Digimarkkinointi Furia Oy Logo

GPT-4 Turbo päivitys

Johdanto GPT-4 Turboon

OpenAI on ottanut askeleen kohti tekoälyn tulevaisuutta lanseeratessaan GPT-4 Turbo -mallin. Tämä päivitys on vastaus niin kehittäjien kuin yleisten käyttäjien pitkäaikaisiin toiveisiin. Tekoälyn alalla, missä nopeus ja kustannustehokkuus ovat avainasemassa, GPT-4 Turbo tuo markkinoille merkittäviä parannuksia.

OpenAI:n kehittäjäkonferenssin huomioita

Vuoden odotetuin tapahtuma, OpenAI:n ensimmäinen kehittäjäkonferenssi, paljasti yksityiskohtia GPT-4 Turbosta, joka on nyt saatavilla ennakkoversiossa. Kehittäjät voivat hyödyntää uutta mallia, joka on suunniteltu olemaan sekä nopeampi että edullisempi kuin sen edeltäjät​​.

 • 128K kontekstin tuki, mikä mahdollistaa jopa 300 sivun tekstin sisällyttämisen yhteen kyselyyn​.
 • Kustannustehokkuus: Uusi malli tarjoaa kolme kertaa edullisemman hinnan syöttötokeneille ja kaksi kertaa edullisemman hinnan ulostulotokeneille verrattuna vanhempaan GPT-4 malliin​.

GPT-4 Turbo: Nopeampi ja edullisempi

GPT-4 Turbo on loikka eteenpäin tekoälyn hyödyntämisessä. Sen avulla kehittäjät voivat toteuttaa sovelluksia, jotka eivät ainoastaan vastaa nykyajan työympäristöjen monimutkaisuuteen, vaan myös tarjoavat kustannustehokkaampia ratkaisuja.

 • Uudet API-työkalut: Uuden Assistants API:n myötä sovellusten rakentaminen on entistä vaivattomampaa​.
 • Taulukkomallin valmistelu: OpenAI valmistelee taulukkomallin tuomista markkinoille​​.
 • Päivitykset vuotojen jälkeen: Aiemmat vuodot uusista ChatGPT ja GPT-4 ominaisuuksista ovat nyt virallisesti vahvistettuja​​.

Tekoälymaailmassa, missä innovaatiot ja päivitykset muuttavat pelikenttää jatkuvasti, GPT-4 Turbo asettaa uuden standardin. Tämä päivitys ei ainoastaan tee kehittäjien työstä nopeampaa ja edullisempaa, vaan se myös tarjoaa käyttäjille parannetun kokemuksen – tehokkaamman ja älykkäämmän tekoälyn avustajana.

Neuraaliverkoston esitys GPT-4 Turbon tekoälyoppimisessa

Uudistetut Ominaisuudet ja Innovaatiot GPT-4 Turboon

Uusi 128K kontekstiikkuna

GPT-4 Turbo esittelee merkittävän parannuksen kontekstin käsittelykyvyssä, mikä avaa uusia mahdollisuuksia tekoälyn käytölle:

 • Laajennettu konteksti: Uusi 128K kontekstiikkuna ylittää aiempien mallien rajoitukset, mahdollistaen entistä laajempien tietomassojen käsittelyn yhdellä kertaa.
 • Syvempi ymmärrys: Malli voi nyt ymmärtää ja käsitellä vastaavuuden 300 sivun tekstille, mikä tarkoittaa parempaa jatkuvuutta keskusteluissa ja syvällisempiä analyysejä.

Kehitetty ohjattavuus ja toimintojen kutsuminen

Tämä ominaisuus tarjoaa kehittäjille parempaa kontrollia AI:n tuottaman sisällön suhteen ja mahdollistaa tarkempien ohjeiden antamisen AI:lle:

 • Ohjattavuuden parannukset: Kehittäjät voivat nyt määritellä tarkemmin, millaista sisältöä AI tuottaa, mikä on hyödyllistä erityisesti kohdennettujen liiketoimintaraporttien ja asiakaspalvelubottien luomisessa.
 • Uudet API-parametrit: Kehittäjät voivat kuvata toimintoja mallille ja pyytää mallia kutsumaan tiettyjä funktioita, mikä tehostaa GPT:n kykyä yhdistää ulkoisia työkaluja ja API:ja.

Uusi tietomallin päivitys huhtikuuhun 2023 asti

GPT-4 Turbo tuo mukanaan uusimman tiedon ja ymmärryksen viimeaikaisista tapahtumista, mikä tekee siitä ajantasaisimman mallin markkinoilla:

 • Tietopohjan päivitys: Malli on päivitetty sisältämään tietoa aina huhtikuuhun 2023 saakka, mikä takaa sen, että AI:n tuottama sisältö heijastaa nykyhetken ymmärrystä ja tietoa.
 • Monipuolinen käyttö: Tämä päivitys laajentaa AI:n kykyä vastata kysymyksiin ja suorittaa tehtäviä, jotka vaativat tuoretta tietoa ja ymmärrystä nykymaailmasta.

GPT-4 Turbon parannukset eivät rajoitu ainoastaan näihin näkyviin uudistuksiin. Ominaisuuksien lisäksi, tämä päivitys tuo mukanaan useita taustalla olevia parannuksia, jotka tekevät AI:sta entistä älykkäämmän ja sopeutuvamman työkalun. Tekoälyn kehityksessä tämä päivitys edustaa merkittävää harppausta eteenpäin, tuoden käyttäjille ja kehittäjille tehokkaampia työkaluja monimutkaisiin ongelmanratkaisutilanteisiin. GPT-4 Turbo asettaa uuden standardin sille, mitä tekoäly voi tehdä ja miten se voi auttaa meitä ymmärtämään ja hyödyntämään tietoa uusilla ja innovatiivisilla tavoilla.

Tarvitsetko apua A.I. asioissa?

Tarjoamme tekoäly apua!

Kehittäjien Työkalut ja API:t

Uuden Assistants API:n Esittely

OpenAI:n tuorein päivitys tuo mukanaan Assistants APIn, jonka tarkoituksena on tehdä tekoälyn hyödyntämisestä kehittäjille suoraviivaisempaa ja monipuolisempaa:

 • Helppo integraatio: Kehittäjät voivat helpommin rakentaa omia tekoälyavustajiaan, jotka hyödyntävät GPT-4 Turbon tehoa​.
 • Käyttäjäystävällisyys: Assistants API helpottaa uusien assistenttien luontia, tekee sovelluksista älykkäämpiä ja parantaa niiden vuorovaikutusta käyttäjien kanssa.

API:en Yhdistäminen ja Funktioiden Kutsumisen Mahdollisuudet

GPT-4 Turbon avulla kehittäjät voivat ottaa hyödyn irti tekoälyn uusista kyvyistä, jotka ulottuvat koodin tuottamisesta aina monimutkaisiin funktiokutsuihin:

Funktiokutsujen mahdollisuudet: Uudet API-parametrit mahdollistavat mallille annettavien toimintojen kuvaamisen ja niiden kutsumisen​.

 • Esimerkiksi CRM- tai ERP-järjestelmän kutsu käyttäjän luonnollisen kielen kyselyn perusteella on nyt mahdollista​​.

API-integraatiot: GPT-4:n mallit voidaan integroida saumattomasti muihin API:hin tai ulkoisiin työkaluihin​.

Tämä avaa uusia mahdollisuuksia esimerkiksi projektinhallintasovelluksille, missä tekoäly voi prosessoida ja ymmärtää kokonaisia projektisuunnitelmia yhdellä kertaa, parantaen projektianalytiikkaa ja ennusteita​​.

Kehittäjätiimi keskustelee GPT-4 Turbon hologrammikäyttöliittymässä

Hinnoittelu ja Saatavuus

Uusi hinnoittelurakenne

OpenAI on esitellyt GPT-4 Turbon myötä uuden hinnoittelumallin, joka tekee tekoälyn käytöstä entistä kustannustehokkaampaa:

 • Merkittävät kustannussäästöt: GPT-4 Turbo tarjoaa merkittäviä säästöjä kehittäjille, tehden siitä houkuttelevan vaihtoehdon laajamittaisiin sovelluksiin​.
  • Syöttötokeneiden hinta on kolminkertaisesti edullisempi ja ulostulotokeneiden hinta kaksinkertaisesti edullisempi verrattuna vanhaan GPT-4 -malliin​​.
 • Edullisemmat token-hinnat: Hinnat ovat nyt 1 senttiä 1,000 syöttötokenille ja 3 senttiä 1,000 ulostulotokenille, mikä tekee GPT-4 Turbosta 2,75 kertaa edullisemman kuin edeltäjänsä​​.

Saatavuus kehittäjille

GPT-4 Turbo on nyt saatavilla kaikille maksaville kehittäjille, jolloin uusimman tekoälyn voima on ulottuvillasi:

 • Laaja saatavuus: Uusien parannusten ja ominaisuuksien ennakkoversio on saatavilla maksaville kehittäjille jo tänään​.
 • Kehittäjäyhteisön tuki: OpenAI kannustaa kehittäjiä antamaan palautetta, mikä auttaa heitä hienosäätämään mallia ja sen käyttöä​​.

Tämä uusi hinnoittelumalli ja kehittäjille suunnattu saatavuus tekevät GPT-4 Turbosta houkuttelevan vaihtoehdon, kun etsitään kustannustehokasta ja voimakasta tekoälyratkaisua. OpenAI:n sitoutuminen kustannustehokkuuteen ja kehittäjäyhteisön tukemiseen varmistaa, että GPT-4 Turbo ei ainoastaan tuo edistyneitä tekoälyominaisuuksia, vaan myös tulee olemaan saavutettavissa laajalle joukolle innovatiivisia kehittäjiä, jotka haluavat luoda seuraavan sukupolven sovelluksia.

Digitaalinen aivo GPT-4 Turbo - tekoälyteknologian edistysaskel

GPT-4:n Käyttötapaukset Eri Aloilla

GPT-4:n innovatiivinen teknologia on löytänyt tiensä useille eri toimialoille, luoden uusia käyttötapauksia, jotka mullistavat niin liiketoiminnan kuin yksityiselämänkin. Tässä katsaus, miten GPT-4 Turbo on integroitavissa eri sektoreille:

 • Ohjelmistokehitys: GitHub Copilotin kaltaiset työkalut käyttävät GPT-4:ää auttamaan koodaamisessa, mikä nopeuttaa kehitysprosesseja ja auttaa löytämään ratkaisuja monimutkaisiin ohjelmointiongelmiin​​.
 • Asiakaspalvelu: Asiakaspalvelubottien parantunut kontekstin ymmärtäminen ja vastausten relevanssi, mikä nostaa asiakastyytyväisyyttä ja tehostaa palvelua.
 • Markkinointi: Yritykset, kuten Coca-Cola, käyttävät GPT-4:ää luomaan räätälöityjä asiakaskokemuksia, kuten Diwali-kampanjan yhteydessä​​.
 • Rahoituspalvelut: Morgan Stanleyn kaltaiset rahoituslaitokset hyödyntävät GPT-4:ää tarjotakseen syvällisempää tietoa ja analyysiä asiakkailleen​.

Nämä esimerkit osoittavat GPT-4:n monipuolisuuden ja potentiaalin eri toimialoilla, edistäen älykkäitä ratkaisuja, jotka parantavat työn tuottavuutta, asiakaskokemusta ja liiketoiminnan tuloksia. GPT-4 Turbo avaa ovet aivan uudenlaiseen tulevaisuuteen, jossa tekoälyn rajat ylittyvät jatkuvasti ja mahdollisuudet kasvavat eksponentiaalisesti.

F.A.Q

Mikä on GPT-4 Turbo?

GPT-4 Turbo on GPT-4-mallin paranneltu versio, joka sisältää tietoa aina huhtikuuhun 2023 asti ja tukee 128k konteksti-ikkunaa, mahdollistaen yli 300 sivun tekstien käsittelyn yhdessä kyselyssä​.

Kuinka GPT-4 Turbo parantaa tehtävien luotettavuutta?

GPT-4 Turbo lisää luotettavuutta tehtävissä, jotka vaativat tarkkaa ohjeiden noudattamista ja tukee JSON-muotoa tulosteissa, mikä on erityisen hyödyllistä kehittäjille ja API:a käyttäville palveluille​​.

Onko GPT-4 Turbo saatavilla kaikille käyttäjille?

Saatavilla olevan tiedon mukaan GPT-4 Turbo on kehittäjien käytettävissä ja odotetaan tulevan saataville ChatGPT Plus -tilaajille. Aikataulua ilmaisen ChatGPT-käyttäjien saatavuudelle ei ole tarkennettu, mutta sen on suunniteltu olevan kustannustehokkaampi käyttää​.

Pyydä ilmainen Konsultaatio!

Odota hetki!

Muita postauksia

Miksi sivustoni ei näy Google-haussa?Hakukoneiden taika: Näin digitaalinen maailma järjestetään.
SEO

Miksi sivustoni ei näy Google-haussa?

Miten hakukoneet toimivat – Merkitys näkyvyydelle verkossa Hakukoneet ovat olennainen osa nykyaikaista verkkokulttuuria, toimien porttina valtavaan tiedonvaltamereen, joka on internet. Mutta miten tarkalleen hakukoneet, erityisesti Google, toimivat, ja miksi niiden

Kuva kreatiivisesta työpöydästä, jossa on avoin kannettava tietokone, vihkoja ja värikyniä, symboloiden visuaalisen identiteetin ja brändäyksen suunnitteluprosessia.
Verkkosivut

Nettisivujen suunnittelu

Mitä on nettisivujen suunnittelu? Nettisivujen suunnittelu on digitaalisen maailman kulmakivi, joka määrittää, kuinka yritykset ja yksilöt esittäytyvät verkossa. Sen merkitys on kasvanut eksponentiaalisesti internetin ja digitaalisen teknologian kehittyessä, muuttuen välttämättömyydeksi

Moderni toimistosetti, jossa tiimi keskustelee SEO-strategioista, korostaen yhteistyötä ja digitaalista markkinointianalyysiä. SEO optimointi
SEO

Miksi hakukoneoptimointi on tärkeää?

Miksi hakukoneoptimointi on tärkeää? Hakukoneoptimointi, eli SEO, on digitaalisen markkinoinnin kulmakivi. Sen tehtävä on varmistaa, että verkkosivustosi sijoittuu korkealle hakukoneiden tulossivuilla, mikä on elintärkeää yrityksen näkyvyyden ja menestyksen kannalta digitaalisessa