Digimarkkinointi Furia Oy Logo

Digitaalinen markkinointi: Maailmanlaajuinen Liiketoiminnan Murroksen Veturi

Digitaalinen markkinointi: Maailmanlaajuinen Liiketoiminnan Murroksen Veturi

Digitaalinen markkinointi, tai kuten se tunnetaan kansainvälisesti “digital marketing”, on nykypäivän liiketoimintamaailman kiistaton kulmakivi. Käynnistämällä digitaalisen markkinointikampanjoita, yritykset voivat tavoittaa laajemman yleisön ja kasvattaa tunnettavuuttaan digitaalisessa maisemassa. Mutta miksi digitaalinen markkinointi on niin tärkeää?

Ensinnäkin, digimarkkinointi tarjoaa mahdollisuuden luoda vahva digitaalinen läsnäolo. Tänä päivänä suurin osa kuluttajista hakee tietoa ja tekee ostoksia verkossa, joten liiketoiminnan on oltava siellä, missä asiakkaatkin ovat. Digitaalinen läsnäolo ei ole enää valinnainen, vaan välttämätön.

Toiseksi, digimarkkinointi tarjoaa välineitä asiakkaiden sitouttamiseen ja vuorovaikutukseen. Se mahdollistaa personoidun markkinoinnin, joka voi puhutella yleisöä yksilöllisesti. Lisäksi se tarjoaa mahdollisuuden kerätä arvokasta dataa, jota voidaan hyödyntää strategisen päätöksenteon tukena.

Kaiken kaikkiaan digitaalinen markkinointi ei ole vain markkinointimuoto, vaan se on liiketoiminnan kilpailuetu modernissa maailmassa. Se mahdollistaa yrityksille saavuttaa laajempi yleisö, kasvattaa brändin tunnettavuutta ja parantaa asiakassitoutumista. Tämän vuoksi digitaalinen markkinointi on jokaisen yrityksen menestystarinan keskeinen juoni.

Digitaalinen markkinointi ja sen kanavat
image 65 Digitaalinen markkinointi: Maailmanlaajuinen Liiketoiminnan Murroksen Veturi

Digitaalisen markkinoinnin Monipuoliset Kanavat

Digitaalinen markkinointi tarjoaa yrityksille laajan valikoiman kanavia, joiden avulla ne voivat tavoittaa kohdeyleisönsä tehokkaasti. Näiden digitaalisen markkinoinnin kanavien monipuolisuus mahdollistaa viestinnän asiakkaiden kanssa monilla eri tavoilla. Tässä muutamia keskeisiä kanavia:

 1. Hakukoneet (Search Engines): Hakukoneet, kuten Google, ovat olennainen osa digitaalista markkinointia. Optimoidut verkkosivut ja laadukas sisältö auttavat yrityksiä parantamaan näkyvyyttään hakutuloksissa.
 2. Verkkosivut (Websites): Verkkosivut toimivat yrityksen digitaalisena kotipesänä. Ne tarjoavat mahdollisuuden esitellä tuotteita ja palveluita, kerätä liidejä ja tarjota asiakkaille lisätietoa.
 3. Sosiaalinen media (Social Media): Sosiaalisen median alustat, kuten Facebook, Instagram ja LinkedIn, mahdollistavat vuorovaikutuksen yleisön kanssa. Mainokset ja päivitykset voivat tavoittaa suuren määrän ihmisiä.
 4. Sähköpostimarkkinointi (Email Marketing): Sähköposti on voimakas työkalu suoran yhteydenpitoon asiakkaiden kanssa. Henkilökohtaiset sähköpostit ja uutiskirjeet voivat lisätä asiakasuskollisuutta.

Lisäksi on tärkeää huomata, että tekoäly (AI) on kasvava voima digitaalisessa markkinoinnissa. AI:n avulla yritykset voivat tarjota entistä personoidumpaa sisältöä ja parantaa käyttäjäkokemusta verkkosivuillaan. Se auttaa myös analysoimaan suuria määriä dataa ja tunnistamaan trendejä, jotka voivat ohjata markkinointistrategioita.

Kokonaisuudessaan digitaalisen markkinoinnin kanavat tarjoavat yrityksille valtavasti mahdollisuuksia tavoittaa ja sitouttaa asiakkaita digitaalisessa ympäristössä. On tärkeää valita oikeat kanavat ja hyödyntää niitä strategisesti asiakassuhteiden vahvistamiseksi ja tulosten maksimoimiseksi.

Digitaalisen markkinoinnin Edut: Tehokkuus ja Tietoon Perustuva Päätöksenteko

Digitaalinen markkinointi on vallankumouksellinen voimavara yrityksille monella tavalla, tuoden mukanaan kustannustehokkuutta ja mahdollisuuden tietoon perustuvaan päätöksentekoon.

Kustannustehokkuus on yksi digitaalisen markkinoinnin suurista eduista. Se on huomattavasti kustannustehokkaampaa kuin perinteinen markkinointi. Digitaalisilla alustoilla mainostaminen ja viestintä ovat usein edullisempia kuin perinteiset mainoskanavat, kuten televisio tai painettu media. Tämä antaa pienemmille yrityksille mahdollisuuden kilpailla suurempien toimijoiden kanssa ja investoida enemmän tuloksentekoon.

Toinen tärkeä etu on parannettu seuranta, analytiikka ja dataohjattu päätöksenteko. Digimarkkinointi tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden seurata kampanjoiden suorituskykyä reaaliajassa. Digitaaliset työkalut mahdollistavat laajan datan keräämisen asiakkaista, heidän käyttäytymisestään ja mieltymyksistään. Tämä data avaa oven tietoon perustuvalle päätöksenteolle, joka auttaa yrityksiä ymmärtämään paremmin asiakkaitaan ja kohdentamaan markkinointinsa entistä tehokkaammin.

Kustannustehokkuus ja datan hyödyntäminen ovat selkeitä etuja, jotka voivat auttaa yrityksiä kasvattamaan liiketoimintaansa ja parantamaan kilpailukykyään. Yhdistämällä kustannustehokkaan markkinoinnin ja älykkään datan analyysin, yritykset voivat saavuttaa merkittävää menestystä digitaalisessa liiketoimintaympäristössä. Tämä tekee digitaalisesta markkinoinnista välttämättömän osan modernia markkinointistrategiaa ja kilpailukykyä.

Digitaalinen markkinointi on perus pilari yritystoiminnalle
image 66 Digitaalinen markkinointi: Maailmanlaajuinen Liiketoiminnan Murroksen Veturi

Digitaalisen markkinoinnin Menestyksen Peruspilari: Liiketoiminnan Nykytilan Syväanalyysi

Digitaalisen markkinointiin sukeltaminen vaatii huolellista valmistautumista ja strategista pohjaa. Yksi tärkeimmistä vaiheista on oman liiketoimintasi täydellinen analysointi. Tämä syväluotaus on avain digitaalisen markkinoinnin menestykselle, ja se pitäisi sisältää seuraavat keskeiset osa-alueet:

1. Liiketoimintaidean Kriittinen Tarkastelu: Aloita perustelemalla selkeästi, mikä on liiketoimintasi ydinidea ja tavoite. Mitä ongelmaa yrityksesi ratkaisee? Mitkä ovat sen arvot ja visio? Tämä auttaa sinua määrittelemään, miten digimarkkinointi voi tukea ja heijastaa liiketoiminnan identiteettiä.

2. Kohdeyleisön Tunnistaminen: Ymmärrä kuka ovat sinun ihanteelliset asiakkaasi. Luo yksityiskohtainen asiakasprofiili, joka sisältää demografisia tietoja, käyttäytymismalleja ja mieltymyksiä. Tämä auttaa sinua kohdentamaan markkinointiviestisi juuri oikeille ihmisille.

3. Makro- ja Mikroympäristön Analyysi: Tutki liiketoimintasi ympärillä vaikuttavia tekijöitä. Tarkastele talouden trendejä, kilpailijoiden toimintaa, lainsäädäntöä ja muita ulkoisia vaikutuksia. Samalla kiinnitä huomiota liiketoimintasi sisäiseen ympäristöön, kuten organisaatiorakenteeseen ja resursseihin.

4. Asiakaskäyttäytymisen Kartoittaminen: Syvennä ymmärrystä siitä, miten asiakkaasi käyttäytyvät verkossa. Miten he etsivät tietoa? Mistä he tekevät ostopäätöksensä? Mitkä ovat heidän tarpeensa ja toiveensa? Tämä auttaa sinua luomaan relevanttia ja vaikuttavaa sisältöä.

5. Kilpailuympäristön Analysointi: Tutki kilpailijoitasi tarkasti. Mitä he tekevät hyvin? Missä he voivat olla haavoittuvia? Millaisia markkinointistrategioita he käyttävät? Kilpailuympäristön ymmärtäminen auttaa sinua löytämään ainutlaatuisia myyntipisteitä ja kilpailuetuja.

Kun olet suorittanut kattavan liiketoiminnan nykytilan analyysin, sinulla on vahva perusta digitaalisen markkinointistrategian suunnittelulle ja toteutukselle. Ymmärtäessäsi liiketoimintasi vahvuudet ja heikkoudet sekä tunnistamalla kohdeyleisösi tarpeet, voit kohdentaa markkinointisi tehokkaasti ja saavuttaa halutut tulokset. Muista, että digimarkkinointi ei ole yksi koko sopii kaikille – se on räätälöitävä vastaamaan juuri sinun liiketoimintasi tarpeita.

Digitaalisen markkinoinnin Menestyksen Rakentaminen: Suunnittelu ja Strategia

Digitaalisen markkinoinnin menestys ei tapahdu sattumalta. Se vaatii tarkkaa suunnittelua ja strategista ajattelua. Yksi tehokkaimmista tavoista suunnitella ja toteuttaa digitaalinen markkinointikampanja on käyttää SOSTAC-mallia. Tässä artikkelissa tarkastelemme, miten tämä malli voi auttaa sinua saavuttamaan digimarkkinointitavoitteesi.

Digitaalinen markkinointi ja SOstac malli
image 67 Digitaalinen markkinointi: Maailmanlaajuinen Liiketoiminnan Murroksen Veturi

SOSTAC-mallin Hyödyntäminen Digitaalisen Markkinoinnin Suunnittelussa

SOSTAC on akronyymi kuudelle vaiheelle, jotka muodostavat vankan digimarkkinoinnin suunnitelman. Nämä vaiheet ovat:

 1. Tilanneanalyysi (Situation Analysis): Tämä vaihe vaatii syvällisen ymmärryksen liiketoimintasi nykytilasta ja digitaalisesta ympäristöstä. Analysoi kilpailua, asiakaskäyttäytymistä, resursseja ja nykyistä markkinointistrategiaa. Tämä auttaa sinua tunnistamaan vahvuudet ja heikkoudet.
 2. Tavoitteet (Objectives): Määritä selkeät ja mitattavissa olevat tavoitteet, jotka haluat saavuttaa digimarkkinoinnin avulla. Tavoitteiden tulisi olla liiketoimintalähtöisiä ja tukea yleistä strategiaa.
 3. Strategia (Strategy): Kehitä strategia, joka auttaa sinua saavuttamaan asetetut tavoitteet. Pohdi, mitkä digitaaliset kanavat ja markkinointimenetelmät ovat sopivia kohdeyleisöllesi ja liiketoiminnallesi. Mieti myös, miten eri kanavat voivat tukea toisiaan.
 4. Taktiikka (Tactics): Taktiset päätökset liittyvät siihen, miten aiot toteuttaa strategiasi käytännössä. Pohdi, millaisia sisältöjä ja viestejä tarvitset, millä aikataululla kampanjasi toteutetaan ja mitä markkinointivälineitä käytetään.
 5. Toiminta (Action): Tässä vaiheessa asetat suunnitelmasi käytäntöön. Toteuta markkinointikampanjasi suunnitellusti ja huolehdi siitä, että kaikki tarvittavat resurssit ovat saatavilla.
 6. Kontrolli (Control): Valvo ja seuraa kampanjasi suorituskykyä. Vertaa toteutuneita tuloksia asetettuihin tavoitteisiin ja tee tarvittavia muutoksia kampanjaan reaaliaikaisesti. Opi virheistäsi ja kehitä strategiaasi jatkuvasti.

Tavoitteiden Selkeyttäminen ja Resurssien Määrittäminen

Selkeiden tavoitteiden asettaminen on digimarkkinoinnin onnistumisen kulmakivi. Tavoitteiden tulisi olla SMART-mallin mukaisia: Specific (tarkka), Measurable (mitattava), Achievable (saavutettava), Relevant (merkityksellinen) ja Time-bound (ajallisesti rajattu). Esimerkiksi, sen sijaan että asetat tavoitteeksi “kasvattaa myyntiä”, voit asettaa tavoitteeksi “lisätä verkkokaupan myyntiä 20% seuraavan neljän kuukauden aikana”.

Resurssien määrittäminen on toinen tärkeä osa suunnittelua. Sinun on varmistettava, että sinulla on tarvittavat taloudelliset, inhimilliset ja tekniset resurssit kampanjasi onnistumiseksi. Tämä voi sisältää budjetin, henkilöstön koulutuksen ja teknologian hankinnan.

Kun olet selkeyttänyt tavoitteesi ja varmistanut, että sinulla on tarvittavat resurssit, voit siirtyä SOSTAC-mallin mukaiseen suunnitteluprosessiin. Malli auttaa sinua rakentamaan vankan perustan digimarkkinoinnin kampanjallesi, mikä lisää sen mahdollisuuksia menestyä kilpaillulla digitaalisella markkinointialalla. Muista kuitenkin, että digitaalinen markkinointi vaatii jatkuvaa seurantaa ja optimointia, joten älä unohda viimeistä vaihetta, eli kontrollia.

igimarkkinoinnin Toteuttaminen ja Analysointi: Tie Menestykseen

Digitaalinen markkinointi ja sen suunnittelu on tärkeä vaihe, mutta todellinen menestys tulee vasta, kun siirrytään suunnitelmista käytäntöön. Tässä vaiheessa perehdytään digitaalisen markkinoinnin toteuttamiseen eri kanavilla ja korostetaan jatkuvan seurannan, analyysin ja optimoinnin merkitystä paremman suorituskyvyn ja sijoitetun pääoman tuoton (ROI) saavuttamiseksi.

Käytännön Askeleet Digitaalisen markkinointikampanjoiden Toteuttamiseen

Kun olet suunnitellut tarkkaan digitaalisen markkinointistrategiasi SOSTAC®-mallin avulla, on aika siirtyä käytäntöön. Tässä on muutamia käytännön askelia eri digitaalisten markkinointikanavien hyödyntämiseksi:

1. SEO (Search Engine Optimization):

 • Tarkista verkkosivustosi hakukoneystävällisyys ja tee tarvittavat muutokset.
 • Käytä avainsanoja luontevasti ja laatukriteerit täyttävässä sisällössä.
 • Luo laadukkaita backlinkkejä ja seuraa hakukonenäkyvyyttäsi.

Jos tarvitset apua hakukoneoptimoinnissa niin voit lukea lisää tästä: https://www.furia.fi/seo/mita-on-hakukone-optimointi/

2. SEM (Search Engine Marketing):

 • Aseta budjetti ja tee avainsanatutkimusta mainoksiasi varten.
 • Luo houkuttelevia mainoksia ja määritä kohderyhmäsi.
 • Seuraa mainoskampanjoidesi suorituskykyä ja tee tarvittaessa muutoksia.

3. Sähköpostimarkkinointi:

 • Luo henkilökohtaisia ja relevantteja sähköposteja asiakkaillesi.
 • Testaa erilaisia otsikoita, kuvia ja lähetysaikoja.
 • Analysoi avausprosentteja ja klikkausasteita ja optimoi sähköpostikampanjoitasi.

4. Sisältömarkkinointi:

 • Luo laadukasta, informatiivista ja arvokasta sisältöä kohdeyleisöllesi.
 • Jaa sisältöä eri digitaalisissa kanavissa, kuten blogissa, sosiaalisessa mediassa ja sähköpostitse.
 • Seuraa sisällön suosiota ja mukauta strategiaasi.

5. Sosiaalinen media:

 • Luo aktiivinen läsnäolo sosiaalisissa mediassa ja jaa säännöllisesti ajankohtaista sisältöä.
 • Vuorovaikuttele yleisösi kanssa, vastaa kommentteihin ja viesteihin.
 • Käytä analytiikkaa seurataksesi sosiaalisen median kampanjoiden tehokkuutta.

Jatkuvan Seurannan, Analyysin ja Optimoinnin Tärkeys

Digitaalinen markkinointi ei ole kertaluontoinen toimenpide, vaan jatkuva prosessi. Jatkuvalla seurannalla, analyysilla ja optimoinnilla varmistetaan kampanjoiden tehokkuus ja parannetaan ROI:ta. Tässä joitakin keskeisiä näkökohtia:

Seuranta: Käytä työkaluja, kuten Google Analytics ja markkinointiautomaatiojärjestelmiä, seurataksesi kampanjoiden suorituskykyä. Seuraa liikennettä, konversioita, sivuston käyttäytymistä ja muita tärkeitä mittareita.

Analyysi: Tarkastele kerättyjä tietoja ja arvioi kampanjoiden tuloksia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Tunnekeskeinen analyysi auttaa tunnistamaan vahvuudet ja heikkoudet.

Optimointi: Perustuen analyysiin, tee tarvittavat muutokset kampanjoihin. Saatat joutua säätämään mainosten kohderyhmää, sisältöä, budjettia tai muita tekijöitä parantaaksesi tuloksia.

Kokeilu ja Iteraatio: Älä pelkää kokeilla erilaisia lähestymistapoja ja strategioita. Tee A/B-testejä, vertaile eri mainosmuotoja ja etsi jatkuvasti uusia tapoja parantaa digimarkkinointia.

Jatkuvan seurannan, analyysin ja optimoinnin ansiosta voit mukautua muuttuviin markkinaolosuhteisiin ja varmistaa, että digimarkkinointikampanjasi tuottavat parhaat mahdolliset tulokset. Muista, että digitaalinen markkinointi on dynaaminen ala, ja menestyksekäs markkinoija pysyy ajan tasalla uusimmista trendeistä ja parhaista käytännöistä.

Digitaalisen markkinoinnin usein kysytyt kysymykset
image 68 Digitaalinen markkinointi: Maailmanlaajuinen Liiketoiminnan Murroksen Veturi

Usein Kysytyt Kysymykset (FAQ) Digimarkkinoinnista

1. Mitkä ovat digitaalisen markkinoinnin keskeiset osatekijät?

Digitaalinen markkinointi koostuu useista keskeisistä osatekijöistä, jotka yhdessä muodostavat tehokkaan strategian. Näitä osatekijöitä ovat:

 • Hakukoneoptimointi (SEO)
 • Hakukonemarkkinointi (SEM)
 • Sosiaalinen media markkinointi
 • Sähköpostimarkkinointi
 • Sisältömarkkinointi
 • Analytiikka ja seuranta

2. Miten digitaalnen markkinointi eroaa perinteisestä markkinoinnista?

Digitaalinen markkinointi eroaa perinteisestä markkinoinnista useilla tavoilla:

 • Kohdennus: Digitaalinen markkinointi mahdollistaa tarkan kohdentamisen ja personoinnin, kun taas perinteinen markkinointi on usein massamarkkinointia.
 • Mittaaminen: Digitaalisen markkinoinnin tehokkuutta voidaan mitata tarkasti analytiikan avulla, kun taas perinteisen markkinoinnin mittarit voivat olla epäselvempiä.
 • Reaaliaikaisuus: Digitaalinen markkinointi tapahtuu reaaliajassa, kun taas perinteiset kampanjat voivat vaatia enemmän aikaa.
 • Vuorovaikutus: Digitaalinen markkinointi mahdollistaa vuorovaikutuksen asiakkaiden kanssa, kun taas perinteinen markkinointi on yleensä yksisuuntaista.

3. Mitkä ovat digitaalisenmarkkinoinnin nousevat trendit vuodelle 2024?

Digitaalinen markkinoinnin ala kehittyy jatkuvasti, ja vuonna 2024 odotamme näkevämme useita mielenkiintoisia trendejä, kuten:

 • AI ja koneoppiminen: Tehokkaampi personointi ja automaatio.
 • Visuaalinen ja videosisältö: Kasvava painotus visuaaliseen ja videomarkkinointiin.
 • Virtuaalitodellisuus (VR) ja lisätty todellisuus (AR): Uudet interaktiiviset kokemukset.
 • Eettinen digimarkkinointi: Kasvava huoli yksityisyyden suojasta ja eettisestä markkinoinnista.

Tarjoamme AI koulutuksia, voit lukea lisää täältä: www.furia.fi/tekoälykoulutus-yrityksille

4. Miten pienet yritykset voivat hyödyntää digitaalista markkinointia kasvunsa edistämiseksi?

Pienyritykset voivat hyödyntää digitaalista markkinointia tehokkaasti seuraavilla tavoilla:

 • Luo verkkosivusto: Rakenna ammattimainen verkkosivusto, joka toimii yrityksesi digitaalisena käyntikorttina.
 • Sosiaalinen media: Hyödynnä ilmaisia sosiaalisen median alustoja asiakaskunnan kasvattamiseksi ja sitouttamiseksi.
 • Sisältömarkkinointi: Luo korkealaatuista sisältöä, joka tarjoaa arvoa asiakkaille ja auttaa rakentamaan brändiäsi.
 • Google My Business: Rekisteröidy Google My Business -palvelussa paikalliseksi yritykseksi ja paranna paikallista näkyvyyttäsi.
 • Mainonta: Käytä kohdennettua mainontaa, kuten Facebook-mainoksia, maksimoidaksesi budjettisi tehokkuuden.

Digimarkkinointi tarjoaa pienyrityksille mahdollisuuden kilpailla suurempien toimijoiden kanssa digitaalisessa maailmassa. Tärkeintä on ymmärtää kohdeyleisösi tarpeet ja hyödyntää oikeita digitaalisia kanavia ja strategioita liiketoimintasi kasvattamiseksi.

Pyydä ilmainen Konsultaatio!

Odota hetki!

Muita postauksia

Miksi sivustoni ei näy Google-haussa?Hakukoneiden taika: Näin digitaalinen maailma järjestetään.
SEO

Miksi sivustoni ei näy Google-haussa?

Miten hakukoneet toimivat – Merkitys näkyvyydelle verkossa Hakukoneet ovat olennainen osa nykyaikaista verkkokulttuuria, toimien porttina valtavaan tiedonvaltamereen, joka on internet. Mutta miten tarkalleen hakukoneet, erityisesti Google, toimivat, ja miksi niiden

Kuva kreatiivisesta työpöydästä, jossa on avoin kannettava tietokone, vihkoja ja värikyniä, symboloiden visuaalisen identiteetin ja brändäyksen suunnitteluprosessia.
Verkkosivut

Nettisivujen suunnittelu

Mitä on nettisivujen suunnittelu? Nettisivujen suunnittelu on digitaalisen maailman kulmakivi, joka määrittää, kuinka yritykset ja yksilöt esittäytyvät verkossa. Sen merkitys on kasvanut eksponentiaalisesti internetin ja digitaalisen teknologian kehittyessä, muuttuen välttämättömyydeksi

Moderni toimistosetti, jossa tiimi keskustelee SEO-strategioista, korostaen yhteistyötä ja digitaalista markkinointianalyysiä. SEO optimointi
SEO

Miksi hakukoneoptimointi on tärkeää?

Miksi hakukoneoptimointi on tärkeää? Hakukoneoptimointi, eli SEO, on digitaalisen markkinoinnin kulmakivi. Sen tehtävä on varmistaa, että verkkosivustosi sijoittuu korkealle hakukoneiden tulossivuilla, mikä on elintärkeää yrityksen näkyvyyden ja menestyksen kannalta digitaalisessa