uusien innovaatioiden kehittämisen.

Tekoälyn ydinkonseptien ymmärtäminen on välttämätöntä, jotta voimme ymmärtää sen täyden potentiaalin ja miten se muokkaa maailmaamme. Machine learning, neural networks, ja deep learning ovat enemmän kuin vain teknologian buzz-sanoja; ne ovat työkaluja, jotka muovaavat tulevaisuuttamme, avaavat uusia mahdollisuuksia ja mahdollistavat innovaatiot, jotka olivat kerran kuviteltavissa vain tieteiskirjallisuudessa.

Oletko kiinnostunut oppimaan tekoälyä käytännössä? Käy katsomassa tarjoamamme koulutus, voit myös ehdottaa. https://www.furia.fi/tekoalykoulutus-yrityksille/

Tekoäly ja sen käyttömahdollisuudet ovat rajattomia. Voitko kuvitella mitä eri tekoälyjä voisitkaan käyttää?
image 73 Mitä on tekoäly?

Mihin tekoälyä voi käyttää?

Tekoälyn sovellukset ovat moninaisia ja kattavat laajan kirjon toiminta-alueita, aina luonnonkatastrofien ennustamisesta kulttuurin tuotantoon. Jokainen näistä sovellusalueista kuvastaa tekoälyn mullistavaa vaikutusta yhteiskuntaamme.

 • Luonnonkatastrofien Ennustaminen:
  • Tekoäly kykenee tunnistamaan luonnonkatastrofien ennusmerkkejä erilaisten tunnistusjärjestelmien avulla, mikä mahdollistaa varhaisen varoituksen ja valmistautumisen katastrofien varalta​1​.
  • Esimerkiksi, maanjäristyksen tai hurrikaanin lähestymisen varhainen havaitseminen voi pelastaa lukuisia ihmishenkiä ja vähentää omaisuusvahinkoja.
 • Sijoituspäätökset:
  • Tekoälyn avulla voidaan analysoida valtavia tietomääriä ja tehdä ennusteita markkinoiden suunnista, mikä on arvokasta apua sijoittajille​​.
  • Algoritmit voivat automaattisesti seurata markkinatrendejä ja ehdottaa sijoituspäätöksiä reaaliajassa, mikä auttaa optimoimaan tuottoja ja minimoimaan riskejä.
 • Kulttuurin Tuottajana:
  • Tekoäly on muuttanut tapaa, jolla luomme ja kulutamme kulttuuria. Se voi tuottaa musiikkia, kuvataidetta ja jopa kirjallisuutta, mullistaen kulttuuriteollisuuden ja tarjoten uusia mahdollisuuksia taiteilijoille ja yleisölle.
 • Eri Sektoreiden Hyödyt Tekoälypalveluista:
  • Lähes kaikki sektorit ovat hyötyneet tekoälypalveluista. Ne ovat vallankumouksellisia terveydenhuollossa, autoteollisuudessa, vähittäiskaupassa ja monilla muilla aloilla​3​.
  • Esimerkiksi, terveydenhuollossa tekoäly voi auttaa diagnosoimaan sairauksia varhaisessa vaiheessa, autoteollisuudessa se voi parantaa liikenneturvallisuutta ja vähittäiskaupassa se voi optimoida varastonhallintaa ja parantaa asiakaskokemusta.

Tekoälyn sovellukset eivät ole vain teoreettisia; ne ovat käytännöllisiä ja niillä on välitön vaikutus arkielämäämme. Ne tuovat valtavia mahdollisuuksia sekä yksilöille että yhteiskunnille kokonaisuudessaan, samalla kun ne avaavat oven tulevaisuuden innovaatioille. Tekoälyn kyky muuttaa monenlaisia toimialoja ja elämämme eri osa-alueita on näyttö sen potentiaalista ja sen roolista tulevaisuuden tekijänä. Tämä osio on vain pintaraapaisu siitä, miten tekoäly on integroitunut yhteiskuntamme eri osa-alueisiin, ja se antaa vihjeen siitä, mitä on vielä tulossa. Teknologian kehittyessä voimme odottaa tekoälyn sovellusten laajenevan ja syventyvän, mikä lupaa jännittävää tulevaisuutta meille kaikille.

Oletko kiinnostunut oppimaan tekoälyä käytännössä? Käy katsomassa tarjoamamme koulutus, voit myös ehdottaa. https://www.furia.fi/tekoalykoulutus-yrityksille/

Tekoäly ja sen vaikutus yhteiskuntaan
image 75 Mitä on tekoäly?

Tekoälyn vaikutus yhteiskuntaan

Tekoäly on luonut aallon, joka on muuttanut yhteiskunnallista maisemaa perustavanlaatuisesti. Sen mukana tulevat mahdollisuudet ja uhat ovat herättäneet laajaa keskustelua ja pohdintaa kaikkialla maailmassa. Tässä osiossa sukellamme syvälle tekoälyn vaikutuksiin yhteiskuntaamme.

 • Mahdollisuudet ja Uhat:
  • Tekoälyn avulla on mahdollista avata ovia tiedonhankinnalle ja koulutukselle, luoda turvallisempia työpaikkoja ja jopa luoda uusia työpaikkoja tekoälyn parissa. Samanaikaisesti se tuo mukanaan myös uhkakuvia, kuten joukkovalvonnan ja yksityisyyden puutteen​1​.
  • On tärkeää ymmärtää ja tunnistaa nämä mahdollisuudet ja uhat, jotta voimme navigoida tekoälyn aikakautta viisaasti ja vastuullisesti.
 • Teknologinen Työttömyys:
  • Yksi merkittävimmistä tekoälyn aiheuttamista huolista on teknologinen työttömyys. Automaation ja älykkäiden järjestelmien kasvu voi korvata monia perinteisiä ammatteja.
  • Toisaalta, tekoäly voi myös luoda uusia työpaikkoja ja avata uusia uramahdollisuuksia, joita emme ole vielä edes kuvitelleet.
 • Yksityisyyden Huolenaiheet:
  • Tekoälyn kasvava käyttö herättää huolta yksityisyyden suojasta. Massiivinen datankeruu ja analysointi voivat johtaa yksityisyyden loukkauksiin ja datan väärinkäyttöön.
  • Yhteiskuntana meidän on löydettävä tasapaino tekoälyn hyötyjen ja yksityisyyden suojan välillä, ja luotava lainsäädäntöä ja säännöksiä datan eettiseen käyttöön.

Tekoälyn vaikutus yhteiskuntaamme on syvä ja laaja. Sen tuomat mahdollisuudet ovat valtavat, mutta niin ovat myös sen uhat. Teknologinen työttömyys ja yksityisyyden huolenaiheet ovat vain jäävuoren huippu, kun pohdimme tekoälyn monimutkaisia vaikutuksia. Tietoisuus näistä kysymyksistä ja proaktiivinen suhtautuminen niiden ratkaisemiseen ovat välttämättömiä, jotta voimme ohjata tekoälyn kehitystä kestävällä ja eettisellä tavalla. Samalla, tekoälyn tarjoamat mahdollisuudet innovaatioon ja yhteiskunnalliseen edistykseen ovat liian suuria jätettäviksi hyödyntämättä. Tämä osio antaa meille mahdollisuuden pohtia ja valmistautua tekoälyn mukanaan tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin, ja määrittää suuntaa, johon haluamme yhteiskuntamme kehittyvän tekoälyn aikakaudella.

Tekoälyn oikeudelliset ja eettiset seuraukset

Kun astumme tekoälyn dynaamiseen maailmaan, meitä tervehtii monimutkainen verkko lain ja etiikan kysymyksiä. Tämä uusi teknologinen aikakausi vaatii meitä arvioimaan uudelleen normeja ja säännöksiä, jotka ohjaavat digitaalista yhteiskuntaamme.

 • Lainsäädäntö ja Sääntely:
  • Tekoäly on tuonut mukanaan tarpeen tarkistaa ja päivittää lainsäädäntöä ja sääntelyä. On keskeistä, että lainsäädäntö pysyy ajan tasalla teknologian nopean kehityksen kanssa, ja tarjoaa selkeät puitteet tekoälyn eettiselle ja turvalliselle käytölle.
  • Monissa maissa ja alueilla on jo käynnissä aloitteita ja keskusteluja tekoälyn sääntelyn kehittämiseksi. Tämä sisältää kaiken algoritmisesta avoimuudesta ja vastuusta tekijänoikeuksiin ja tietosuojaan.
 • Datan ja Tekoälyn Väärinkäyttö:
  • Data on tekoälyn polttoainetta. Sen avulla tekoäly oppii, kasvaa ja kehittyy. Mutta tämä sama voima voi olla myös vaarallinen, jos dataa käytetään väärin.
  • Väärinkäytökset voivat ilmetä monin tavoin, mukaan lukien henkilötietojen väärinkäyttö, syrjivien algoritmien luominen tai jopa disinformaation levittäminen.

Tekoälyn oikeudelliset ja eettiset seuraukset ovat monimutkaisia ja vaativat huolellista harkintaa ja aktiivista keskustelua kaikkien sidosryhmien kesken. Tekoälyn kasvava rooli elämässämme tarkoittaa, että meidän on oltava valppaina ja valmiita kohtaamaan ja käsittelemään näitä kriittisiä kysymyksiä. Tämä osio korostaa tarvetta jatkuvalle dialogille ja aktiiviselle osallistumiselle, kun muokkaamme tekoälyn lainsäädännöllistä ja eettistä maisemaa. Tekoälyn eettiset ja oikeudelliset pohdinnat ovat keskeisiä, kun pyrimme hyödyntämään tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia kestävällä ja vastuullisella tavalla.

MIkä onkaan tekoälyn vaikutus ihmiskunnan tulevaisuuteen
image 74 Mitä on tekoäly?

Tekoälyn tulevaisuus

Tekoälyn tulevaisuus on yhtä kiehtova kuin se on mysteerinen. Se lupaa muuttaa perusteellisesti tapaa, jolla elämme, työskentelemme ja kommunikoimme. Tässä osassa tarkastelemme kahta merkittävää näkökulmaa, jotka muokkaavat tekoälyn tulevaisuuden maisemaa: teknologista singulariteettia ja ihmisen ja tekoälyn integraatiota.

 • Teknologinen Singulariteetti:
  • Teknologinen singulariteetti on teoreettinen hetki tulevaisuudessa, kun tekoäly ohittaa ihmisen älykkyyden ja kyvyn. Tässä vaiheessa, tekoäly voisi teoriassa suunnitella ja rakentaa vielä älykkäämpiä versioita itsestään, johtaen älykkyyden eksponentiaaliseen kasvuun.
  • Tämä idea herättää sekä innostusta että pelkoa. Se avaa mahdollisuuden ennennäkemättömään teknologiseen kehitykseen, mutta tuo mukanaan myös kysymyksiä kontrollista, etiikasta ja ihmiskunnan roolista tulevaisuudessa.
 • Ihmisen ja Tekoälyn Integraatio:
  • Tekoälyn ja ihmisen integraatio on toinen merkittävä kehityskulku. Se tutkii mahdollisuuksia yhdistää ihmisen ja tekoälyn voimat luoda synergioita ja saavuttaa tuloksia, jotka ovat yli kummankin osapuolen yksittäiset kyvyt​1​.
  • Jo nyt näemme esimerkkejä tästä integraatiosta eri aloilla, kuten lääketieteessä, missä tekoäly tukee lääkäreitä diagnostiikassa ja hoidon suunnittelussa, tai teollisuudessa, missä se auttaa parantamaan tuotannon tehokkuutta ja turvallisuutta.
  • Tulevaisuudessa voimme nähdä vielä tiiviimmän integraation, jossa tekoäly voi jopa laajentaa ihmisen kykyjä ja kokemuksia. Tämä voi sisältää kaiken aivolisäkkeiden ja tekoälyn avusteisten kommunikaatioteknologioiden kehittämisestä.

Tekoälyn tulevaisuus on valtava ja monipuolinen, ja se muuttaa varmasti yhteiskuntaamme perustavanlaatuisilla tavoilla. Teknologisen singulariteetin ja ihmisen ja tekoälyn integraation pohdinta antaa meille mahdollisuuden kuvitella ja valmistautua tuleviin mahdollisuuksiin ja haasteisiin. On selvää, että tekoäly tulee olemaan keskeinen tekijä tulevaisuuden yhteiskunnallisessa ja teknologisessa kehityksessä. Kuitenkin, samalla kun odotamme innolla tekoälyn tuomaa uutta aikakautta, meidän on myös oltava valmiita kohtaamaan ja ratkaisemaan sen mukanaan tuomat eettiset, oikeudelliset ja yhteiskunnalliset haasteet. Tekoälyn tulevaisuus on kiehtova aihe, joka vaatii huolellista harkintaa, keskustelua ja valmistelua, jotta voimme navigoida tätä uutta teknologista maisemaa vastuullisesti ja hyödyntää sen tarjoamia mahdollisuuksia parhaalla mahdollisella tavalla.

Oletko kiinnostunut oppimaan tekoälyä käytännössä? Käy katsomassa tarjoamamme koulutus, voit myös ehdottaa. https://www.furia.fi/tekoalykoulutus-yrityksille/

Usein Kysytyt Kysymykset

Mikä on tekoäly?

 • Tekoäly viittaa tietokoneisiin tai tietokoneohjelmiin, jotka kykenevät suorittamaan tehtäviä, joita pidetään älykkäinä, kuten puheentunnistus, tietokonenäkö ja luonnollisten kielten välinen käännös​1​.

Miten tekoälyä käytetään?

 • Tekoälyä hyödynnetään edistyneissä hakukoneissa, suositusalgoritmeissa, ihmisen puheen ymmärtämisessä, autonomisissa ajoneuvoissa, luovissa tai generatiivisissa työkaluissa, automaattisessa päätöksenteossa ja kilpailemisessa korkeimmalla tasolla strategisissa pelijärjestelmissä.

Miten tekoäly oppii?

 • Tekoäly oppii ja mukautuu progressiivisten oppimisalgoritmien kautta, antaen datan hoitaa ohjelmoinnin. Se tunnistaa rakenteita ja säännönmukaisuuksia datasta, mikä auttaa algoritmia oppimaan luokittelemaan tai ennustamaan​2​.

Miten tekoäly voi auttaa päätöksenteossa?

 • Tekoälyjärjestelmät voivat oppia ja tehdä päätöksiä ilman suoraa ihmisen väliintuloa. Ne on rakennettu algoritmeista, jotka analysoivat dataa ja löytävät yhteyksiä, auttaen koneoppimismalleja ennustamaan tulevia tapahtumia ja tekemään perusteltuja päätöksiä​3​.

Miten tekoäly voi auttaa luonnonkatastrofien ennustamisessa?

 • Tekoäly voi auttaa tunnistamaan luonnonkatastrofien varhaisia ​​varoitusmerkkejä erilaisten tunnistusjärjestelmien avulla, mikä mahdollistaa tehokkaan valmistautumisen ja seurausten lieventämisen​4​.

Suosittelemme myös:

https://www.furia.fi/tekoaly/teksti-aaneksi-tekoalylla-tutustu-aanikloonausteknologiaan/
https://www.furia.fi/tekoaly/bard-tekoaly/
https://www.furia.fi/tekoaly/tekoaly-liiketoiminnassa/

Pyydä ilmainen Konsultaatio!

Odota hetki!

Muita postauksia

Futuristinen laboratoriomiljöö, jossa tutkijat testaavat ja analysoivat GPT-4o-mallia. Ympärillä on kehittynyttä tekoälyteknologiaa, holografisia näyttöjä ja tiedemiehiä työskentelemässä digitaalisten käyttöliittymien parissa.
Tekoäly

Mikä on GPT-4o?

Mikä on GPT-4o? GPT-4o on uusin versio OpenAI:n kehittämästä Generative Pre-trained Transformer -sarjasta, joka tunnetaan myös nimellä GPT. Tämä tekoälymalli on suunniteltu parantamaan merkittävästi luonnollisen kielen käsittelyä, ja se on

MItä on hakukoneet
Google

Mitä on hakukoneet?

Hakukoneen määritelmä ja perustoiminnot Hakukone on digitaalinen työkalu, jonka tarkoituksena on järjestää ja indeksoida Internetissä olevaa tietoa, jotta käyttäjät voivat löytää tarvitsemansa tiedon tehokkaasti. Hakukoneet toimivat keräämällä tietoa verkkosivuilta, järjestämällä

nettisivun optimointi 3 vinkkiä
Verkkosivun optimointi

Nettisivun optimointi: 3 vinkkiä kävijäliikenteen kasvuun

Nettisivun optimointi on kuin kukkien kasvatus, se vaatii säännöllistä ylläpitoa, jotta voit menestyä siinä tehokkaasti. Tarkasteltaessa digitaalista ekosysteemiämme voidaan todeta, että nettisivusto toimii usein ensikosketuksen tarjoavana alustana potentiaalisille asiakkaille. Kuten