Digimarkkinointi Furia Oy Logo

MRACE ® Markkinoinnissa

Digitaalinen markkinointi on jatkuvasti muuttuva ja dynaaminen kenttä, joka vaatii yrityksiltä sekä luovuutta että strategista ajattelua. Viime vuosikymmenien aikana, digitaalisen markkinoinnin viitekehykset ovat muodostuneet keskeisiksi työkaluiksi tässä kehityksessä. Ne tarjoavat selkeän rakenteen ja suunnan, joiden avulla yritykset voivat navigoida digitaalisen markkinoinnin monimutkaisessa maailmassa ja saavuttaa mittaavaa menestystä.

RACE Malli
Digital Insights loi RACE-markkinointimallin tarjotakseen yrityksille yksinkertaisen kehyksen digitaalisen markkinoinnin ja monikanavaisen viestinnän toteuttamiseksi edistääkseen inklusiivista kasvua.
MRACE Malli 2 MRACE ® Markkinoinnissa
MRACE®-malli  on Suomen Digimarkkinoinnin kehittämä markkinoinnin malli, jonka yritys on rekisteröinyt. Malli perustuu 2-vaiheisiin markkinoinnin malliin, joka sisältää strategisen Market-Value-Growth-ulottuvuuden sekä taktisen tason MRACE®-ulottuvuuden. 

Mikä on RACE?

RACE-malli on suunniteltu edistämään yritysten ja asiakkaiden välistä vuorovaikutusta koko asiakassuhteen elinkaaren ajan. Se jakautuu neljään pääosaan: Reach (Tavoita), Act (Toimi), Convert (Muunna), ja Engage (Sitouta), jotka yhdessä muodostavat strategisen kehyksen, jonka avulla yritykset voivat houkutella, aktivoida, muuntaa ja pitää yllä asiakassuhteita tehokkaasti.

Mikä on MRACE®?

MRACE®-malli on innovatiivinen lähestymistapa digitaaliseen markkinointiin, joka laajentaa perinteistä RACE-mallia. Se sisältää viisi avainvaihetta: Mittaaminen, Ulottuvuus, Aktivointi, Muuntaminen ja Sitouttaminen. MRACE® edistää yritysten kykyä seurata ja optimoida markkinointitoimenpiteitään reaaliajassa, tarjoten kattavan kehyksen asiakaskokemuksen parantamiseksi ja brändin näkyvyyden kasvattamiseksi. Malli kannustaa strategiseen ajatteluun ja auttaa yrityksiä saavuttamaan parempia tuloksia yhtenäisellä ja johdonmukaisella markkinointiviestinnällä.

MRACE malli ja sen hyödyntäminen, että saat konversiot yrityksille
Reach, Act, Convert, Engage

RACE vs. MRACE

MRACE®-malli rakentuu RACE-mallin perustalle, lisäten kaksi uutta ulottuvuutta: Mittaaminen ja Ulottuvuus. MRACE® syventää markkinointistrategian ymmärrystä tarjoamalla keinoja markkinointitoimien tehokkuuden mittaamiseen ja brändin ulottuvuuden laajentamiseen. Näin MRACE® tarjoaa yrityksille entistä kattavamman työkalun digitaalisen markkinointistrategian suunnitteluun ja toteutukseen, kun taas RACE keskittyy neljän perusvaiheen kautta tapahtuvaan asiakassuhteen hallintaan.

RACE -mallin syvempi ymmärtäminen

RACE-malli tarjoaa yrityksille strategisen kehyksen digitaalisen markkinoinnin hallintaan neljän vaiheen kautta: Reach (Tavoita), Act (Aktivoi), Convert (Konvertoi), ja Engage (Sitouta). Malli auttaa hahmottamaan asiakkaan polun alusta loppuun, alkaen tietoisuuden rakentamisesta brändistä aina pitkäaikaisen asiakasuskollisuuden edistämiseen. Se korostaa jokaisen vaiheen merkitystä kokonaisstrategiassa, edellyttäen tehokasta yhteistyötä vaiheiden välillä ja mittariston, jolla seurata ja optimoida markkinointitoimien vaikuttavuutta.

Mitä RACE tarkoittaa?

Digimarkkinoinnin RACE-malli on integroitu lähestymistapa, joka auttaa yrityksiä ja markkinoijia mittaamaan ja optimoimaan digitaalisen markkinointistrategiansa tehokkuutta. RACE koostuu neljästä päävaiheesta:

 1. Reach (Tavoittavuus): Tässä vaiheessa keskitytään potentiaalisten asiakkaiden tavoittamiseen ja bränditietoisuuden lisäämiseen digitaalisilla kanavilla. Tavoitteena on houkutella kävijöitä verkkosivustolle tai sosiaalisen median alustoille.
 2. Act (Aktivointi): Aktivointivaihe pyrkii rohkaisemaan kävijöitä toimimaan, esimerkiksi rekisteröitymään sähköpostilistalle tai jakamaan sisältöä sosiaalisessa mediassa. Tässä vaiheessa korostetaan kävijöiden sitouttamista ja heidän muuttamistaan johtolangoiksi.
 3. Convert (Muunnos): Muunnosvaihe keskittyy johtolankojen muuttamiseen maksaviksi asiakkaiksi. Tässä vaiheessa markkinointitoimenpiteet ovat suunnattu myynnin lisäämiseen, olipa kyseessä sitten verkkokaupassa tehty ostos tai palvelun tilaaminen.
 4. Engage (Sitouttaminen): Viimeisessä vaiheessa pyritään luomaan pitkäaikaisia suhteita asiakkaiden kanssa. Tämä sisältää asiakastyytyväisyyden parantamisen, asiakasuskollisuuden kasvattamisen ja positiivisen suusanallisen markkinoinnin edistämisen.

RACE-malli tarjoaa yrityksille selkeän rungon, jonka puitteissa he voivat kehittää ja mitata digitaalisen markkinoinnin toimenpiteitään jokaisessa asiakaspolun vaiheessa, alkaen tietoisuuden luomisesta aina asiakassuhteiden ylläpitämiseen saakka.

Mallit ja konversio-optimointi

Konversio-optimointi on prosessi, joka keskittyy verkkosivuston tai digitaalisen markkinointikampanjan suorituskyvyn ja tuoton maksimointiin. Tässä yhteydessä RACE-malli nousee esiin merkittävänä välineenä. Se tarjoaa kattavan kehyksen, joka yhdistää strategisen suunnittelun ja analyysin konversion optimoinnin parhaisiin käytäntöihin. RACE-mallin avulla yritykset voivat ymmärtää syvällisesti, kuinka eri markkinointitoimet vaikuttavat asiakaskokemukseen ja konversioihin. Malli tarjoaa myös selkeän rakenteen markkinointitoimenpiteiden vaikuttavuuden ja ROI:n (Return on Investment) mittaamiseen ja arviointiin. Vaikka MRACE ® on johdettu alkuperäisestä RACE-mallista, molemmat mallit edistävät syvällistä analyysiä, joka on elintärkeää tehokkaiden markkinointistrategioiden luomiseksi ja liiketoiminnan pitkäaikaisen menestyksen takaamiseksi.

Voit lukea lisää:

RACE -mallin rooli konversion optimoinnissa

RACE-malli on digitaalisen markkinoinnin kompassi, joka ohjaa yrityksiä paitsi houkuttelemaan potentiaalisia asiakkaita, myös optimoimaan konversioprosessit tehokkaasti. Konversion optimointi on strateginen lähestymistapa, jossa pyritään maksimoimaan verkkosivuston kävijöiden tekemät toivotut toiminnot, kuten tilaukset, rekisteröitymiset tai yhteydenotot. RACE-malli valottaa polkua, joka vie vierailijasta arvokkaaksi asiakkaaksi. Tässä on joitakin syitä, miksi RACE-malli on keskeinen konversion optimoinnissa:

 • Myyntisuppilon suunnittelu:
  • Sekä B2B- että B2C-sektoreilla on keskeistä rakentaa myyntisuppilo, joka ohjaa asiakkaita kohti ostopäätöstä sujuvasti.
  • RACE-mallin avulla voidaan visualisoida ja ymmärtää asiakkaan matkaa ennen ostopäätöstä.
 • Markkinointitoimenpiteiden hallinta:
  • RACE auttaa yrityksiä hallitsemaan ja mittaamaan markkinointikampanjoidensa tehokkuutta.
  • Se auttaa ymmärtämään, mikä toimii ja mikä ei, ja mahdollistaa dataperustaiset päätökset optimointiin. Hakukoneoptimoinnin merkitys markkinoinnissa.
 • Konversioasteiden optimointi:
  • Kun tunnet asiakaskäyttäytymisen eri vaiheissa, voit tehdä tietoon perustuvia päätöksiä.
  • Tämä auttaa parantamaan konversioasteita ja minimoi kohtia, joissa asiakkaat voivat jättää ostoprosessin kesken.
 • Asiakaskäyttäytymisen seuranta:
  • Tiedon kerääminen ja analysointi asiakaskäyttäytymisestä antaa mahdollisuuden ymmärtää, mikä motivoi asiakkaita ja missä vaiheessa he voivat kohdata esteitä.
  • Tämän tiedon avulla voit räätälöidä markkinointitoimenpiteitäsi ja parantaa kokemusta potentiaalisille asiakkaille.

Konversion optimointi on yksinkertainen tehtävä, mutta RACE-mallin avulla yrityksillä on selkeä runko, joka auttaa ymmärtämään ja parantamaan prosessejaan. Kun yhdistät tämän mallin muihin tehokkaisiin työkaluihin, kuten hakukoneoptimointiin ja verkkosivujen kehitykseen, sinulla on vahvat resurssit menestyä digitaalisessa ympäristössä.

Mitä MRACE ® -mallilla voi tehdä?

MRACE®-malli tarjoaa dynaamisen ja arvostetun lähestymistavan digitaaliseen markkinointiin, auttaen yrityksiä terävöittämään heidän strategioitaan ja parantamaan tuloksiaan verkossa. Tämä malli ulottuu pelkän ohjeistuksen tuolle puolen, sillä se keskittyy strategiseen näkemykseen siitä, miten ja milloin tehdä toimenpiteitä, jotka vahvistavat asiakkaan sitoutumista ja konversiota. MRACE® ja RACE-mallin avulla yritykset voivat optimoida kävijöidensä toimintaa verkkosivuillaan, olipa kyseessä sitten tuotteiden ostaminen tai yhteydenottopyyntöjen jättäminen. Mallin tarkoituksena on tehostaa näitä prosesseja ja saavuttaa tehokkaampia tuloksia verkossa.

Hyödyntämällä MRACE ®-mallia yritykset voivat:

MRACE®-mallin hyödyntäminen voi näyttäytyä käytännössä seuraavasti, missä “Measure” on osa MRACE®-mallia ja muut vaiheet ovat peräisin perinteisestä RACE-mallista:

 1. Mittaus (Measure): Esimerkiksi, digitaalinen kustantamo voi käyttää MRACE®-mallin “Measure”-vaihetta seuratakseen, kuinka heidän eri sisältönsä suoriutuu sosiaalisessa mediassa. He voivat analysoida, mitkä artikkelit keräävät eniten klikkauksia ja jakamisia, ja käyttää tätä tietoa suunnatakseen tulevia sisältöstrategioitaan.
 2. Tavoittaminen (Reach): Oletetaan, että ravintola lanseeraa uuden ruokalistan. RACE-mallin mukaisesti he voivat käynnistää mainoskampanjan sosiaalisessa mediassa ja Google Adsissa tavoittaakseen potentiaaliset asiakkaat, jotka etsivät uusia ruokaelämyksiä alueellaan.
 3. Aktivointi (Act): Esimerkiksi, vaateliike voi käyttää sähköpostimarkkinointia ja personoituja mainoksia kannustaakseen verkkosivuillaan vierailleet asiakkaat palaamaan ostoksille, varsinkin jos he ovat jättäneet tuotteita ostoskoriin mutta eivät ole vielä tehneet ostosta.
 4. Muuntaminen (Convert): Kuvitellaan, että online-kurssitarjoaja haluaa lisätä ilmoittautumisia uudelle kurssilleen. RACE-mallin mukaisesti he voivat optimoida verkkosivunsa rekisteröitymissivua, varmistaen, että ilmoittautumisprosessi on sujuva ja houkutteleva.
 5. Sitouttaminen (Engage): Esimerkiksi, teknologiayritys, joka myy älylaitteita, voi käyttää asiakaspalautetta ja tukifoorumeita vahvistaakseen asiakassuhteita ja kehittääkseen tuotteitaan asiakkaiden palautteen perusteella.

Näiden esimerkkien kautta MRACE®-mallin “Measure”-elementti integroituu perinteiseen RACE-malliin, tarjoten yrityksille tarkan ja kattavan kehyksen digitaalisen markkinoinnin strategioiden kehittämiseen ja optimointiin. Kun nämä mallit yhdistää muihin digitaalisen markkinoinnin tehokkaisiin työkaluihin, kuten hakukoneoptimointiin ja verkkosivujen kehitykseen, yritykset varustetaan kaikilla tarvittavilla resursseilla menestymään kilpaillussa digitaalisessa maisemassa.

MRACE toteutusstrategiat
Tehosta markkinointia

Toteutus strategiat

RACE-malli on tehokas työkalu, mutta sen tehokkuus riippuu siitä, kuinka se integroidaan yrityksen strategiaan ja toimintoihin. Käytännön soveltaminen voi olla haastavaa, mutta oikeilla toteutusstrategioilla voit saavuttaa merkittäviä tuloksia.

1. Selkeän polun määrittely:

 • Asiakaspolun ymmärtäminen: Ennen kuin RACE-mallia voidaan soveltaa, on tärkeää ymmärtää, miten asiakkaat liikkuvat digitaalisessa ympäristössä.
 • Kriittisten pisteiden tunnistaminen: RACE auttaa tunnistamaan ne pisteet, joissa asiakkaat saattavat jättää ostoprosessin.

2. Personoitujen viestintästrategioiden käyttö:

 • Kohderyhmän määrittely: Ymmärrä kenelle viestit ja miksi.
 • Sisältösuunnittelu: Luo sisältö, joka puhuttelee kohderyhmääsi ja ohjaa heitä RACE-mallin mukaisesti.

3. Testaus ja optimointi:

 • Jatkuva seuranta: Seuraa asiakkaiden käyttäytymistä ja tee muutoksia tarvittaessa.
 • A/B-testaus: Testaa erilaisia versioita sivuista tai kampanjoista selvittääksesi, mikä toimii parhaiten.

4. Asiakassitoutumisen syventäminen:

 • Palautekanavat: Anna asiakkaiden antaa palautetta ja tee muutoksia palautteen perusteella.
 • Uskollisuusohjelmat: Palkitse asiakkaita pitkäaikaisesta sitoutumisesta.

Menestyksekkäitä toteutusesimerkkejä ovat esimerkiksi yritykset, jotka ovat onnistuneet kasvattamaan konversioprosenttejaan merkittävästi RACE -mallin avulla. Nämä yritykset ovat ymmärtäneet asiakaskäyttäytymisen, testanneet eri strategioita ja tehneet tarvittavat muutokset saavuttaakseen tuloksia.

Loppujen lopuksi, RACE -mallin toteuttaminen edellyttää jatkuvaa oppimista, testausta ja optimointia. Mutta kun otat huomioon oikeat toteutusstrategiat, voit nähdä merkittäviä parannuksia konversiossa ja asiakassitoutumuksessa.

Edistyneet Strategiat

RACE-malli tarjoaa monipuolisen kehyksen konversion optimointiin, mutta sen avulla voit mennä vielä syvemmälle ja saavuttaa parempia tuloksia käyttämällä edistyneitä strategioita. Yksi tehokkaimmista tavoista tehostaa konversiota ja asiakassitoutumista on hyödyntää sisältömarkkinointia RACE -kehyksen puitteissa.

Kattava myyntisuppilo: RACE -mallin avulla yritykset voivat luoda kattavan myyntisuppilon, joka huomioi asiakaskäyttäytymisen eri vaiheet. Tämä on avainasemassa niin B2B- kuin B2C-yrityksillekin. Seuraavassa on joitakin tapoja, joilla sisältömarkkinointi voi täydentää RACE-mallia:

1. Tietoinen valistaminen (Awareness):

 • Kohdennettu sisältö: Luo informatiivista ja arvokasta sisältöä, joka vastaa kohderyhmäsi tarpeisiin ja on helposti jaettavissa sosiaalisessa mediassa.
 • Hakukoneoptimointi: Käytä avainsanoja, jotka liittyvät potentiaalisten asiakkaiden ongelmiin ja tarpeisiin, jotta he löytävät sisältösi helposti hakukoneiden avulla.

2. Kiinnostus (Interest):

 • Keskustelun herättäminen: Luo keskustelua sosiaalisessa mediassa ja vastaa aktiivisesti kysymyksiin ja kommentteihin.
 • Syvemmän sisällön tarjoaminen: Tarjoa laajempaa ja syvällisempää sisältöä, kuten oppaita tai webinaareja, jotka auttavat asiakkaita ratkaisemaan ongelmiaan.

3. Halu (Desire):

 • Asiakastarinoilla vahvistaminen: Käytä asiakastarinoita ja suosituksia osoittaaksesi, miten tuotteesi tai palvelusi voi ratkaista asiakkaiden ongelmat.
 • Rajoitetut tarjoukset: Luo taktisia tarjouksia, jotka kannustavat asiakkaita tekemään päätöksen.

4. Toiminta (Action):

 • Helppo ohjaaminen: Tee toivotun toiminnon suorittaminen (esim. ostaminen tai yhteydenotto) mahdollisimman helpoksi ja selkeäksi.
 • Jatkuva seuranta: Seuraa konversioprosentteja ja tee tarvittavat muutokset optimoidaksesi tuloksia.

Sisältömarkkinointi RACE -mallin kontekstissa ei ole vain tehokasta, vaan se mahdollistaa myös pitkäaikaisen asiakassuhteen rakentamisen. Kun tarjoat arvokasta sisältöä ja ohjaat asiakkaita oikeaan suuntaan eri vaiheissa, he todennäköisesti palaavat ja suosittelevat sinua muillekin.

Lopuksi, RACE -mallin ja sisältömarkkinoinnin yhdistelmä on voimakas strategia, joka auttaa yrityksiä kasvattamaan konversiota ja asiakassitoutumista pitkällä aikavälillä. Se luo uskollisia asiakkaita ja auttaa rakentamaan vahvan brändin.

RACE Kansainvälisessä digimarkkinoinnissa

RACE -mallin tehokkuus ei rajoitu vain kotimaisiin markkinoihin. Se toimii erinomaisesti myös kansainvälisissä digitaalisen markkinoinnin strategioissa. Käytännön sovellus on avain menestykseen, ja eräs suomalainen yritys on oiva esimerkki siitä, miten RACE -mallia voi hyödyntää laajentaessaan digitaalista läsnäoloaan useilla markkinoilla ja optimoidessaan konversioprosessinsa eri maissa ja kulttuureissa.

MRACE mallin vaikutus kansainvälisessä kasvussa
konversio-optimointi

Laajentuminen MRACE ®-Mallin Avulla

Tarkastellaanpa suomalaisen yrityksen matkaa, kun se päätti laajentua kansainvälisille markkinoille käyttäen MRACE ®-mallia:

1. Tietoinen valistaminen (Awareness): Aluksi yritys teki perusteellisen markkinatutkimuksen kohdemaistaan. Se selvitti, millaisia asiakassegmenttejä eri maissa oli ja miten ne kuluttivat digitaalista sisältöä. Tämän avulla se pystyi luomaan kohdennettua sisältöä, joka vastasi kunkin maan erityisiä tarpeita ja kiinnostuksen kohteita.

2. Kiinnostus (Interest): Yritys ymmärsi, että eri kulttuureissa ihmiset reagoivat eri tavoin markkinointiviesteihin. Se käytti paikallista asiantuntemusta ja kumppaneita luodakseen sisältöä, joka oli sekä kiinnostavaa että kulttuurisesti sopivaa. Tämä auttoi herättämään kiinnostusta uusissa markkinoissa.

3. Halu (Desire): Yritys käytti asiakastarinoita ja suosituksia, jotka olivat paikallisesti merkityksellisiä. Se myös tarjosi räätälöityjä tarjouksia ja etuja kullekin maalle. Tällä tavoin se loi halua ja houkutteli potentiaalisia asiakkaita tekemään päätöksiä.

4. Toiminta (Action): Toiminnan vaiheessa yritys tarjosi selkeitä toimintaohjeita, jotka otettiin huomioon paikalliset tavat ja tottumukset. Sivustot ja ostoprosessit olivat helposti navigoitavissa ja lokalisoituja. Lisäksi yritys tarjosi asiakastukea eri kielillä ja aikavyöhykkeillä varmistaakseen sujuvan asiakaskokemuksen.

Tämä suomalainen yritys osoittaa, että MRACE ®-mallin soveltaminen kansainvälisiin markkinoihin vaatii tarkkuutta, paikallista osaamista ja kulttuurista herkkyyttä. Kun yritys huomioi nämä tekijät, se pystyy optimoimaan konversioprosessinsa eri maissa ja rakentamaan vahvan kansainvälisen läsnäolon.

Lopuksi, MRACE ®-malli ei tunne kansainvälisiä rajoja. Se on tehokas työkalu, joka voi auttaa yrityksiä menestymään digitaalisessa maailmassa riippumatta siitä, missä he toimivat. Jatkuvalla oppimisella, sopeutumisella ja asiakaslähtöisellä lähestymistavalla yritykset voivat saavuttaa globaalia menestystä.

Voit lukea lisää tietoa täältä!

RACE-mallin ja MRACE®-mallin vertailu digitaalisessa markkinoinnissa

Digitaalinen markkinointi on nykypäivän liiketoiminnassa keskeinen osa menestystä. Yritykset etsivät jatkuvasti tehokkaita tapoja saavuttaa kohdeyleisönsä, lisätä myyntiä ja kasvattaa bränditietoisuuttaan verkossa. Tämä tavoite vaatii strategista suunnittelua, taktisia toimenpiteitä ja tehokasta seurantaa. RACE-malli ja MRACE®-malli ovat kaksi markkinoinnin mallia, jotka auttavat organisaatioita saavuttamaan nämä tavoitteet. Mutta miten nämä mallit eroavat toisistaan ja miten ne voivat auttaa digitaalisessa markkinoinnissa?

RACE-malli: Perinteinen lähestymistapa

RACE-malli (Reach, Act, Convert, Engage) on yksi tunnetuimmista markkinoinnin malleista. Se on perinteinen lähestymistapa, joka on auttanut lukemattomia markkinointipäättäjiä suunnittelemaan ja johtamaan omaa digitaalista markkinointiaan. Malli jakautuu neljään vaiheeseen:

 1. Reach (Tavoita): Tämä vaihe keskittyy kohdeyleisön tavoittamiseen ja tietoisuuden lisäämiseen. Se voi sisältää esimerkiksi verkkomainontaa, sosiaalisen median kampanjoita ja hakukonemarkkinointia.
 2. Act (Toimi): Act-vaiheessa pyritään saamaan kävijät reagoimaan, esimerkiksi klikkaamaan linkkiä tai lataamaan sisältöä. Tämä voi tapahtua esimerkiksi houkuttelevien CTA-painikkeiden ja houkuttelevan sisällön avulla.
 3. Convert (Muunna): Convert-vaiheessa pyritään muuttamaan vierailijat liideiksi tai asiakkaiksi. Tämä voi sisältää esimerkiksi lomakkeiden täyttämistä, ostoskorin käyttöä tai ilmoittautumista uutiskirjeeseen.
 4. Engage (Osallistu): Engage-vaiheessa pyritään pitämään asiakkaat mukana ja rakentamaan suhdetta heihin. Tämä voi tapahtua esimerkiksi säännöllisen sisältömarkkinoinnin ja asiakasviestinnän kautta.

RACE-malli on käytännönläheinen ja taktinen lähestymistapa markkinointiin. Se auttaa hallitsemaan monikanavaista markkinointia ja ohjaa kohdeyleisöä myyntisuppilossa eteenpäin. RACE-malli on kuitenkin yli 12 vuotta vanha, ja digitaalisen markkinoinnin maisema on muuttunut merkittävästi sen kehittymisen jälkeen.

MRACE®-mallin perusta

MRACE®-malli on edistyneempi markkinointimalli, joka perustuu RACE-malliin, mutta laajentaa sen perusperiaatteita. MRACE® tulee sanoista Measure, Reach, Act, Convert, Engage, ja se tarjoaa syvempää ymmärrystä digitaalisen markkinoinnin strategisesta ja taktisesta suunnittelusta.

1. Mittaaminen (Measure)

MRACE®-mallissa mittaus on avainasemassa. Se korostaa systemaattista mittaamista ja tarjoaa mittausviitekehyksen, joka kattaa jokaisen mallin vaiheen sekä kokonaisuuden tarkastelun. Vain näin systemaattisen mittaamisen avulla jatkuva kehittäminen oikeilla toimenpiteillä on mahdollista.

Mittaamisen avulla organisaatiot voivat seurata markkinointitoimenpiteidensä tehokkuutta selkeiden tietojen ja numeroiden avulla. Tämä mahdollistaa jatkuvan optimoinnin ja paremman päätöksenteon markkinointibudjettien ja resurssien suhteen.

2. Ostajapersoonat (Buyer Personas)

MRACE®-malli keskittyy voimakkaasti ostajapersooniin. Ostajapersoonat ovat kuvitteellisia profiileja, jotka edustavat organisaation ihanteellisia asiakkaita. MRACE®-malli kannustaa syvälliseen ymmärrykseen näistä ostajapersoonista, heidän tarpeistaan ja käyttäytymisestään. Tämä auttaa räätälöimään markkinointiviestit ja strategiat vastaamaan kohdeyleisön tarpeita.

3. Tietoisuuden tasot (Awareness Levels)

MRACE®-malli kiinnittää erityistä huomiota ostajien tietoisuuden tasoihin. Tietoisuuden tasot vaihtelevat vierailijoiden tietoisuudesta brändistä ja tuotteista, ja malli opastaa markkinoijia tarjoamaan kohdennettua sisältöä jokaiselle tietoisuuden tasolle.

Tämä voi sisältää esimerkiksi informatiivista sisältöä niille, jotka ovat vasta tutustumassa aiheeseen, ja vakuuttavaa sisältöä niille, jotka ovat jo tietoisia brändistä ja harkitsevat ostopäätöstä.

4. Strateginen ja taktinen näkökulma

MRACE®-malli tarjoaa sekä strategisen että taktisen näkökulman markkinointiin. Se auttaa määrittelemään pitkän aikavälin strategian, joka perustuu syvään ymmärrykseen kohdeyleisöstä ja tavoitteista. Samalla se tarjoaa taktisia ohjeita toimenpiteiden toteuttamiseen ja seurantaan.

5. Jatkuva kehittyminen

MRACE®-malli korostaa jatkuvaa kehittämistä mittauksen perusteella. Mittaus ja analytiikka ovat keskeisiä osia tässä mallissa, ja ne auttavat organisaatioita parantamaan markkinointitoimenpiteitään jatkuvasti. Tulosten seuraaminen ja reagointi niihin ovat avaintekijöitä pitkäaikaisessa menestyksessä.

6. Market-Value-Growth (MVG) -strategia

Yksi MRACE®-mallin erottavista piirteistä on Market-Value-Growth (MVG) -strategian integroiminen. MVG-strategia keskittyy pitkän aikavälin arvon kasvattamiseen, brändin vetovoiman lisäämiseen ja kannattavan kasvun edistämiseen. MRACE®-malli auttaa organisaatioita toteuttamaan tämän strategian tehokkaasti digitaalisessa markkinoinnissa.

Yhteenveto

RACE-malli ja MRACE ®-malli ovat molemmat hyödyllisiä työkaluja digitaalisen markkinoinnin suunnittelussa ja toteutuksessa. RACE-malli tarjoaa käytännönläheisen ja perinteisen lähestymistavan, kun taas MRACE® -malli laajentaa näitä perusperiaatteita syvällisemmin ja tarjoaa tarkemman mittausviitekehyksen, keskittyen samalla vahvemmin ostajapersooniin ja tietoisuuden tasoihin. Se tarjoaa myös strategisen ja taktisen lähestymistavan markkinointiin sekä korostaa jatkuvaa kehittämistä mittauksen perusteella.

Organisaatioiden tulisi harkita näiden kahden mallin ominaisuuksia ja valita se, joka parhaiten vastaa niiden tarpeita ja tavoitteita digitaalisessa markkinoinnissa. Joka tapauksessa, normaalisti RACE ja MRACE® on loistava työkaluja menestyksekkään digitaalisen markkinoinnin suunnittelussa ja toteutuksessa.

Pyydä ilmainen Konsultaatio!

Odota hetki!

Muita postauksia

Digitaalisen markkinoinnin asiantuntija analysoi tietoja useilta näytöiltä, jotka esittävät Google Performance Max -kampanjoiden analytiikkaa ja graafeja modernissa toimistoympäristössä.
Google

Google Performance Max

Johdanto Performance Maxiin Google Performance Max on kampanjatyyppi, joka auttaa mainostajia saavuttamaan maksimaalisen tuloksen hyödyntämällä Googlen kattavaa mainosverkostoa, mukaan lukien hakukoneet, display-verkostot ja YouTube. Performance Max hyödyntää tekoälyä ja koneoppimista,

Kuvassa on ammatillinen tilanne, jossa digitaalisen markkinoinnin seminaari keskittyy Google My Businessiin. Kuvassa eri alojen pienyrittäjät osallistuvat työpajaan, jossa esittelijä näyttää, miten optimoida Google My Business -profiileja suurelta näytöltä. Osallistujat ovat keskittyneitä ja tekevät muistiinpanoja. Huone on valoisa ja moderni, liiketoimintaan keskittyvällä sisustuksella ja brändäysbannereilla.
Google

Google My Business – Mikä se on?

Google My Business on Googlen tarjoama ilmainen työkalu, joka mahdollistaa yritysten näkyvyyden hallinnan Google-haussa ja Google Mapsissa. Tämä alusta antaa yrityksille mahdollisuuden julkaista tärkeät tiedot, kuten aukioloajat, yhteystiedot ja asiakasarvostelut,

Google Ads -kampanjan optimointia analysoimalla dataa tietokoneella, mukana grafiikoita ja analytiikkatietoja. Google Ads opas kampanjoiden optimointiin.
Google

Google Ads Opas

Mikä on Google Ads? Google Ads on Googlen tarjoama online-mainonta alusta, joka mahdollistaa yritysten näkyvyyden parantamisen hakukoneiden tulossivuilla sekä muilla Googlen omistamilla alustoilla. Se toimii PPC-mallin (Pay-Per-Click) mukaisesti, eli mainostajat