Google-näkyvyyden parantaminen

Google-näkyvyyden parantaminen

Google-näkyvyyden parantaminen 2024

Mitä on Google-näkyvyys?

Digitaalisen aikakauden ytimessä Google Näkyvyys on elintärkeää jokaiselle yritykselle, joka haluaa menestyä verkossa. Kun puhumme Google-näkyvyydestä, viittaamme yrityksen tai tuotemerkin näkyvyyteen Googlen hakutuloksissa. Tämä näkyvyys määrittää, kuinka helposti potentiaaliset asiakkaat löytävät verkkosivustosi, tuotteesi tai palvelusi verkosta.

Mitä Google-näkyvyys tarkoittaa?

Yrityksen Google-näkyvyys ei ole pelkästään näkymistä Googlen hakutuloksissa; se on laajempi käsite, joka käsittää:

 • Sivuston sijoitusta hakutuloksssa
 • Näkyvyys eri hakusanoilla
 • Sisällön laatua

Mitä korkeammalle sivustosi sijoittuu hakutuloksissa, sitä todennäköisempää on, että kävijät klikkaavat juuri sinun sivustoasi. Tämä johtaa suurempaan liikenteeseen, parempaan brändin tunnettuuteen ja mahdollisesti lisääntyneeseen myyntiin.

On tärkeää ymmärtää, että Google-näkyvyys ei ole sattumanvarainen saavutus; se on jatkuva prosessi, joka vaatii strategista suunnittelua ja toteutusta.

 • Hakukoneoptimointi (SEO) on yksi keskeisimmistä keinoista parantaa Google-näkyvyyttä. SEO sisältää avainsanojen tutkimusta, verkkosivuston teknistä optimointia ja laadukkaan, käyttäjälle arvoa tuottavan sisällön tuottamista.
 • Myös hakukonemainonta (SEM) on tärkeä osa näkyvyyden kasvattamisessa, sillä se mahdollistaa nopeammat tulokset näkyvyyden parantamisessa, vaikka se onkin maksullinen keino.

Kilpailun kiihtyessä verkossa, yritysten on ymmärrettävä Google-näkyvyyden merkitys ja investoitava sen jatkuvaan parantamiseen. Se ei ole pelkästään tekninen taito; se on kriittinen osa nykyaikaista markkinointistrategiaa, jonka tavoitteena on rakentaa vahvaa läsnäoloa digitaalisessa maailmassa.

SEO ja SEM: Keskeiset strategiat Google-näkyvyyden parantamiseen

Digitaalisessa markkinoinnissa hakukoneoptimointi (SEO) ja hakukonemainonta (SEM) ovat kaksi perustavanlaatuista strategiaa, jotka auttavat yrityksiä parantamaan näkyvyyttään Google-hakukoneessa. Vaikka molemmat tähtäävät samaan päämäärään, niillä on selkeät eroavaisuutensa ja molemmilla on oma tärkeä roolinsa digitaalisessa markkinointistrategiassa.

SEO eli hakukoneoptimoinnin vaikutus Google-näkyvyyteen 2024

SEO keskittyy verkkosivuston orgaanisen liikenteen kasvattamiseen. Se on pitkäjänteinen prosessi, joka käsittää verkkosivuston:

 • Teknisen optimoinnin
 • Laadukkaan sisällön tuottamisen
 • Avainsanojen strategisen käytön

SEO:n tavoitteena on parantaa sivuston sijoitusta Googlen hakutuloksissa, mikä lisää sivuston näkyvyyttä ja houkuttelee luonnollista liikennettä. Tämä prosessi vaatii aikaa ja jatkuvaa työtä, mutta tuloksena on kestävä ja luotettava näkyvyys hakukoneissa.

SEO eli hakukoneoptimointi on yksi tärkeimmistä elementeistä Google Näkyvyyden parantamiselle. Nykyään tietoa on todella paljon, joten hakukoneoptimoinnilla voimme saavuttaa oikean kohdeyleisön hyvinkin helposti luomalla laadukasta sisältöä ja korjaamalla esimerkiksi sivusto karttaa.

Voit lukea hakukoneoptimoinnista lisää täältä.

Jos tarvitset apua niin

Pyydä ilmainen katsaus

SEM eli hakukonemainonnan vaikutus Google näkyvyyteen

Toisaalta, SEM sisältää maksullisia mainoskampanjoita, kuten Google Ads -mainoksia. SEM:n avulla yritykset voivat näkyä heti hakutulosten kärjessä maksamalla näkyvyydestä. Tämä tarjoaa nopeita tuloksia ja on erityisen tehokasta kampanjoissa, joissa tavoitteena on välitön näkyvyys ja liikenteen hankinta. SEM mahdollistaa tarkan kohdennuksen, jolloin mainokset näytetään juuri niille kohderyhmille, jotka todennäköisimmin ovat kiinnostuneita yrityksen tuotteista tai palveluista.

SEO ja SEM yhdistettynä

Vaikka SEO ja SEM ovat erillisiä strategioita, ne täydentävät toisiaan. SEO:n pitkäaikaiset edut yhdistettynä SEM:n kykyyn tuottaa nopeita tuloksia tarjoavat kattavan lähestymistavan Google-näkyvyyden parantamiseen. Tehokas digitaalinen markkinointistrategia hyödyntää molempia näitä menetelmiä tasapainoisesti. SEM:n avulla voidaan saavuttaa nopeita voittoja ja kasvattaa tietoisuutta, kun taas SEO rakentaa pitkäaikaista arvoa ja uskottavuutta.

Yhdistämällä SEO:n ja SEM:n yritykset voivat siis parantaa näkyvyyttään Googlessa, tavoittaa laajemman yleisön ja kasvattaa liiketoimintaansa tehokkaammin. On tärkeää ymmärtää kummankin strategian vahvuudet ja rajoitukset, jotta niitä voidaan hyödyntää optimaalisesti yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tekijät, jotka vaikuttavat Googlen sijoitukseen

Googlen hakukonesijoitukseen vaikuttavat monet tekijät, ja nämä tekijät ovat vuosien varrella kehittyneet huomattavasti. Nykyisin verkkosivuston toimivuus, käyttäjien sitoutuminen sekä sisäiset ja ulkoiset linkit ovat avainasemassa sijoituksen määrittelyssä.

Verkkosivujen toimivuuden vaikutus Google sijoitukseen

Verkkosivuston toimivuudella on merkittävä rooli Googlen sijoituksessa. Tämä käsittää tekijät kuten latausnopeus, mobiiliystävällisyys ja sivuston tekninen luotettavuus. Googlen algoritmit arvioivat, kuinka nopeasti sivustosi latautuu ja kuinka hyvin se toimii eri laitteilla. Mobiiliystävällisyys on erityisen tärkeää, sillä yhä useampi käyttäjä selaa internetiä mobiililaitteilla. Hyvin suunniteltu ja nopeasti toimiva sivusto parantaa käyttäjäkokemusta, mikä on keskeinen tekijä Googlen sijoituksessa.

Käyttäjien sitoutumisen vaikutus Google sijoitukseen

Käyttäjien sitoutuminen on toinen tärkeä tekijä. Tämä sisältää muun muassa sen, kuinka kauan kävijät viipyvät sivustollasi, sivunäkymien määrän ja kävijöiden vuorovaikutuksen sivustosi sisällön kanssa. Google arvostaa sivustoja, jotka tarjoavat arvokasta ja kiinnostavaa sisältöä, joka sitouttaa kävijät. Sivuston sisällön tulisi vastata käyttäjien kysymyksiin ja tarjota heille hyödyllistä tietoa.

Käyttämällä Google Analytics:siä tai Google Search Consolea, voimme mitata esimerkiksi: Välitön poistumisprosentti (Bounce Rate), sivulla käytetty aika (ToP) ja napsautussuhde (CTR).

Google-näkyvyys ja sen abstrakti esitys digitaalisen markkinoinnin maailmasta, näyttäen tietokoneen näytön useilla ikkunoilla avoinna, jotka esittävät eri digitaalisen markkinoinnin aspekteja kuten hakukonetulossivuja ja liikenneanalyysiä.

Sisäisten ja ulkoisten linkkausten vaikutus Google-näkyvyyteen

Sisäiset ja ulkoiset linkit ovat myös keskeisiä tekijöitä. Sisäiset linkit auttavat parantamaan sivuston navigointia ja auttavat hakukoneita ymmärtämään sivuston rakennetta. Ulkoiset linkit, erityisesti korkealaatuisilta ja luotettavilta sivustoilta, parantavat sivustosi uskottavuutta Googlen silmissä. Linkkien laatu on tässä yhteydessä tärkeämpää kuin määrä.

Voit tarkastaa ulkoiset linkkaukset täältä: https://ahrefs.com/backlink-checker

Googlen sijoituskriteerit ovat kehittyneet ajan myötä. Aiemmin hakukoneoptimoinnissa painotettiin avainsanojen määrää, mutta nykyään Google painottaa enemmän laadukasta sisältöä ja käyttäjäkokemusta. Tämä kehitys heijastaa Googlen pyrkimystä tarjota käyttäjilleen mahdollisimman relevanttia ja arvokasta tietoa hakutuloksissa. Ymmärtämällä näitä tekijöitä ja soveltamalla niitä verkkosivustosi kehittämisessä, voit parantaa sijoitustasi Googlen hakutuloksissa ja houkutella enemmän kävijöitä sivustollesi.

Avainsanojen analysointi ja valinta

Avainsanojen analysointi ja valinta ovat olennaisia osia hakukoneoptimoinnissa (SEO). Tämän prosessin tavoitteena on löytää ja valita avainsanat, jotka ovat sekä relevantteja että vähemmän kilpailtuja, jotta verkkosivuston näkyvyys hakukoneissa paranee.

Avainsanatutkimuksen aloittamiseksi on ensin ymmärrettävä kohdeyleisösi ja heidän hakukäyttäytymisensä. Aloita miettimällä, mitä potentiaaliset asiakkaat saattavat etsiä löytääkseen tuotteitasi tai palveluitasi. Tämän jälkeen voit käyttää erilaisia työkaluja kuten:

 • Google Keyword Planner
 • SEMrush
 • Ahrefs

Nämä auttavat tunnistamaan suosittuja ja relevantteja avainsanoja. Nämä työkalut tarjoavat myös tärkeää tietoa avainsanojen hakuvolyymeista ja kilpailutasosta.

image 3 1 Google-näkyvyyden parantaminen
Tämä kuva on otettu SEMrush:ista.

Kilpailuanalyysi on myös tärkeä osa prosessia. Tarkastele, mitä avainsanoja kilpailijasi käyttävät, ja minkälaisia sijoituksia he saavuttavat näillä avainsanoilla. Tämän avulla voit tunnistaa mahdollisuuksia, joissa tietyt avainsanat ovat vähemmän kilpailtuja, mutta silti korkealaatuisia ja relevantteja. Tavoitteena on löytää “matalan roikkuvan hedelmän” avainsanoja, jotka tuovat laadukasta liikennettä sivustollesi, mutta eivät vaadi liiallista kilpailua.

Valitessasi avainsanoja, keskity niiden relevanssiin ja oikeaan tasapainoon hakuvolyymien ja kilpailun välillä. Vältä liian yleisiä avainsanoja, jotka ovat erittäin kilpailtuja, ja keskity sen sijaan pitkän hännän avainsanoihin, jotka ovat spesifisempiä ja joilla on todennäköisesti vähemmän kilpailua.

Lopulta, avainsanojen valinta ei ole yksittäinen toimenpide, vaan jatkuvaa testausta, analysointia ja optimointia vaativa prosessi. Seuraa ja arvioi valittujen avainsanojen suorituskykyä säännöllisesti ja ole valmis mukauttamaan strategiaasi tarpeen mukaan.

Käytännön vinkkejä ja edistyneitä strategioita – Verkkosivuston sisällön optimointi

Luodaksesi SEO-ystävällistä sisältöä verkkosivustollesi, on ensiarvoisen tärkeää ymmärtää hakukoneoptimoinnin perusteet ja soveltaa niitä sisällöntuotannossa. SEO-ystävällisen sisällön luominen ei tarkoita pelkästään avainsanojen käyttöä, vaan sisällön on oltava myös laadukasta ja arvokasta kohdeyleisöllesi.

Aloita tekemällä perusteellista tutkimusta ja ymmärrä kohdeyleisösi tarpeet. Tämä auttaa sinua luomaan sisältöä, joka vastaa heidän kysymyksiinsä ja tarjoaa heille hyödyllistä tietoa. Käytä avainsanoja luonnollisesti ja kontekstuaalisesti; avainsanojen tulee sulautua tekstiin niin, että ne eivät vaikuta pakotetuilta tai keinotekoisilta.

Avainsanojen käytön ja laadukkaan sisällön välisen tasapainon ylläpitäminen on keskeistä. Vaikka avainsanat auttavat sijoittumaan hakutuloksissa, on tärkeää, ettei niitä käytetä liiallisesti. Liian suuri avainsanatiheys voi heikentää tekstin luettavuutta ja vaikuttaa negatiivisesti käyttäjäkokemukseen. Sen sijaan, keskity luomaan informatiivista ja kiinnostavaa sisältöä, joka vastaa yleisösi kysymyksiin ja tarjoaa heille lisäarvoa.

Käytä otsikoita ja väliotsikoita tehokkaasti. Ne eivät ainoastaan paranna sisällön luettavuutta, vaan myös auttavat hakukoneita ymmärtämään sisällön rakenteen. Muista sisällyttää avainsanat myös otsikoihin, kun se on luontevaa ja relevanttia.

Hyödynnä myös multimediaa, kuten kuvia ja videoita, jotka tukevat tekstisisältöä ja parantavat käyttäjäkokemusta. Varmista, että myös näiden medioiden alt-tekstit ovat SEO-ystävällisiä.

Lopuksi, pidä sisältösi ajan tasalla ja päivitä sitä säännöllisesti. Tämä osoittaa sekä käyttäjille että hakukoneille, että sivustosi tarjoaa ajankohtaista ja relevanttia tietoa.

Muista, että SEO-ystävällisen sisällön luominen on jatkuvaa oppimista ja kehittymistä. Seuraa sisältösi suorituskykyä, tee tarvittavia muutoksia ja pysy ajan tasalla SEO:n parhaista käytännöistä.

Tekniset näkökohdat hakukoneoptimoinnissa

Hakukoneoptimoinnissa (SEO) tekniset näkökohdat, kuten verkkosivuston latausnopeus ja mobiilivasteisuus, ovat ratkaisevassa asemassa. Ne vaikuttavat merkittävästi sivuston näkyvyyteen Googlen hakutuloksissa.

Verkkosivuston latausnopeus

Hitaasti latautuvat sivustot voivat johtaa korkeampaan poistumisprosenttiin, kun käyttäjät menettävät kärsivällisyytensä ja siirtyvät toisille sivustoille. Google tunnistaa tämän käyttäjien käyttäytymisen ja suosii nopeammin latautuvia sivustoja hakutuloksissa. Latausnopeuden optimointi voi sisältää kuvatiedostojen pienentämisen, palvelimen vasteajan parantamisen ja tarpeettomien JavaScriptin ja CSS:n poistamisen.

Mobiiliresponsiivisuus verkkosivuilla

Tämä tarkoittaa sitä, miten hyvin verkkosivusto skaalautuu ja toimii eri laitteilla, erityisesti mobiililaitteilla. Google on siirtynyt ‘mobile-first’ indeksointiin, mikä tarkoittaa, että mobiiliversio sivustostasi on ensisijainen versio, jota Google käyttää sijoituksen määrittämiseen. Jos sivustosi ei ole mobiilivasteinen, se voi vaikuttaa negatiivisesti sivustosi näkyvyyteen hakukonetuloksissa.

SEO:n teknisten näkökohtien hallitsemiseksi on olemassa useita työkaluja ja tekniikoita. Esimerkiksi Google PageSpeed Insights ja GTmetrix tarjoavat arvokasta tietoa sivustosi latausnopeudesta ja ehdotuksia sen parantamiseksi. Google Search Console on toinen hyödyllinen työkalu, joka auttaa tunnistamaan ja korjaamaan mobiilivasteisuuteen liittyviä ongelmia. Lisäksi responsiivisten verkkosuunnitteluratkaisujen käyttö, kuten media queries, auttaa varmistamaan, että sivustosi toimii saumattomasti eri laitteilla.

Tältä esimerkiksi Google PageSpeed Insights näyttää:

Google Web Page Speed Analyticsin etusivunäkymä, jossa on työkalut verkkosivun latausnopeuden testaamiseen ja analysointiin, sisältäen kenttiä URL-osoitteen syöttämiseen ja nopeustestin aloittamiseen.

Näiden teknisten näkökohtien optimointi on elintärkeää verkkosivustosi menestyksen kannalta hakukoneissa. Se ei ainoastaan paranna käyttäjäkokemusta, vaan myös vahvistaa sivustosi SEO-arvoa ja parantaa sen näkyvyyttä Google-hakutuloksissa.

Pitkän aikavälin SEO ja SEM strategiat

Pitkäjänteinen lähestymistapa SEO:ssa (hakukoneoptimointi) ja SEM:ssä (hakukonemainonta) on ratkaisevaa yritysten menestykselle verkossa, erityisesti B2B-markkinoinnissa. B2B-markkinoinnin haasteet vaativat huolellista strategista suunnittelua, sillä ostopäätöksentekoprosessi on yleensä monimutkaisempi ja pidempi kuin B2C-markkinoinnissa.

SEO:n pitkäjänteisyys tarkoittaa jatkuvaa

 • Sivuston sisällön päivittämistä
 • Teknisten tekijöiden optimointia
 • Avainsanojen tehokasta käyttöä

Tämä ei ole kertaluonteinen projekti, vaan vaatii jatkuvaa sitoutumista ja päivitystä vastaamaan hakukoneiden muuttuvia algoritmeja ja käyttäjäkäyttäytymistä. Pitkän aikavälin SEO-strategian avulla voidaan rakentaa vahva perusta, joka tukee yrityksen näkyvyyttä ja auttaa saavuttamaan korkeammat sijoitukset hakutuloksissa.

SEM:n osalta, pitkäjänteinen lähestymistapa sisältää jatkuvan:

 • Kampanjoiden seurannan
 • Analysoinnin
 • Optimoinnin

Voit lukea Google Analytiikasta lisää tästä artikkelista!

Maksullisen mainonnan tehokkuus riippuu siitä, kuinka hyvin kampanjat on suunniteltu ja kohdistettu. B2B-markkinoinnissa on tärkeää ymmärtää kohdeyleisösi ja heidän tarpeensa tarkasti, jotta voit luoda tehokkaita SEM-strategioita, jotka tukevat pitkäaikaista liiketoiminnan kasvua.

Yhdistämällä SEO:n ja SEM:n pitkäjänteiset strategiat, yritykset voivat rakentaa vahvan läsnäolon verkossa ja saavuttaa kestävää menestystä. B2B-markkinoinnissa on tärkeää tunnistaa ja ymmärtää asiakkaidesi ainutlaatuiset tarpeet ja luoda sisältöä ja kampanjoita, jotka puhuttelevat suoraan näitä tarpeita. Tämä vaatii jatkuvaa sitoutumista ja kykyä mukautua nopeasti markkinoiden ja teknologian muutoksiin.

Moderni toimisto, jossa tiimi työskentelee tietokoneilla keskustellen SEO- ja SEM-strategioista.

Usein kysytyt kysymykset Google-näkyvyyden parantamisesta

Miten parannan Google-näkyvyyttäni?

Google-näkyvyyden parantamiseksi on tärkeää käyttää laadukkaita kuvia, sillä monet käyttäjät hyödyntävät kuvahakua. Kuvien nimet ja ALT-tekstit tulisi optimoida sisältämään keskeisiä hakusanoja. Lisäksi verkkosivustosi tulisi olla luotettava ja hyvin linkitetty muihin sivustoihin. Tämä lisää sivustosi uskottavuutta ja näkyvyyttä Googlen hakutuloksissa.

Mikä on teknisen SEO:n merkitys sivustoni Google-näkyvyydelle?

Tekninen SEO, kuten sivuston XML-sivukartta ja sivuston toimivuus mobiililaitteilla, on keskeistä Google-näkyvyyden kannalta. Hyvin toimiva sivusto mobiilissa ja tehokkaat uudelleenohjaukset parantavat sivustosi löydettävyyttä ja käyttäjäkokemusta, mikä puolestaan vaikuttaa myönteisesti Google-sijoituksiin.

Miten yritysprofiilin laatu vaikuttaa Google-näkyvyyteen?

Yritysprofiilin laadulla on suora vaikutus Google-näkyvyyteen. Yksityiskohtainen ja hyvin rakennettu yritysprofiili parantaa mahdollisuuksiasi näkyä hakutuloksissa. Huonolaatuinen tai puutteellinen yritysprofiili voi heikentää näkyvyyttäsi, vaikka yrityksesi sijaitsee lähellä hakijaa.

Kuinka paljon hakukoneoptimointi yleensä maksaa?

Hakukoneoptimoinnin hinta vaihtelee riippuen projektin haasteellisuudesta ja SEO-ammattilaisen osaamisesta. Hinnat alkavat noin 200 eurosta, mutta vaativammat projektit voivat nousta tuhansiin euroihin kuukaudessa. On tärkeää muistaa, että halvimmalla hinnalla ei välttämättä saavuteta parhaita tuloksia.

Voinko tehdä hakukoneoptimointia itse?

Kyllä, hakukoneoptimointia voi tehdä itse ilman suuria kustannuksia. On kuitenkin tärkeää huomioida, että vaikka perus-SEO-toimenpiteitä voi toteuttaa itsenäisesti, ammattimaisen SEO:n toteuttaminen vaatii syvällistä ymmärrystä ja kokemusta.

Tässä vielä video mitä tehdä.

Kysy lisää tietoa

Muita artikkeleita

Henkilö käyttämässä tietokonetta, jossa näkyy hyvin suunniteltu verkkosivusto, joka esittelee nettisivujen tekoa otteella.

Nettisivujen teko: Opas Verkkosivujen rakentamiseen

Nettisivujen suunnittelu ja valmistelu Johdanto nettisivujen tekoon Nettisivut ovat nykyään paljon enemmän kuin vain digitaalinen käyntikortti; ne ovat liiketoiminnan kulmakivi, joka määrittää, kuinka yrityksesi nähdään digitaalisessa maailmassa. Hyvin suunnitellut verkkosivut

Lue lisää!
Moderni yritysverkkosivusto tietokoneen ruudulla, jossa on näkyvissä palvelut ja yhteystiedot sekä tehokkaat toimintakehotuspainikkeet. Kuvaan liittyy kotisivut hinta hakusanalla.

Paljon kotisivut yritykselle maksavat?

Miksi kotisivut ovat tärkeitä yritykselle? Nykyisessä digitaalisessa maisemassa kotisivut ovat ensisijainen työkalu yrityksille saavuttaa näkyvyyttä ja houkutella uusia asiakkaita. Verkkosivu on usein potentiaalisen asiakkaan ensimmäinen kosketuspinta yritykseen, ja se luo

Lue lisää!
Google Performance Max

Google Performance Max

Johdanto Performance Maxiin Google Performance Max on kampanjatyyppi, joka auttaa mainostajia saavuttamaan maksimaalisen tuloksen hyödyntämällä Googlen kattavaa mainosverkostoa, mukaan lukien hakukoneet, display-verkostot ja YouTube. Performance Max hyödyntää tekoälyä ja koneoppimista,

Lue lisää!